Denne konkurrence er ikke tilknyttet, sponsoreret, understøttet eller administreret af Google, Facebook eller LinkedIn.

Generelle vilkår:
Ved at deltage i konkurrencen accepterer du at være bundet af disse komplette vilkår og betingelser, og RISMA Systems' beslutning med konkurrencen er endelig.

RISMA Systems forbeholder sig retten til at ændre vilkårene for konkurrencen og til at afslutte konkurrencen uden varsel. Det er gratis at deltage, og du behøver ikke at være kunde hos RISMA Systems. Hvis RISMA Systems opdager brugen af forkert navn og identitet eller misbrug af konkurrencens funktionalitet, kan vi til enhver tid udelukke personen fra konkurrencen.

Konkurrencens periode og betingelser for at deltage
Konkurrencen er aktiv fra mandag den 13. januar, 2020 til og med onsdag den 15. Januar, 2020. Konkurrencen er åben for alle, som bor i Danmark og 18 år eller ældre. Lever du ikke op til disse betingelser, er du desværre ikke kvalificeret til at deltage i konkurrencen. Ansatte hos RISMA Systems og deres husstande må ikke deltage i konkurrencen.

Sådan deltager du
Du deltager i konkurrencen ved at udfylde formularen på vores konkurrenceside (https://www.rismasystems.com/da/vind-en-billet) med de rette informationer. Derudover, skal du for at deltage, også give samtykke til at en af vores konsulenter må kontakte dig på telefon eller mail.

Lodtrækning af vinder
Der vil kun blive fundet 1 vinder. Efter at konkurrencen er slut, fortager RISMA Systems en lodtrækning blandt alle deltagerne.

Deltagelse i konkurrence efter angivet tidsfrist vil ikke komme i betragtning, og det er op til RISMA Systems at vurdere, om en tilmelding er modtaget rettidigt og kan godkendes. Det betyder også, at RISMA Systems ikke kan stå til ansvar for tekniske nedbrud eller andre faktorer, der kan bremse en tilmelding. Det er deltagerens eget ansvar at deltage i konkurrencen rettidigt.

Præmien
Præmien er en billet til en værdi af DKK 4.495,- (ex. moms) til Relevents heldagskonference ”Cloud computing i den finansielle sektor”, som afholdes den 21. januar. Præmien kan på intet tidspunkt ombyttes til penge eller byttes til anden genstand. Samtidig er det op til deltageren selv at sikre, at han/hun kan deltage i konferencen den 21. januar. Kan man som vinder ikke deltage i konferencen den 21, vil man ikke være i stand til at bytte billetten til en anden konference eller event.

Kontakt med vinderen
Den heldige vinder vil blive kontaktet af RISMA Systems gennem en e-mailsenest torsdag den 16.januar 2020, kl. 12.  Vinderen har24 timer fra modtagelse til at svare på RISMA Systems e-mail. Har RISMA Systemsikke modtaget et svar fra vinderen inden den sidste frist, så forbeholder RISMASystems sig retten til at trække præmien tilbage og finde en ny vinder. Denoprindelige vinder kan i så fald ikke gøre krav mod RISMA Systems.

Hvad bruges dine informationer til?
Informationerne, som du angiver, når du deltager i konkurrencen, vil blive brugt af vores konsulenter til at kontakte dig på telefon eller på e-mail.  Herudover vil informationerne også blive brug til at kontakte dig i tilfælde af, at du er den heldige vinder.

Ved deltagelse i konkurrencen giver du samtykke til, at RISMA Systems gerne må kontakte dig på telefon eller mail i kommerciel henseende. Samtidig giver du også samtykke til, at RISMA Systems må kontakte dig på e-mail eller telefon for at aftale nærmere angående præmien, hvis du bliver den heldige vinder af vores konkurrence.

Accept af vilkår og betingelser for RISMA Systems' konkurrence
Når du sender dine informationer til RISMA System og derved klikker "Jeg accepterer" til vilkårene for konkurrencen, forstås det, at du accepterer, at dine oplysninger behandles i "udvælgelsesprocessen".

Samtidig forstås det, at når du giver samtykke til, at vi må kontakte dig i kommerciel henseende, så accepterer du, at dine oplysninger må bruges af vores konsulenter til at komme i kontakt med dig.

Når du accepterer vilkårene og betingelserne for konkurrencen, accepterer du også RISMA Systems Cookie og privatlivspolitik. Du kan læse RISMA hele cookie- og privatlivspolitik her: https://www.rismasystems.com/cookie-privacy-policyVed deltagelse i konkurrencen er du indforstået med disse konkurrencevilkårene og - betingelser.

Retsliggrundlag for behandlingen
Vi behandler dine personlige data på følgende juridiske grundlag: Artikel 6.1.f (legitim interesse). Det kan forventes, at RISMA Systems behandler relevante personlige data for at kontakte deltageren og imødekomme dennes ønske om at deltage i konkurrencen

Du har følgende rettigheder:

Hvis du ønsker at hævde dine rettigheder til information, korrektion, sletning, begrænsning af behandling, gøre indsigelse mod databehandling eller tilbagekalde dit samtykke til databehandling, så send en e-mail til info@rismasystems.com.

- Du har ret til at anmode om adgang til og berigtigelse eller sletning af dine personlige data.
- Du har også ret til at gøre indsigelse mod behandlingen af dine personlige data og begrænse behandlingen af dine personlige data.- Du har især en ubetinget ret til at gøre indsigelse mod behandlingen af dine personlige data til markedsføringsformål.
- Hvis behandlingen af dine personlige oplysninger er baseret på dit samtykke, har du retten til at trække dit samtykke tilbage til enhver tid. Din tilbagetrækning vil ikke påvirke lovligheden af behandlingen, der udføres, før du trak dit samtykke tilbage.
- Du har ret til at modtage dine personlige oplysninger i et struktureret og maskinlæsbart format (dataportabilitet)

Der kan være betingelser eller begrænsninger for disse rettigheder. Det er derfor ikke sikkert, du eksempelvis har ret til dataportabilitet i det konkrete tilfælde - dette afhænger af de specifikke omstændigheder i behandlingsaktiviteten.

Du kan altid indgive en klage til Datatilsynet. De har følgende kontaktoplysninger:

Datatilsynet, Borgergade 28, 5. sal, 1300 København K
Phone: 3319 3200
e-mail: dt@datatilsynet.dk


Du kan læse mere om dine rettigheder på www.datatilsynet.dk