Dynamisk. kraftfuld. Intuitiv.

Ikke blot endnu complianceløsning.

Dansk
Hos RISMA Systems skaber vi compliancekultur ved at levere softwareløsninger til alle jeres complianceprocesser.  
Alle complianceløsningerne kan integreres i et system, hvilket gør det nemmere at danne sig et fuldt overblik over organisationens indsatser. Hver af disse løsninger er oprettet som en separat blok, hvorfor det er muligt at tilpasse jeres platform efter jeres specifikke governance-, risk- og compliancebehov. I kan til enhver tid tilføje ekstra løsninger
- og endda udarbejde jeres egne complianceblokke ved hjælp af vores specielle skabelon.
Vores løsninger er opbygget omkring den samme ligetil logik, som systematiske hjælper jeres organisation med at identificere alle risici og guider brugerne gennem de nødvendige trin for at sikre compliance. 

 Med et udtømmende spørgeskema – speciallavet til det relevante complianceområde - bliver jeres processer kortlagt, hvilket danner grundlaget for et gap-overblik over nødvendige indsatsområder. På den måde kan I synliggøre gaps mellem nuværende og ønskede complianceniveau og udarbejde en effektiv strategi, som sætter inde, hvor der er behov.
Vores løsninger er opbygget omkring den samme ligetil logik, som systematiske hjælper jeres organisation med at identificere alle risici og guider brugerne gennem de nødvendige trin for at sikre compliance. 

 Med et udtømmende spørgeskema – speciallavet til det relevante complianceområde - bliver jeres processer kortlagt, hvilket danner grundlaget for et gap-overblik over nødvendige indsatsområder. På den måde kan I synliggøre gaps mellem nuværende og ønskede complianceniveau og udarbejde en effektiv strategi, som sætter inde, hvor der er behov.
Løsningernes integrerede projekt- og kontrolstyringsløsninger gør, at I let kan dokumentere, videndele og overvåge fremdriften af jeres mitigerende indsats.  Det er let at uddelegere ansvar, observere rutiner og kontroller samt påminde de ansvarlige, når aktiviteterne er forestående, så ingen opgaver bliver glemt. 

Samtidig kan jeres organisation via systemet udarbejde en historik over hver enkelt kontrol, hvorved det bliver lettere at identificere uregelmæssigheder samt oprette og tilpasse politikker, hvor der er behov.  Dette betyder, at I hele tiden vil have de bedste forudsætninger for skabe en pålidelig proces med et optimeret kontrolmiljø for at sikre vedvarende compliance.  
Målret jeres indsats
Et vejkort til jeres endemål
Identicer jeres gaps mellem nuværende og ønsket complianceniveau
Oprethold jeres compliance
Book en demo
Book en demo
Bliv guidet gennem jeres risikovurderinger
Reducér operationelle risici
 Simpelt og sikkert
Synliggør jeres trusler og sårbarheder

Information Risk Management - sæt fokus på dine informationsaktiver

Kerneelementet for ethvert vellykket informationssikkerhedsprogram er en fyldestgørende risikovurdering, der let kan uddelegeres til de rette personer i organisationen.

Vores løsning kan hjælpe med at gøre dette mere simpelt og sikrer, at jeres organisation får et retvisende billede af jeres risici. Baseret på en holistisk tilgang til informationssikkerhed, bliver I guidet gennem jeres risikovurderinger. Alle relevante parametre bliver inkluderet, hvormed I opnår fuldt kendskab til jeres trusler og sårbarheder. Det bliver på den måde nemmere at synliggøre, hvad der er mest presserende og igangsætte mitigerende aktiviteter for at reducere operationelle risici.

Vores fleksible design gør, at løsningen kan tilpasses til jeres behov og I kan tilføje op til 10 konskvensparametre per vurdering. Samtidig overføres vurderinger fra tidligere perioder, hvilket hjælper jer med at spare ressourcer, men også med at danne en præcis historik over jeres risk-arbejde og udvikling.  Løsningen giver jer således et nødvendigt værktøj til at forstå, vurdere og kontrollere effekten af jeres informationssystemer på en effektiv og præcis måde.

Compliance og meget mere - Enterprise Risk Management

Vores risk mangement-løsning kan ligeledes anvendes selvstændigt på overordnet virksomhedsniveau, som led i organisationens risikostyring. 

Løsningens design gør det nemt at tilføje alle informationsaktiver, som en risikoanalyse skal tage udgangspunkt i, og gør det mere simpelt for jer at danne  et samlet overblik over jeres risikolandskab, konsekvenserne og sandsynligheden. Samtidigt er det muligt at udtrække ledelsesrapporter, som kan deles med direktionen og bestyrelsen. Dette skaber høj gennemsigtighed og faciliterer, at vigtige beslutninger altid bliver taget på et fuldt og oplyst grundlag.

Kædet sammen med vores projekt- og kontrolstyringsløsninger er det samtidig muligt at observere rutiner og kontroller, hvilket er med til at sikre et optimalt workflow med fokus på mitigering. I vil således ikke kun overvåge risici – men også aktivt arbejde med at forhindre risikoscenarier.  
Sikre en optimal proces med fokus på effektiv mitigering
Tag beslutninger på fuldt og opdateret grundlag
Skab høj gennemsigtighed
Følg udviklingen af organisationens risici
Book en demoBook en demo

Nyhedsbrev

Hold dig opdateret med den nyeste complianceviden*
* Nyhedsbrevet er på engelsk.
Dansk
Book en demo