Dansk_Sprog
Dansk
DA
Engelsk_sprogNorsk_Sprog

Anti-bestikkelse & - korruption - ABC compliance

Arbejdet med ABC er ikke så let som 1-2-3. Vi kan hjælpe med at strømline og digitalisere jeres indsats.

Book demo

Simplificer jeres arbejde med ABC-compliance

Hverken gode intentioner eller overordnede policy fratager ledelsen og organisationen for ansvar i forbindelse med korruption. Arbejdet med anti-korruption og -bestikkelse (ABC) kan dog hurtigt gribe om sig, og det kan blive vanskeligt at bevare overblikket.

Vores ABC-løsning kan hjælpe med at skabe en målrettet indsats med fokus på at indsamle, analysere og rapportere data, så I kan opdage, forebygge og afskrække korrupt adfærd.

Løsningen guider jer gennem processen samtidig med det bliver lettere at dokumentere jeres styrker og mitigere jeres svagheder. Herved kan I afdække uoverensstemmelser og prioritere jeres indsats.
 Udarbejdet i samarbejde med videnpartner med ABC-ekspertise
Checkmark - compliance solutionCheckmark - compliance solutionCheckmark - compliance solutionCheckmark - compliance solution
 Kom hele vejen rundt om indsatsen
Identificer risikoområder
Øg kendskabsgraden til, hvad man må & ikke må som repræsentant for organisationen
Book en demo
APV_Arbejdspladsvurderinger_Compliance Solution

Gør jeres ABC-initiativer mere effektive

Løsningen er udviklet i tæt samarbejde med vores videnpartner med stor ABC-ekspertise for at sikre, at alle relevante elementer bliver inkluderet i compliancearbejdet. I får de bedste omstændigheder for at danne et holistisk blik på jeres indsats og nå hele vejen rundt om processen.

Den systematiske tilgang til bekæmpelsen af bestikkelse og korruption gør det mere simpelt at definere, håndhæve og dokumentere relevante regler og politikker.

Dette giver jeres organisation mulighed for at identificere risikoområder og sætte ind, hvor det har størst effekt. Samtidig er det med til at fremme jeres videndeling på tværs af organisationen samt øge kendskabsgraden til, hvad I må og ikke må som repræsentant for jeres organisation.
Læs mere

Nyhedsbrev

Modtag guides, artikler, cases, invitationer til events, tilbud og mere, og hold dig opdateret med viden og best practices om compliance, risikostyring og governance.