Governance, Risk og Compliance – GRC-plattform

en samlet GRC-plattform til å håndtere, kontrollere og dokumenteres deres innsats for governance, risk og compliance.

Norsk
NO

EN SAMLET GRC-PLATTFORM

RISMA har utviklet en brukervennelig GRC-plattform til virksomheter, organisasjoner og offentlige institusjoner. Det betyr at dere kan samle alle oppgaver forbundet med governance, risk og compliance i én og samme programvareløsning.

Har din organisasjon en strategisk målsetning om å øke omsetningen, få en bedre bunnlinje, eller å minimere risiko? En målrettet GRC-innsats kan være tungen på vektskålen.

Compliance er relevant for alle. Også for deg og din organisasjon.
Book en demo
Be om demo

Merker du compliancepresset?

Du føler kanskje selv ofte på et press. De komplekse eksterne kravene i form av lovgivning, standarder og regulativer som kun øker i omfang og som puster deg i nakken.

Samtidig er det e forventning fra interne hold om at dere skal kunne dokumentere arbeidsinnsats og kontrollere effekten av nye tiltak.

Det er sannsynligvis iverksatt en plan for arbeidet, ettersom ledelsen forventer det og lovgivningen krevet det. I praksis kan jobben knyttet til compliance likevel føles som litt av en kamp, ettersom det både kan være vanskelig å få oversikt samt å få den nødvendige støtten på tvers av organisasjonen.

Kanskje er du kommet til det punktet hvor du stiller spørsmålstegn ved om en seriøs complianceinnsats i det hele tatt er verdt den tiden og ressursene det tar?

Du kan trygt pakke bort tvilen igjen.

Compliance er et smart alternativt

  1. Det er effektivt til håndteringen av forretningskritiske prosesser.
  2. Det gir konkurransemessige fordeler.
  3. Det minimerer risikoen for bøter og dårlig rykte på markedet.
  4. Det sikrer en fremtidig ‘license to operate’.

Forretningskritiske prosesser skal systemunderstøttes

Forestill deg en økonomi- og finansavdeling uten et ERP-system, eller en markedsføringsavdeling uten en CRM-løsning.

Nei, det høres helt merkelig ut. Det samme burde også være gjeldende for din complianceinnsats.

Med vår komplette GRC-plattform får du også muligheten til å bli like effektiv og strømlinjeformet som økonomi med ERP og marketing med CRM.

Plattformen hjelper deg blant annet med å sette GRC på agendaen hos ledelsen og andre viktige interessenter, ettersom mangelen på etterlevelsen av lover og regulativer kan bety tab av omdømme på markedet og true din organisasjons troverdighet, og i siste ende også eksistensgrunnlag.
Testimonials for RISMAs complianceløsning
Det tok selvfølgelig litt tid for oss å sette oss ordentlig inn i RISMAs løsning og de ulike funksjonalitetene, men det var verdt innsatsen.

Løsningen har nemlig hjulpet oss med å gjøre compliancearbeidet mer håndgripelig, der alle involverte blir veiledet gjennom prosessen. Samtidig er det enklere for oss å få til samarbeid på tvers av organisasjonen, ettersom det jurdisike er senket ned på et mer forståelig plan i form av praktiske oppgaver og prosedyrer.
Diana Hierbæk
GDPR-koordinator i Hofor

Dette kan grc-plattformen også bidra med

Med RISMAs GRC-plattform kan du få samle alle dine aktiviteter knyttet til governance, risk og compliance i én og samme løsning – som eksempelvis persondataloven, ISO standarder, eller lov om finansiell virksomhet.

Det betyr at alle medarbeidere i organisasjonen, på tvers av ansvarsområder og regelverk, kan jobbe innenfor de samme rammene.

Det betyr også at:
Alle kun skal forholde seg til ett system
Checkmark - compliance solutionCheckmark - compliance solution
Complianceinnsatsen dokumenteres på samme måte
Rapporteringen blir ensartet
Effektiviteten stiger
Checkmark - compliance solutionCheckmark - compliance solution
Book en demo og se hvordan din organisasjon kan oppnå compliance ved hjelp av RISMAs GRC-plattform.
Book demo nå
Plsener_RISMA Systems_GDPR solution

GRC-løsning med innsikt fra førende eksperter

Vi har bygget et sterkt nettverk av partnere som bidrar med relevant kunnskap innen en rekke complianceområder. Det betyr eksempelvis det i GDPR-løsningen er persondatateamet til Plesner Advokatpartnerselskap som har omformulert regulativet til spørsmål som enkelt kan forstås og besvares av almindelige brukere. I tillegg har de leveert innhold til gap-analyseverktøyet, handlingsplaner, og kontrollkatalog til å bistå GDPR-projektet. Les mer om GDPR-løsningen her.

