Dansk
DA

Dynamisk. kraftfuld. Intuitiv.

Ikke blot endnu complianceløsning.

'Tackle GRC på alle fronter..

Ved at sammenfører alle jeres GRC-indsatser i ét software, kan I tackle GRC på alle fronter og det bliver nemt for jeres organisation at danne sig et fuldt overblik. Dette hjælper ikke kun med at begrænse antallet af eksterne systemer, men også med at strømline tilgangen til GRC og skabe en konsistent måde at dokumentere på.  Samtidig er softwarens holistisk tilgang til Governance, Risk og Compliance med til at skabe synergi mellem de tre områder, hvilket giver jer det bedste grundlag for at opbygge en COMPLIANCEKULTUR.
Vi  udbyder en bred vifte af COMPLianceløsninger lige fra databeskyttelse til anti-hvidvask, som vi konstant viderudvikler på. Alle vores løsninger er opbygget omkring den samme ligetil logik, som systematiske hjælper jeres organisation med at identificere alle risici og guider jer gennem de nødvendige trin for at sikre compliance på en nem og sikker måde. Herved skabes der en familiaritet omkring vores løsninger, så man i organisationen altid ved, hvordan systemet skal håndteres uanset, hvilket complianceindsats man skal arbejde med.

...muligt at tilpasse GRC-platformen efter jeres specifikke governance-, risk- og compliancebehov...
Elementerne i vores software er oprettet som separate blokke, hvilket gør det muligt at tilpasse GRC-platformen efter jeres specifikke governance-, risk- og compliancebehov. I kan til enhver tid tilføje ekstra complianceløsninger - og endda udarbejde jeres egne complianceblokke ved hjælp af vores specielle skabelon. I behøver således ikke at lade jeres complianceindsats begrænse af eksisterende løsninger, men i stedet tage jeres compliance til et helt nyt niveau, som passer perfekt til jeres behov.
GRC-platformens integration af vores løsninger Actions & Controls  gør, at I let kan dokumentere, videndele og overvåge fremdriften af jeres mitigerende indsats. I kan uddelegere ansvar, observere rutiner og kontroller, samt påminde de ansvarlige, når aktiviteterne forestående. Herved vedligeholder I kontinuerligt jeres compliancearbejde og sikrer, at jeres indsats når hele vejen rundt. Den intuitive brugerflade af vores software gør det nemt for alle involverede medarbejdere at rapportere information om fremdriften på aktiviteter og kontroller. På den måde skabes der gennemsigtighed i organisationens daglige arbejde, og ledelsen kan kontinuerligt holde øje med udviklingen og at deadlines overholdes.
...gør det nemt for alle involverede medarbejdere at rapportere information om fremdriften...
På vores GRC-platform tilbyder vi to Risk Management-løsninger, der kan integreres med jeres governance og compliancearbejde.

Enterprise Risk Management

Vores GRC-platform integrerer Risk Management-funktioner for at strømline og simplificere risikoarbejdet på tværs af organisationen. I kan nemt danne jer et overblik over jeres risikolandskab, konsekvenser og sandsynligheden Ved at tilføje informationsaktiver på alle relevant områder. I kan prioritere risici & indsætte mitigerende ressourcer – således sparer I tid og undgår at fokuserer på irrelevante risikobeslutninger.Kædet sammen vores løsninger Action & Controls bliver det samtidig enklere at observere rutiner og kontroller med henblik på at optimere den mitigerende indsats.  Med vores GRC-platform vil I således ikke kun overvåge risici – men også aktivt dæmme op for risikoscenarier.

Information Risk Management

Kerneelementet for ethvert vellykket informationssikkerhedsprogram er en fyldestgørende risikovurdering. Vores løsning kan hjælpe med at gøre dette mere simpelt og sikrer, at jeres organisation får et retvisende billede af jeres risici. I bliver guidet gennem jeres risikovurderinger, hvor alle relevante parametre bliver inkluderet, hvormed opnår I fuldt kendskab til jeres trusler og sårbarheder. Det bliver på den måde nemmere at synliggøre, hvad der er mest presserende og igangsætte mitigerende aktiviteter for at reducere operationelle risici.
En complianceindsats kan hurtig gribe om sig og gøre det svært at bevare overblikket.  Kernen i vores GRC-platform er derfor et adaptivt og udtømmende spørgeskema - speciallavet til det relevante complianceområde. Dette hjælper med systematisk at kortlægge jeres processer, hvilket danner grundlaget for et gap-overblik over indsatsområder, som I kan sætte ind overfor ved hjælp af vores løsninger actions og controls.  På den måde kan I synliggøre gaps mellem nuværende og ønskede complianceniveau og udarbejde en effektiv strategi. Dette overblik kan til enhver tid udtrækkes i en ledelsesrapport for at give en overordnet datavisualisering af organisationens gaps. Dette skaber høj gennemsigtighed og faciliterer, at vigtige beslutninger altid bliver taget på et fuldt og oplyst grundlag.

