Automatisér og rapportér alle kontroller uden besvær

Fjern manuelle og tidskrævende revisions- og kontrolprocedurer, og nå mere på kortere tid.

Book demo

Hold dig ajour med dine kontroller

Manuel styring af kontroller på tværs af excelark og forskellige kommunikationskanaler øger muligheden for fejl.

RISMAs værktøj til kontrolarbejdet hjælper dig med at minimere risikoen for fejl ved at systematisere og automatisere kontrollerne, så de bliver udført korrekt, til tiden og kræver mindre manuelt arbejde.

Visuelt overblik

Få et visuelt overblik over alle processer og datastrømme, så du altid har styr på, hvad der er i gang, hvad der mangler og er færdiggjort. Analysér uden begrænsninger, og lad dine data tale for sig selv.

Tag beslutninger baseret på et informeret grundlag
Identificér faldgruber ved lav ydeevne
Få tilpassede visuelle rapporter

Audit trails - hvem, hvad og hvornår

Audit trails giver dig mulighed for at styre og spore alle aktiviteter med hvem, hvad og hvornår. Dette giver dig de nødvendige data til at analysere og forbedre processer.

Opret gennemsigtighed på tværs af de forskellige afdelinger
Opret årshjul med automatiske kontroller
Hjælp medarbejdere med at spare tid og ressourcer

Automatisering af arbejdsgange

Læn dig tilbage og slap af. Alle opgaver og deadlines styres fuldt ud af vores platform, når den er konfigureret. Personaliserede opgaver oprettes og tildeles kolleger baseret på deres roller og ansvar.

Opret en klar ansvarsfordeling
Opret processer for videndeling
Undgå flaskehalse

Reducér manuelle processer, opnå større gennemsigtighed og effektivitet

Alt hvad du skal bruge i en avanceret men ikke kompliceret governance-løsning.

Lad os få en snak

Flere features der hjælper dig med at vedligeholde din compliance

AUTOMATISERING
Du kan automatisere kontrollerne ved at sætte dem op i et årshjul, tildele roller og vælge en frekvens for, hvor ofte de skal udføres.
TILPASSET INDHOLD
Du kan selv tilpasse kontrollerne med det indhold, du ønsker at indsamle, så det passer til det enkelte kontrolområde.
DOKUMENTÉR ARBEJDSINDSATSEN
Du har mulighed for at dokumentere arbejdsindsatsen på de enkelte kontroller på både kontrolejerniveau og på virksomhedsniveau.
ROLLEFORDELING
Du kan styre, hvem der har de forskellige roller på kontrollen samt skifte roller og dermed også ansvarsfordeling.
ESKALERING OG GODKENDELSE
Det er muligt at eskalere en kontrol fra et ansvarsniveau til det næste ansvarsniveau, hvor den vil blive vurderet og godkendt.
SYNLIGHED
Det er altid synligt og gennemsigtigt, hvilke opgaver de enkelte medarbejdere og afdelinger udfører, samt hvor de er i det automatiske workflow.
ADSKILTE KONTROLLER
Du har mulighed for at holde kontrollerne adskilte og uafhængige af hinanden, da der er adgangsbegrænsning med forskellige brugerniveauer.
VIDENDELING
Med beskrivelser på de enkelte kontroller kan du klæde kollegerne på med viden om, hvad de skal foretage sig for at håndtere kontrollen.
KONTROLHISTORIK
De enkelte kontroller bliver noteret med dato og tidspunkt, hvornår de er blevet udført. Dermed får du bevis for, om de er lavet rettidigt.

Få en tilpasset kontrolløsning

Uanset hvilken type årshjul og kontrol, du ønsker at opsætte, dokumentere og rapportere, får du en løsning, som kræver minimal tilpasning til dit behov.

Eksempler på kontroller

Årshjul for aktiviteter
Finansielle kontroller
Kontroller til GDPR
Organisatoriske kontroller
Afdelingskontroller
Kontrol af databehandlere
Kontrol af forretningsgange
Kontrol af leverandører

Governance trin for trin - med afsæt i forbedringshjulet PDCA

Plan – Planlæg en forbedring

I første trin hjælper vi dig med at identificere og sætte de mange kontroller i system. Du skal sætte dem op første gang, og derefter bliver de automatisk sendt til de relevante medarbejdere, som skal håndtere eller godkende dem.

