Persondatapolitik

Den juridiske enhed, som er ansvarlig for behandlingen af dine personoplysninger, er:
Formål
Formålet med at behandle dine personoplysninger er at yde kvalificeret samarbejde med din virksomhed, opfylde vores kundeforpligtelser eller leve op til vores egne retslige forpligtelser.

Kategorier af personoplysninger
Vi indsamler og opbevarer følgende oplysninger på dig:

- navn
- kontaktoplysninger (telefonnummer & E-mail)
- titel
- virksomhed
- mailkorrespondance med dig

Behandlingsgrundlag
Vi behandler dine personoplysninger på følgende behandlingsgrundlag: Artikel 6.1.f (Legitim interesse). Det er forventeligt, at vi, i et samarbejde, skal være i stand til at kontakte dig og din virksomhed.

Modtagere
Vi deler ikke dine personoplysninger.

Opbevaring
Vi vil opbevare dine personoplysninger, så længe samarbejdsforholdet eksisterer og yderligere 5 år (jf. bogføringsloven).

Formål
Vi behandler personoplysninger i forbindelse med jobansøgninger til det formål at vurdere og udvælge ansættelseskandidater.

Behandlingsgrundlag
Vi behandler dine personoplysningerne på følgende behandlingsgrundlag: Artikel 6.1.f (Legitim interesse). Det må forventes, at RISMA Systems behandler dine personoplysninger, som du frivilligt har sent ind med henblik på at få et job.

Kategorier af personoplysninger
Vi indsamler og opbevarer dine oplysninger, når du sender en jobansøgning til os. Hvilke oplysninger, vi behandler, afhænger af den stilling, som du søger. Det kan eksempelvis være:

- Identifikationsoplysninger, såsom navn, adresse, tlf. nummer og E-mail.
- Andre oplysninger som fremgår af din ansøgning og CV,

Vi anbefaler, at du ikke sender følsomme personoplysninger. Eksempler herpå er; religion, race eller etnisk baggrund, medlemskab af fagforening eller politisk parti, seksualitet og helbredsoplysninger.

Modtagere
Vi videregiver ikke dine personoplysninger.

Opbevaring
Jobansøgninger gemmes til stillingen er besat, medmindre du har givet samtykke til andet. Hvis du bliver ansat hos os,  overgår dine personoplysninger til en personalemappe, når rekrutteringsprocessen er afsluttet. Her opbevares disse oplysninger indtil 5 år efter ansættelsesforholdets ophør.
Formål
Personoplysninger anvendes til markedsføringsmæssige formål, herunder at stille funktionaliteterne på vores hjemmeside til rådighed for dig, optimere vores hjemmeside og selve brugeroplevelsen samt føre statistik med besøgene. Endvidere er formålet med behandlingen at målrette vores kommunikation med dig på baggrund af dine interesse- og fokusområder samt levere relevant markedsføring til dig i form af bl.a. nyhedsbreve og telefoniske opkald.

Behandlingsgrundlag
Vi behandler personoplysningerne på følgende behandlingsgrundlag: Artikel 6.1.f (Legitim interesse).
For at varetage vores interesse i kontinuerligt at forbedre RISMA Systems' hjemmeside og markedføre vores løsninger er denne behandling nødvendig. Samtidig er det forventeligt, at RISMA behandler relevante personoplysninger, så vi kan imødekomme dit ønske om at komme i kontakt med os, deltage i vores events og/eller modtage markedsføringsmateriale.

Kategorier af personoplysninger
Når du udfylder en kontaktformular på vores hjemmeside, indsamler vi følgende informationer:

- Navn
- E-mail
- Virksomhed
- Telefonnummer
- Årsag til at du kontakter os

Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev, indsamler vi følgende oplysninger:
- navn
- E-mail

Når du tilmelder dig vores events, indsamler vi følgende oplysninger:
- Navn
- Titel
- E-mail
- Virksomhed

Vi Indsamler også en række oplysninger om dig gennem offentlige kilder eller tredjepartskilder, såsom vores samarbejdspartnere, arrangører af events, automatiseret teknologier, LinkedIn m.m.