Vi ser compliance som et stort og sammenhængende område. Vi har derfor udviklet en bred vifte af løsninger, som alle kan integreres på samme platform. KLIK på complianceløsningerne nedenfor for at lære mere om, hvordan de kan hjælpe din organisation.
Hos RISMA Systems skaber vi compliancekultur ved at levere softwareløsninger til alle jeres complianceprocesser.  
Alle complianceløsningerne kan integreres i et system, hvilket gør det nemmere at danne sig et fuldt overblik over organisationens indsatser. Hver af disse løsninger er oprettet som en separat blok, hvorfor det er muligt at tilpasse jeres platform efter jeres specifikke governance-, risk- og compliancebehov. I kan til enhver tid tilføje ekstra løsninger
- og endda udarbejde jeres egne complianceblokke ved hjælp af vores specielle skabelon.
Vores løsninger er opbygget omkring den samme ligetil logik. Systematiske hjælpes jeres organisation med at identificere alle risici og alle bruger guides  gennem de nødvendige trin for at sikre compliance. 

 Med et udtømmende spørgeskema – speciallavet til det relevante complianceområde - bliver jeres processer kortlagt, hvilket danner grundlaget for et gap-overblik over nødvendige indsatsområder. På den måde kan I synliggøre gaps mellem nuværende og ønskede complianceniveau og udarbejde en effektiv strategi, som sætter inde, hvor der er behov.
Vores løsninger er opbygget omkring den samme ligetil logik. Systematiske hjælpes jeres organisation med at identificere alle risici og alle bruger guides  gennem de nødvendige trin for at sikre compliance. 

 Med et udtømmende spørgeskema – speciallavet til det relevante complianceområde - bliver jeres processer kortlagt, hvilket danner grundlaget for et gap-overblik over nødvendige indsatsområder. På den måde kan I synliggøre gaps mellem nuværende og ønskede complianceniveau og udarbejde en effektiv strategi, som sætter inde, hvor der er behov.
De integrerede værktøjer til opgave- og kontrolstyring gør, at I let kan dokumentere, videndele og overvåge fremdriften af jeres mitigerende indsats.  Det er let at uddelegere ansvar, observere rutiner og kontroller samt påminde de ansvarlige, når aktiviteterne er forestående, så ingen opgaver bliver glemt. 

Samtidig kan I, via systemet, udarbejde en historik over hver enkelt kontrol. Således bliver lettere at identificere uregelmæssigheder samt oprette og tilpasse politikker, hvor der er behov.  Dette betyder, at I hele tiden vil have de bedste forudsætninger for skabe en pålidelig proces med et optimeret kontrolmiljø for at sikre vedvarende compliance.  
Målret jeres indsats
Et vejkort til jeres endemål
Identificer jeres gaps mellem nuværende og ønsket complianceniveau
Oprethold jeres compliance
Book en demoBook en demo
Bliv guidet gennem jeres risikovurderinger
Reducér operationelle risici
 Simpelt og sikkert
Synliggør jeres trusler og sårbarheder

Information Risk Management - sæt fokus på dine informationsaktiver

Kerneelementet for ethvert vellykket informationssikkerhedsprogram er en fyldestgørende risikovurdering, der let kan uddelegeres til de rette personer i organisationen.

Vores løsning kan hjælpe med at gøre dette mere simpelt og sikrer, at jeres organisation får et retvisende billede af jeres risici. Baseret på en holistisk tilgang til informationssikkerhed, bliver I guidet gennem jeres risikovurderinger. Alle relevante parametre bliver inkluderet, hvormed I opnår fuldt kendskab til jeres trusler og sårbarheder. Det bliver på den måde nemmere at synliggøre, hvad der er mest presserende og igangsætte mitigerende aktiviteter for at reducere operationelle risici.

Vores fleksible design gør, at løsningen kan tilpasses til jeres behov og I kan tilføje op til 10 konskvensparametre per vurdering. Samtidig overføres vurderinger fra tidligere perioder, hvilket hjælper jer med at spare ressourcer, men også med at danne en præcis historik over jeres risk-arbejde og udvikling.  Løsningen giver jer således et nødvendigt værktøj til at forstå, vurdere og kontrollere effekten af jeres informationssystemer på en effektiv og præcis måde.
Book en demo

Information Risk Management - sæt fokus på dine informationsaktiver

Kerneelementet for ethvert vellykket informationssikkerhedsprogram er en fyldestgørende risikovurdering, der let kan uddelegeres til de rette personer i organisationen.

Vores løsning kan hjælpe med at gøre dette mere simpelt og sikrer, at jeres organisation får et retvisende billede af jeres risici. Baseret på en holistisk tilgang til informationssikkerhed, bliver I guidet gennem jeres risikovurderinger. Alle relevante parametre bliver inkluderet, hvormed I opnår fuldt kendskab til jeres trusler og sårbarheder. Det bliver på den måde nemmere at synliggøre, hvad der er mest presserende og igangsætte mitigerende aktiviteter for at reducere operationelle risici.

Vores fleksible design gør, at løsningen kan tilpasses til jeres behov og I kan tilføje op til 10 konskvensparametre per vurdering. Samtidig overføres vurderinger fra tidligere perioder, hvilket hjælper jer med at spare ressourcer, men også med at danne en præcis historik over jeres risk-arbejde og udvikling.  Løsningen giver jer således et nødvendigt værktøj til at forstå, vurdere og kontrollere effekten af jeres informationssystemer på en effektiv og præcis måde.
Bliv guidet gennem jeres risikovurderinger

Reducér operationelle risici
 
Simpelt og sikkert
Synliggør jeres trusler og sårbarheder
Book en demo

Nyhedsbrev

Hold dig opdateret med den nyeste complianceviden*
* Nyhedsbrevet er på engelsk.
Book en DEMO