October 20, 2020

RelyOn Nutec sætter strøm til deres risikostyring og governance

Sikkerhedsvirksomheden RelyOn Nutec effektiviserer deres risikostyring og forbedrer deres kontrolmiljø ved hjælp af RISMAs softwareplatform.

I kraft af sit arbejde med at levere sikkerheds- og overlevelsestræning til over 10.000 kunder årligt fra 33 lokationer på fem kontinenter, byder hverdagen for RelyOn Nutec på en kompleks samling af risikostyringsopgaver.

Oprindeligt valgte servicevirksomheden at håndtere disse opgaver gennem en række manuelle processer og regneark. Men virksomheden måtte erfare, at tilgangen ikke var optimal for deres risikoarbejde.

”For os, som globalt selskab, er det ekstremt vigtigt konstant at bevare det fulde overblik over vores indsats, så vi kan være sikre på, at opgaver ikke falder mellem to stole. Det var dog en stor udfordring, da vi ikke rigtig havde et transparent system, hvor vi kunne håndtere proces, risici og kontroller. Det efterlod os med dobbeltarbejde, da det til tider var svært at holde styr på udviklingen og sikre et godt informationsflow på tværs af landegrænserne”, udtaler Christian Uhrenholt, Group Finance Director.

En løsning der favner det hele

For at effektivisere risikoarbejdet igangsatte RelyOn Nutec en proces for at finde en løsning, der favnede deres situation bedre. De ønskede at drage fordele af mulighederne, der lå i at systemunderstøtte deres risk management og governance.

”Vi undersøgte forskellige løsninger. Vi vurderede dog, at RISMA var mere modent end andre udbydere, og kunne bedre akkommodere det, som vi havde brug for. Med deres platform kan vi linke mellem de forskellige dele og enheder. Vi kan definere processer og risici, identificere gaps og opsætte mitigerende handlinger – alt sammen i samme system.

Det gør det meget lettere for os at holde styr på det hele og forholde os til, hvad det næste skridt i processen er. På den måde kommer alle relevante faktorer med i vores arbejde med risk management og governance”, fortsætter Christian Uhrenholt.

Perfekt på tværs af kulturer og tidszoner

En af tingene, som RelyOn Nutec lagde vægt på i en ny løsning, var, at den kan bruges alle steder i verden – lige fra Danmark, Brasilien og Canada til Nigeria, USA og Thailand. Medarbejderne må ikke være hæmmet i deres brug på grund af kulturelle forskelle.

”Med mange organisatoriske enheder verden over, er det vigtigt, at vores systemer fungerer på tværs af kulturer og tidszoner. Ikke alle har den samme ballast med sig. Vores systemer skal derfor være intuitive. Det oplever vi, at RISMAs software er. Hele løsningen er skruet godt sammen. Vores medarbejdere guides nemt gennem processen og lærer, hvad vi forventer af dem. Især trafiklyssystemet er en genial funktionalitet for os, da det er et universelt symbol”, siger Christian.

Ingen flaskehalse og overskredne deadlines

Ifølge Christian Uhrenholt har RelyOn Nutec gjort et stort fremskridt ved at skifte til RISMA, da de bedre kan bevare overblikket og har mere kontrol over arbejdsopgaverne.

”Eksempelvis ved at samle alle vores kontroller i ét system kan vi bedre styre vores kontrolmiljø og sikre, at alle involverede har den nødvendige information til at fuldføre deres opgaver. Herved kan vi undgå flaskehalsproblemer og overskredne deadlines, da vi ikke har en medarbejder siddende, som ikke ved, hvordan en kontrol skal gribes an.”

Især RISMAs tilpassede spørgeskemaer har været en kæmpe fordel for virksomheden. Det har styrket RelyOn Nutecs evne til at indsamle information, dokumentere og videreudvikle på deres arbejdsgang.

”Ved at tilpasse spørgeskemaerne til vores behov har det været muligt at inkorporere dem i kortlægningsprocessen af vores risikolandskab. Det er ikke kun med til at sikre gennemsigtighed, men også at ledelsen har opdateret viden, når der skal tages beslutninger om best practices.

Samarbejdet på verdensplan er blevet mere funktionelt, da informationer, læringer og viden flyder mere frit mellem de forskellige enheder. Det har givet os værdi i dagligdagen, da vi ved, hvor vi skal sætte ind for at optimere samt identificere og dele best practice på tværs af organisationen”, – afrunder Christian Uhrenholt.