Dansk_Sprog
Dansk
DA
Engelsk_sprogNorsk_Sprog

Enterprise risk management - software til risikostyring

Få overblik over jeres samlede risikolandskab og træf beslutninger på et oplyst grundlag

Book demo

Risk management handler om at være på toppen af de værst tænkelige risikoscenarier

I skal konstant vurdere strategiske, regulatoriske og finansielle risici, der kan være potentielle trusler for din organisation. Har I eksempelvis vurderet jeres risikoappetit og tolerance for fremtidige finanskriser, cyberangreb, pandemier eller disruption i jeres branche?

Som risikoansvarlig, medlem af direktionen eller bestyrelsesmedlem skal du kunne navigere din organisation rundt i et risikolandskab, der konstant ændrer sig.

Når jeres risikostyring er systemunderstøttet, er I langt bedre rustet til at håndtere og overleve forandringer, og I vil derfor stå langt stærkere i en foranderlig verden.

Med RISMAs risk managementsoftware får I overblik, I kan se fremdrift på risici og mitigerende handlinger, og det bliver nemt at trække tilpassede rapporter.
Kunder på Risk Managemen-løsning
Kunder på Risk Managemen-løsning
Kunder på Risk Managemen-løsning

Risikostyring på strategisk niveau

RISMAs enterprise risk managementløsning er relevant for dig, der vil have hjælp til at definere hvilken risikoappetit og tolerancegaps, I har på de forskellige risikoområder. I får større indsigt i forretningen og kan vurdere, hvilken risiko I vil acceptere, før I skal sætte mitigerende handlinger i gang.
I får overblik over det samlede trusselsbillede på tværs af organisation.
I kan uddelegere risikoopfølgningen til organisationen.
I kan foretage vurderinger og træffe beslutninger på et oplyst grundlag.
I kan rapportere og dokumentere jeres risikohåndtering.
Checkmark - compliance solutionCheckmark - compliance solutionCheckmark - compliance solutionCheckmark - compliance solution
Book demo
Risk management-løsning_risikostyring på strategisk niveau

Enterprise risk management trin for trin

Du får et værktøj, som gennem forskellige trin gør det nemmere og mere overskueligt for jer at håndtere jeres risikostyring.

 • I identificerer de risici, der kan være en trussel for organisationen.
 • I opretter relevante parametre, som I ønsker at vurdere risikoen ud fra.
 • I sætter mitigerende handlinger i gang, der hvor I ønsker at mindske sandsynligheden og dermed mindske jeres sårbarhed.
 • I kontrollerer og vurderer løbende eksisterende og nye risici og vedligeholder dermed jeres risikobillede.

Risikovurderinger er intet værd uden mitigerende handlinger og opfølgende kontroller. Det har vi naturligvis taget højde for, så I får en 360 graders løsning til jeres enterprise risk management.

Risikohåndtering på flere niveauer

Uanset hvilke typer af risici I har brug for at håndtere, kan vores software hjælpe jer med at være på toppen af jeres risikoscenarier. Vi leverer software til risikovurderinger som:

 • Enterprise risk management
 • Information risk management
 • Risikovurdering for den registrerede
 • Project risk management
 • Operationel risk management


Testimonials for RISMAs complianceløsning
RISMA har uden tvivl gjort vores risikoarbejde mere håndgribeligt. Som international virksomhed, er det vigtigt, at vi konstant bevarer det fulde overblik. RISMAs løsning hjælper os med dette ved at sikre bedre informationsdeling og transparens på tværs af landegrænserne. På den måde kan vi bedre identificere gaps og opsætte mitigerende handlinger. Samtidig betyder det, at vi ikke behøver at sende folk fysisk til andre lande for at indsamle information. Nu kan vi gøre det elektronisk, hvilket er mere effektivt.
Christian Uhrenholt
Group Finance Director i Relyon Nutec

Fordele ved systemunderstøttet risk management

Du og dine kolleger vil opnå mange fordele, når I erstatter jeres komplicerede excel-ark og teksttunge worddokumenter med en systemunderstøttet løsning til jeres risikostyring.

Gennemsigtighed og overblik

I bliver i stand til at se sammenhænge mellem risici på tværs af organisationen.
I kan identificere gensidige påvirkninger og planlægge jeres indsatser.
I kan udstikke retningslinjer og uddelegere risikoopfølgning til organisationen.
Checkmark - compliance solutionCheckmark - compliance solutionCheckmark - compliance solution
Risk management-løsning der skaber gennemsigtighed og overblik

Rapporter og dokumentation

I kan sammensætte og udskrive rapporter til direktion og bestyrelse.
Ledelsen får rettidig information og kan træffe velfunderede beslutninger.
I kan dokumentere jeres risikostyring, når det er påkrævet.
Checkmark - compliance solutionCheckmark - compliance solutionCheckmark - compliance solution
Risk management-løsning, der gør det nemt at rapportere og dokumentere risikostyringen.