Samtidig gør vores hjemmeside (rismasystems.com) brug af cookies. Dette betyder, at vi ved hjælp af små datafiler registrerer en række oplysninger om dig, når du besøger vores hjemmeside. Dette er baseret på dit cookiesamtykke. Du kan læse mere om brugen af cookies i vores cookiepolitik samt tilbagekalde eller ændre dit cookiesamtykke ved at fravælge cookies i cookieoversigten, ligesom du kan blokere cookies i din browser. Du kan læse vores cookiepolitik her: LINK

Modtagere
RISMA Systems anvender Google Analytics til indsamling af besøgsstatistik samt information og videregiver i den forbindelse IP-adresser til Google Analytics. Google Analytics kan også videregive informationerne til tredjepart, hvor loven kræver dette, eller til tredjepart, som udfører opgaver for dem. Privatlivsvilkårene for Google Analytics accepteres ved besøg på RISMA Systems A/S websites og fremgår her:

- http://www.google.com/analytics/learn/privacy.html

Når RISMA Systems afholder webinarer anvender vi softwaren Demio - og videregiver i den forbindelse dine kontaktoplysninger til Demio. Hvis du vælger at deltage i et af vores webinarer, bliver du bedt om at indsende personlige oplysninger for at registrere og logge ind, samtidig vil du modtage e-mail relevant for din deltagelse i webinaret. Alle oplysninger, du indsender i forbindelse med din registrering, gemmes af Demio. Privatlivsvilkårene for Demio, inc. accepteres, når du tilmelder dig et RISMA-webinar og fremgår her:

- https://demio.com/privacy-policy

Når RISMA Systems samarbejder med andre virksomheder for at tilbyde fælles events, fælles løsninger eller fælles services, deler vi muligvis også dine personlige oplysninger med vores samarbejdspartnere.  

Bortset fra i ovenstående tilfælde, videregiver RISMA Systems A/S ikke data om din brug af tjenesterne på virksomhedens websites.

Opbevaring
Nyhedsbrev: Vi behandler dine personoplysninger med henblik på at sende nyhedsbrev, så længe du er tilmeldt vores nyhedsbrev. Herefter slettes dine oplysninger fra vores CRM-database Hubspot.
Andre oplysninger: Vi behandler dine personoplysninger, så længe vi er i kontakt med dig, og yderligere 24 måneder. Herefter slettes dine oplysninger fra vores CRM-database Hubspot og fra folder på vores fællesdrev Sharepoint.


- Du har ret til at anmode om indsigt i, berigtigelse af eller sletning af dine personoplysninger.

- Du har også ret til at modsætte dig behandlingen af dine personoplysninger og få behandlingen af dine personoplysninger begrænset.

- Særligt har du en ubetinget ret til at modsætte dig behandling af dine personoplysninger til brug for direkte markedsføring.

- Hvis behandlingen af dine personoplysninger er baseret på dit samtykke, har du ret til at tilbagekalde dit samtykke til enhver tid. Din tilbagekaldelse vil ikke have betydning for lovligheden af behandlingen foretaget inden din tilbagekaldelse af dit samtykke.

- Du har ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format (dataportabilitet).

Der kan være betingelser eller begrænsninger til disse rettigheder. Det er derfor ikke sikkert, at du f.eks. har ret til dataportabilitet i det konkrete tilfælde. Dette afhænger af de konkrete omstændigheder i forbindelse med behandlingsaktiviteterne.

Du kan altid indgive en klage til Datatilsynet, som har følgende kontaktinformationer:

Datatilsynet, Borgergade 28, 5. sal, 1300 København K
Telefon: 3319 3200
e-mail: dt@datatilsynet.dk

Du kan læse mere om dine rettigheder på www.datatilsynet.dk.