Nationalbanken_Logo
Danske Spil
Bonnier Publications
Metro
Kamstrup

Gennemsigtighed: Nøglen til vellykket risikostyring

Risikostyring spiller en central rolle i så godt som alle organisationer. Med den stigende kompleksitet bliver det dog sværere at navigere i risikolandskabet og samtidig have fuld tillid til egne evner.

RISMAs risk management-løsning hjælper dig med at skabe et krystalklart overblik over det samlede risikolandskab, så du kan være på toppen af de værste risikoscenarier og træffe beslutninger på et oplyst grundlag.

Overview with a glance

360 graders overblik

Få det forkromede overblik, og overvåg alt fra dit dashboard. Analysér uden begrænsninger, og lad dine data tale for sig selv.

60ad07021195130be814998b_Blue checkmark_RISMA-03

Se sammenhængen mellem risici på tværs af organisationen

60ad07021195130be814998b_Blue checkmark_RISMA-03

Identificer gensidig påvirkning, og planlæg din indsats

60ad07021195130be814998b_Blue checkmark_RISMA-03

Opsæt retningslinjer, og deleger risikoopfølgning

Effektiv mitigering af risici

Prioriter og brug dine ressourcer effektivt på de mest kritiske risici. Du sikrer gennemsigtighed og kan konstant overvåge og automatisk spore udførte kontroller.

60ad07021195130be814998b_Blue checkmark_RISMA-03

Få en guidet tilgang til risikostyring

60ad07021195130be814998b_Blue checkmark_RISMA-03

Automatiser dine kontroller, og vælg frekvenser

60ad07021195130be814998b_Blue checkmark_RISMA-03

Opnå bedre videndeling og gennemsigtighed

Efficient Risk Mitigation
Risk & Control Documentation

Dokumentation af risiko og kontrol

Slip for Excel og manuelt arbejde ved at opbygge risici- og kontrolporteføljer i en central database. Knyt dem til relaterede behandlingsaktiviteter for at opnå større gennemsigtighed og deleger ansvar for arbejdsprocesser.

60ad07021195130be814998b_Blue checkmark_RISMA-03

Dokumentér din risikostyring

60ad07021195130be814998b_Blue checkmark_RISMA-03

Opret bestyrelses- og ledelsesrapporter

60ad07021195130be814998b_Blue checkmark_RISMA-03

Tag beslutninger på et informeret grundlag

GRC Intelligence Center

Få det fulde overblik over din virksomheds governance, risk and compliance-status på tværs af forretningen. Med det nye GRC Intelligence Center på toppen af jeres løsninger, har du nu muligheden for proaktivt at måle indsatsen ud fra relevante KPI’er i jeres forretning.

60ad07021195130be814998b_Blue checkmark_RISMA-03

Styrk relationen til din bestyrelse, tilsyn og myndigheder, såvel som kunder og forretningspartnere gennem en stærk data governance og status-rapportering.

60ad07021195130be814998b_Blue checkmark_RISMA-03

Mål indsatsen proaktivt ud fra de KPI’er, der giver mening for lige netop jer. Det gælder på tværs af løsninger, personer, afdelinger og relaterede selskaber.

60ad07021195130be814998b_Blue checkmark_RISMA-03

Mål indsatsen over tid med historiske data, der viser fremdriften på jeres compliance score og performance.

GRC Intelligence Center_Smaller size

Eliminér manuelle processer og opnå større gennemsigtighed og effektivitet

Alt hvad du skal bruge i en risk management-løsning.

Lad os få en snak

Enterprise risk management trin for trin

Du får et værktøj, som gennem forskellige trin gør det nemmere og mere overskueligt for dig at håndtere organisationens risikostyring.

Checkmark

Du identificerer de risici, der kan være en trussel for organisationen.

Checkmark

Du opretter relevante parametre, som du ønsker at vurdere risikoen ud fra.

Checkmark

Du sætter mitigerende handlinger i gang, der hvor du ønsker at mindske sandsynligheden og dermed mindske jeres sårbarhed.

Checkmark

Du kontrollerer og vurderer løbende eksisterende og nye risici og vedligeholder dermed jeres risikobillede.

Risikovurderinger er intet værd uden mitigerende handlinger og opfølgende kontroller. Det har vi naturligvis taget højde for, så du får en 360 graders løsning til jeres enterprise risk management.

Risikohåndtering på flere niveauer

Uanset hvilke typer af risici du har brug for at håndtere, kan vores software hjælpe dig med at være på toppen af jeres risikoscenarier.

Vi leverer software til risikovurderinger som:

Checkmark

Enterprise risk management

Checkmark

Information risk management

Checkmark

Risikovurdering for den registrerede

Checkmark

Project risk management

Checkmark

Operational risk management

Det siger vores kunder

" RISMAs rapporteringsmodul gør det nemt for mig at trække data ud af systemet, så jeg med lethed kan servicere organisationen."

Peter Hedevang Christensen
it specialist - Sund & Bælt

RISMA VS. Excel

Du opnår mange fordele, når du erstatter komplicerede excel-ark og teksttunge worddokumenter med en systemunderstøttet løsning.