Do - Udfør kontrollerne

I trin to håndterer eller godkender de relevante medarbejdere og ledere kontrollerne, som de får tilsendt notifikationer om på mail, der er sat op som automatiske workflows. Det sikrer en monitorering af, at ingen opgaver falder mellem to stole.

Hvis en kontrol ikke udføres til tiden, bliver den automatisk eskaleret til andre medarbejdere i virksomheden.

Check - Lær af udførslen og korrigér

Efterhånden som kontrollerne bliver udført, er det muligt at eskalere dem til 2. linje kontrolniveau, hvor andre kolleger godkender dem eller tager stikprøver. I 3. linje kontrolniveau tjekker enten interne eller eksterne auditører, at stikprøverne er i orden.

Act – Sæt forbedringen op

I det sidste trin af processen justerer og tilpasser du løbende de enkelte kontroller. Dermed sikrer du systematisk opfølgning og effektiviserer organisationens kontrolarbejde.

Implementering af governanceløsningen

For at få den bedst mulige start med RISMAs governanceløsning står Customer Success-teamet klar til at hjælpe dig og dit team godt i gang med et tilrettelagt implementeringsforløb.

De ved, hvad der er best practise, og hvad der skal til for at blive flyvende i projektgruppen og på tværs af organisationen. De vil også løbende supportere jer og stå til rådighed, så I får mest mulig værdi ud af jeres løsning.

Udforsk vores 5-trins implementering ➝

Klar til at prøve RISMA?

Book en demo og se, hvordan vi kan hjælpe dig med at skabe større transparens og effektivitet ved at automatisere dine arbejdsgange.

BOOK DEMO NU

En GRC-platform der bringer hele organisationen sammen

Styrk organisationen ved at forbinde data, teams, handlingsplaner og rapportering i en integreret GRC-platform.  

Uanset om du implementerer én, to eller flere af GRC-platformens løsninger, er platformen garant for øget samarbejde, større gennemsigtighed og tidsbesparelser, som skaber stor værdi for alle.

Udforsk vores GRC-platform ➝

systematiseret informationssikkerhed

Opnå fuld ISMS-compliance – inklusiv visuelt overblik, overvågning i realtid, indbygget risikovurdering og perfekt rapportering.

Læs mere

Organiseret risikostyring

Definer, analysér, vurder og mitiger din organisations risici og brug din indsigt til at opnå strategiske fordele.

læs mere

Optimeret GDPR-Compliance

Erstat den rodede informationsindsamling, manuelle processer og upålidelige excelark med en optimeret GDPR-løsning.

læs mere

FAQ

Kan jeg komme fortroligt information ind i RISMA?

Ja, det kan du sagtens. Differentierede brugeradgange sikrer, at I har fuld kontrol over, hvilket indhold de enkelte brugere kan se og arbejde med. Dermed kan I sætte governanceløsningen op, så kun få medarbejdere har adgang til fortrolige oplysninger.

Hvad sker der, når mine nøglemedarbejdere skifter job?

Det sker jo desværre fra tid til anden, at du skal vinke farvel til en af dine nøglemedarbejdere. Når det sker, flytter RISMA med få klik alle opgaver til den nye medarbejder. Kontrollerne, der allerede er godt beskrevet i RISMA, vil hjælpe den nye medarbejder godt i gang med opgaverne.

Kan revisorer få adgang til relevante dele af RISMA?

Ja, det kan de. Du skal kun give revisorerne adgang til de relevante opgaver, og derefter kan de selv fremsøge den dokumentation, som de har brug for.

Hvor mange kontrolniveauer bør vi have?

I bør have mindst 3 kontrolniveauer i jeres governancearbejde.

  • Line control – dem der udfører compliancearbejdet.
  • Stikprøvekontroller - dem der tjekker og tager stikprøver af, at det er blevet gjort.
  • Interne / eksterne auditers - dem der tjekker, at der er blevet taget stikprøver af, at det er gjort.