Effektivitet og automatisering

I får en mere håndgribelig tilgang til risikoarbejde og kan identificere gaps.
I kan automatisere jeres kontroller, sætte dem op i et årshjul og vælge frekvens.
I opnår en bedre informationsdeling og transparens, så I kan arbejde mere effektivt.
Checkmark - compliance solutionCheckmark - compliance solutionCheckmark - compliance solution
Risk management-løsning der risikoarbejdet effektivitet og automatiseret

Standarder og rammeværk til risikostyring

RISMA er en fleksibel løsning, som kan sættes op til alle standarder og rammeværk. Det er muligt helt basalt at arbejde med følgende:

 • Sandsynlighed og konsekvens
 • Risikotolerance og risikoappetit
 • FIT/CIA analyse hvor I vurderer fortrolighed, integritet og tilgængelighed
 • Trusler og sårbarheder

I kan naturligvis også opsætte jeres egne parametre, som I arbejder med i dag og tilføje nye parametre i takt med at organisationen bliver mere moden.

Vores eksisterende kunder bruger riskløsningen til eksempelvis risikovurderinger i forbindelse med GDPR, ISMS og outsourcing.

Information risk management

Med ISMS-løsningen får I hjælp til at identificere jeres informationsaktiver og udarbejde risikovurderinger samt trusler og sårbarheder for de enkelte systemer i jeres IT-landskab.
Læs om ISMS-løsningen

Implementering af risk-løsningen

Vores softwareløsning har en intuitiv brugergrænseflade og er nem at arbejde med. Det kan dog give flere store fordele at blive hjulpet i gang med implementeringen.

For at få den bedst mulige start med risk management-løsningen, står vores kolleger i Customer Succes-teamet klar til at hjælpe jer godt i gang med et veltilrettelagt implementeringsforløb.

Efter mange implementeringer ved de, hvad der er best practise, og hvad der skal til at sikre et succesfuldt implementeringsforløb. De vil også yde løbende supportering i implementeringsfasen for at sikre, at I får mest muligt ud af jeres løsning.
Enterprise Risk managementsoftware_Implemntering_RISMA Systems

Har du spørgsmål?

Uanset hvilke risikoscenarier, du ønsker at være på toppen af, så har vi en løsning, der kan hjælpe din organisation på rette vej med jeres risikostyring.

Her kan du se nogle af de svar på spørgsmål, vi ofte hører. Hvis du stadig mangler at få svar på lige netop din udfordring med risk management, så tag gerne fat i os.

Vi har været i markedet siden 2014 og har styr på, hvad der findes af muligheder, som kan passe til behovet i din organisation.
Kontakt os

Hvad er risk management?

Risikostyring gør det muligt for ledelsen at tage stilling til, og prioritere, nødvendige investeringer og tiltag i forhold til virksomhedens risikovillighed.

Dermed skal forstås hvad ledelsen er villig til at påtage sig af risiko. Udgangspunktet for det arbejde er en risikovurdering.

Risk management dækker over en proces, hvor du som del af ledelsen eller bestyrelsen skal identificere og vurdere mulige risici, problemer eller katastrofer, der kan påvirke forretningen, INDEN de indtræffer.

Det vil gøre jer i stand til at sætte procedurer op, der skal hjælpe virksomheden med at undgå risici, minimere deres indvirkning eller hjælpe med at takle de udfordringer, de i værste fald giver.

Hvilke 5 trin er der i risk management processen?

Der er mange forskellige trin i en risk management proces. Helt overordnet vil processen indeholde følgende trin.

 • Du identificerer risici, der kan være en trussel og påvirkeforretningen negativt
 • I en risikoanalyse bestemmer du sandsynlighed og konsekvens
 • Du vurderer risikoens størrelse som en kombination af sandsynlighed og konsekvens
 • Du accepterer risikoen eller sætter mitigerende handlinger igang for at nedbringe risikoen
 • Du monitorerer, kontrollerer og vurderer løbende eksisterende og nye risici.

Hvad er de 4 vigtigste typer af risici?

Der findes mange forskellige typer af risici, der kan være potentielle trusler mod virksomheder og organisationer. Det afhænger meget af hvilken branche eller hvilket marked, de befinder sig i. Der er dog nogle overordnede risici, som kan ramme alle.

 • Strategiske risici – fx der kommer ny konkurrent på markedet
 • Compliance og regulatoriske risici – fx introduktion af nye regler og lovgivning
 • Finansielle risici – fx rentestigninger på virksomhedslån eller betaling der udebliver
 • Operationellerisici – fx it-virus eller tyveri af udstyr

Derudover erder også flere andre typer af risici som fx naturkatastrofer, sundhed- ogsikkerhedskriser og kommercielle risici som fx svigt fra vigtige leverandørereller kunder.

Nyhedsbrev

Modtag guides, artikler, cases, invitationer til events, tilbud og mere, og hold dig opdateret med viden og best practices om compliance, risikostyring og governance.