Anti-bestikkelse & - korruption - ABC

Arbejdet med ABC er ikke så let som 1-2-3. Vi kan hjælpe med at strømline og digitalisere jeres indsats.

Gør jeres compliancearbejde meget lettere

Hverken gode intentioner eller overordnede policy fratager ledelsen og organisationen for ansvar i forbindelse med korruption. Arbejdet med anti-korruption og -bestikkelse (ABC) kan dog hurtigt gribe om sig, og det kan blive vanskeligt at bevare overblikket.

Vores ABC-løsning kan hjælpe med at skabe en målrettet indsats med fokus på at indsamle, analysere og rapportere data, så I kan opdage, forebygge og afskrække korrupt adfærd. Løsningen guider jer gennem processen samtidig med det bliver lettere at dokumentere jeres styrker og mitigere jeres svagheder. Herved kan I afdække uoverensstemmelser og prioritere jeres indsats.
Checkmark - compliance solutionCheckmark - compliance solutionCheckmark - compliance solutionCheckmark - compliance solution
 Udarbejdet i samarbejde med videnpartner med ABC-ekspertise
 Kom hele vejen rundt om indsatsen
Identificer risikoområder
Øg kendskabsgraden til, hvad man må & ikke må som repræsentant for organisationen
Book en demo
ABC_Anti-Bribery and Corruption_Compliance Software

Sæt ind, hvor det har størt effekt

Løsningen er udviklet i tæt samarbejde med vores videnpartner med stor ABC-ekspertise for at sikre, at alle relevante elementer bliver inkluderet i compliancearbejdet. I får de bedste omstændigheder for at danne et holistisk blik på jeres indsats og nå hele vejen rundt om processen.

Den systematiske tilgang til bekæmpelsen af bestikkelse og korruption gør det mere simpelt at definere, håndhæve og dokumentere relevante regler og politikker. Dette giver jeres organisation mulighed for at identificere risikoområder og sætte ind, hvor det har størst effekt. Dette er samtidig med til at fremme jeres videndeling på tværs af organisationen samt øge kendskabsgraden til, hvad I må og ikke må som repræsentant for jeres organisation.
Læs mere

Nyhedsbrev

Hold dig opdateret med den nyeste complianceviden*
* Nyhedsbrevet er på engelsk.
Dansk
Dansk
Book en demo