For din organisasjon har det følgende betydning:
  1. Dere vil redusere behovet for løpende bistand da juridisk kunnskap allerede inngår i innholdet.
  2. Dere får tilgang til innhold som løpende oppdateres, og følger de nyeste lover, regulativer og standarder.
  3. Dere unngår store ekstrautgifter til eksempelvis advokater og revisorer i forbindelse med tilsyn fra myndighetene eller andre dokumentasjonskrav.
Det vil si at dere med en samlet GRC-plattform kan regne med færre omkostninger til dyre judisike konsulenter og advokater.

Unik GRC-programvareløsning

Complianceområdet er et dynamisk farvann i kontunerlig omstilling. Du vil sannsynligvis oppleve at både interne og ekstere interessenter stiller økende krav til organisasjonen om at dere følger med i denne utviklingen, og overholder de gjeldende lover eller standarder, samt at dere kan dokumentere innsatsen på dette området.

Når det skjer oppdateringer på complianceområdene er vi raske med å implementere det i vår GRC-plattform, slik at innholdet følger de nyeste lover, regulativer og standarder. De kan både være generelle for alle, bransjespesifikke, eller gjøre seg gjeldende helt ned på virksomhetsnivå.

Dermed kan vår kunder føle seg trygge på at vi, sammen med våre partnere, stiller opp og veileder til etterlevelse og kontinuerlig compliance av de gjeldende regelverk.

Sett sammen din egen GRC-platform

Vår GRC-plattform består av unike løsninger som kan settes sammen på tallrike måter. Du er dermed garantert en plattform som er tilpasset deres spesifikke behov for governance, risk og compliance.

Du kan til enhver tid få lagt til ekstra GRC-områder. Du har også mulighet for å utvikle helt egne complianceløsning basert på vår særegne mal.

RISMAs complianceløsninger

Har du spørsmål?

Hvis du er usikker på hvorvidt en GRC-plattform er den riktige løsningen for din organisasjon er du alltid velkommen til å kontakte oss.

Her kan du også se svarene på noen ofte stilte spørsmål Hvis du lurer på andre ting vil vi naturligvis gjerne hjelpe deg med å finne svar.

Vi har vært på markedet siden 2014, og har siden fått god innsikt i hvilke muligheter som finnes, og som kan passe behovene i din organisasjon.
Kontakt oss

Hvorfor burde jeg investere i GRC-plattformen?

Jobber du i dag med compliance i word, excel, eller Sharepoint, med vurderer å kjøpe en løsning som kan gjøre jobben enklere og mer oversiktlig?

Gjør deg selv den tjenesten å tenke i en samlet GRC-plattform fra starten, og ikke kun i enkeltstående området som skal komplementere hverandre. Det kommer aldri til å fungere optimalt.

Når du investerer i en GRC-plattform får du fra start dekket dine fremtidige behov i takt med at de oppstår. Etter å ha samarbeidet med mange kunder fra ulike bransjer er det vår erfaring at behovene for å kunne håndtere både governance, risk og compliance på ulike området utviklet seg – det er bare et spørsmål om tid.

Hos RISMA kan du starte med eksempelvis en GDPR- ellers ISMS-løsning, og tilføye flere moduler etterhvert – som for eksempel corporate governance, APV eller verdensmålene.

Hvor lang tid tar det å implementere GRC-plattformen?

For å få den best tenkelige start med GRC-plattformen står våre kollegaer i Customer Success-teamet klare til å hjelpe deg og din organisasjon godt i gang med et tilpasset implementeringsforløp. Du skal regne med at implementeringen tar omkring 4-12 uker. I løpet av disse ukene skal våre konsulenter bruke i snitt 40-80 timer på å veiledere dere gjennom ulike faser, slik at dere blir kjent med og får et eierforhold til løsningen deres.

Nyhetsbrev

Motta artikler, case-beskrivelser og veiledninger, invitasjon til arrangementer, tilbud og mer til, og hold deg oppdater med kunnskap og erfaringer om compliance, risikostyring og governance
* Nyhetsbrevet utgis på  dansk