Book en demo

Informationssikkerhed - ISMS

Kontrollér og dokumentér jeres forpligtelser.

Kontinuerlig forbedring af jeres informationssikkerhed

For at opnå en ISO 27001-certificering og dermed leve op til kravet om informationssikkerhed, er der en række af principper, som man er nødt til at håndhæve. Vores løsning sætter IT-sikkerheden i system og sikrer, at I har et komplet overblik, en gennemskuelig plan og løbende vejledning. Således ved I konstant, hvilke risici I står overfor. Status for kontroller vil altid være til jeres rådighed og ajourført, når I skal analysere og udarbejde rapporter. I vil altid have adgang til vigtig og opdateret, så I løbende kan holde jeres informationssikkerhed ved lige.
Checkmark - compliance solutionCheckmark - compliance solutionCheckmark - compliance solutionCheckmark - compliance solution
Få en gennemskuelig plan og løbende vejledning
Saml alle målepunkter ét sted og få et komplet overblik
Tag beslutninger på et oplyst og opdateret grundlag
 Udarbejd risikovurderinger
Book en demo
ISMS_Information Security Management System_Compliance Software

Gør det til en selvfølge

Løsningen giver jeres organisation mulighed for at identificere alle jeres informationsaktiver samt afdække risici forbundet med dem. Alle målepunkter samles et sted, hvilket gør det lettere at udarbejde risikovurderinger, nødvendige Annex A-kontroller, Statement of Applicability (SoA) samt interne audits og forbedringsaktiviteter.  Dette er med til at sikre, at ingen arbejdsopgaver bliver glemt, samtidig med at der er mulighed for videndeling på tværs af organisationen.
Læs mere

Nyhedsbrev

Hold dig opdateret med den nyeste complianceviden*
* Nyhedsbrevet er på engelsk.
Dansk
Dansk