Anti-bestikkelse & - korruption - ABC

Arbejdet med ABC er ikke så let som 1-2-3. Vi kan hjælpe med at strømline og digitalisere din indsats.

Gør dit compliancearbejde meget lettere

Hverken gode intentioner eller overordnede policy fratager ledelsen og organisationen for ansvar i forbindelse med korruption. Arbejdet med anti-korruption og -bestikkelse (ABC) kan dog hurtigt gribe om sig, og det kan blive vanskeligt at bevare overblikket.

Vores ABC-løsning kan hjælpe med at skabe en målrettet indsats med fokus på at indsamle, analysere og rapportere data, så I kan opdage, forebygge og afskrække korrupt adfærd. Løsningen guider jer gennem processen samtidig med det bliver lettere at dokumentere jeres styrker og mitigere jeres svagheder. Herved kan I afdække uoverensstemmelser og prioritere jeres indsats.
ABC_Anti-Bribery and Corruption_Compliance Software
 Udarbejdet i samarbejde med videnpartner med ABC-ekspertise
 Kom hele vejen rundt om indsatsen
Identificer risiciområder
Øg kendskabsgraden til, hvad man må ikke må som repræsentant for organisationen

Sæt ind, hvor det har størt effekt

Løsningen er udviklet i tæt samarbejde med vores videnpartner med stor ABC-ekspertise for at sikre, at alle relevante elementer bliver inkluderet i compliancearbejdet. I får de bedste omstændigheder for at danne et holistiskblik på jeres indsats og nå hele vejen rundt om processen.

Den systematiske tilgang til bekæmpelsen af bestikkelse og korruption gør det mere simpelt at definere, håndhæve og dokumentere relevante regler og politikker. Dette giver jeres organisation mulighed for at identificere risiciområder og sætte ind, hvor det har størst effekt. Dette er samtidig med til at fremme jeres videndeling på tværs af organisationen samt øge kendskabsgraden til, hvad I må og ikke må som repræsentant for jeres organisation.
Læs mere

Nyhedsbrev

Hold dig opdateret med den nyeste complianceviden
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
Dansk