RISMA

EXCEL

Registrering af ændringer
Rødt X Grønt flueben
Registrering af fejl
Rødt X Grønt flueben
Oversigt, status og fremdrift
Rødt X Grønt flueben
Risiko for at miste vigtige informationer
Høj
Lav
Automatiseret rapportering og dokumentation
Rødt X Grønt flueben
Best practice og vejledning
Rødt X Grønt flueben
Risiko for at miste data
Højt
Lavt
Realtidsovervågning
Rødt X Grønt flueben
Automatisering af processer
Rødt X Grønt flueben
Sikkerhedsniveau
Lavt
Højt
Niveau for samarbejde
Lavt
Højt

Implementering af risk-løsningen

For at få den bedst mulige start med risk management-løsningen står Customer Success-teamet klar til at hjælpe dig og dit team godt i gang med et veltilrettelagt implementeringsforløb.

Efter utallige implementeringer ved de, hvad der er best practice, og hvad der skal til at sikre et succesfuldt implementeringsforløb. De vil også yde løbende support i implementeringsfasen for at sikre, at I får mest muligt ud af jeres løsning.

Onboarding

Klar til at prøve RISMA?

Book en demo og se, hvordan vi kan hjælpe og guide dig til at få styr på organisationens risikostyring.

BOOK DEMO
Ready to try RISMA
A GRC Platform To Bring The Organization Together

En GRC-platform der bringer hele organisationen sammen

Styrk organisationen ved at forbinde data, teams, handlingsplaner og rapportering i en integreret GRC-platform.  

Uanset om du implementerer én, to eller flere af GRC-platformens løsninger, er platformen garant for øget samarbejde, større gennemsigtighed og tidsbesparelser, som skaber stor værdi for alle.

Ikoner

Strømlinede kontroller

Automatiser, dokumentér og rapportér ubesværet alle kontroller – inklusiv vurdering, mitigering og overvågning i én platform.

Læs mere
Arrow Right
ISMS Ikon

Systematiseret informationsSIKKERHED

Opnå fuld ISMS-compliance – inklusiv visuelt overblik, overvågning i realtid, indbygget risikovurdering og perfekt rapportering.

læs mere
Arrow Right
GDPR Compliance Unified

optimeret GDPR-COMPLIANCE

Erstat den rodede informationsindsamling, manuelle processer og upålidelige excelark med en optimeret GDPR-løsning.

læs mere
Arrow Right

FAQ

Hvad er risk management?

Arrow

Risikostyring gør det muligt for ledelsen at tage stilling til, og prioritere, nødvendige investeringer og tiltag i forhold til virksomhedens risikovillighed.

Dermed skal forstås hvad ledelsen er villig til at påtage sig af risiko. Udgangspunktet for det arbejde er en risikovurdering.

Risk management dækker over en proces, hvor du som del af ledelsen eller bestyrelsen skal identificere og vurdere mulige risici, problemer eller katastrofer, der kan påvirke forretningen, INDEN de indtræffer.

Det vil gøre jer i stand til at sætte procedurer op, der skal hjælpe virksomheden med at undgå risici, minimere deres indvirkning eller hjælpe med at takle de udfordringer, de i værste fald giver.

Hvad er de 4 vigtigste typer af risici

Arrow

Der findes mange forskellige typer af risici, der kan være potentielle trusler mod virksomheder og organisationer. Det afhænger meget af hvilken branche eller hvilket marked, de befinder sig i. Der er dog nogle overordnede risici, som kan ramme alle.

 • Strategiske risici – fx der kommer ny konkurrent på markedet
 • Compliance og regulatoriske risici – fx introduktion af nye regler og lovgivning
 • Finansielle risici – fx rentestigninger på virksomhedslån eller betaling der udebliver
 • Operationelle risici – fx it-virus eller tyveri af udstyr

Derudover er der også flere andre typer af risici som fx naturkatastrofer, sundhed- og sikkerhedskriser og kommercielle risici som fx svigt fra vigtige leverandører eller kunder.

Hvilke 5 trin er der i risk management processen?

Arrow

Der er mange forskellige trin i en risk management proces. Helt overordnet vil processen indeholde følgende trin.

 • Du identificerer risici, der kan være en trussel og påvirke forretningen negativt.
 • I en risikoanalyse bestemmer du sandsynlighed og konsekvens.
 • Du vurderer risikoens størrelse som en kombination af sandsynlighed og konsekvens.
 • Du accepterer risikoen eller sætter mitigerende handlinger i gang for at nedbringe risikoen.
 • Du monitorerer, kontrollerer og vurderer løbende eksisterende og nye risici.

Hvilke standarder og rammeværk tilbyder RISMA i deres risikostyringsværktøj?

Arrow

RISMA er en fleksibel løsning, som kan sættes op til alle standarder og rammeværk. Det er muligt helt basalt at arbejde med følgende:

 • Sandsynlighed og konsekvens
 • Risikotolerance og risikoappetit
 • FIT/CIA analyse hvor I vurderer fortrolighed, integritet og tilgængelighed
 • Trusler og sårbarheder

I kan naturligvis også opsætte jeres egne parametre, som I arbejder med i dag og tilføje nye parametre i takt med at organisationen bliver mere moden.

Vores eksisterende kunder bruger risk management-løsningen til eksempelvis risikovurderinger i forbindelse med GDPR, ISMS og cloud-outsourcing.