Norsk
NO

DYNAMISK. MEKTIG. INTUITIV.

Ikke bare enda en compliance-løsning.

I RISMA Systems skaper vi en compliance-kultur ved å tilby software-løsninger for alle deres compliance-prosesser.
Alle compliance-løsninger integrert i ett system, noe som gjør det lettere å få en fullstendig oversikt over alle organisasjonens aktiviteter. Hver av disse løsningene blir opprettet som en egen blokk, så det er mulig å tilpasse plattformen til deres spesifikke styrings-, risiko- og compliancebehov. Dere kan til enhver tid legge til ekstra løsninger; dere kan til og lage deres egne compliance-områder ved hjelp av vår spesielle mal.
Våre løsninger er bygget opp rundt den samme enkle logikken som systematisk hjelper organisasjonen deres til å identifisere alle risikoer, og veileder brukerne gjennom de nødvendige trinnene for å sikre deres compliance.

Med et omfattende spørreskjema – laget spesielt for det relevante compliance området – vil prosessene deres bli kartlagt. Dette legger grunnlaget for en oversikt over de nødvendige handlingsområdene. På denne måten kan dere visualisere gap mellom nåværende og ønskede compliance-nivåer og utvikle en effektiv strategi med fokus der det trengs.
Våre løsninger er bygget opp rundt den samme enkle logikken som systematisk hjelper organisasjonen deres til å identifisere alle risikoer og veileder brukerne gjennom de nødvendige trinnene for å sikre compliance. 

Med et omfattende spørreskjema – laget spesielt for det relevante compliance området – vil prosessene deres bli kartlagt. Dette legger grunnlaget for en oversikt over de nødvendige handlingsområdene. På denne måten kan dere visualisere gap mellom de nåværende og ønskede compliance-nivåer og utvikle en effektiv strategi som passer der det trengs.
De integrerte prosjekt- og kontrollhåndteringsløsningene tillater at dere enkelt kan dokumentere, utveksle kunnskap og overvåke fremdriften av deres mitigerende handlinger. Det er enkelt å delegere ansvar, observere rutiner og kontroller, og påminne de ansvarlige om tidsfristene til deres aktiviteter, slik at ingen oppgave blir glemt.

Samtidig kan organisasjonen deres, ved hjelp av systemet, få tilgang til historikken til hver kontroll. Dette gjør det enklere å identifisere uregelmessigheter, og opprette og tilpasse retningslinjer der det trenges. Dette betyr at dere alltid vil ha de beste forutsetningene for å skape en pålitelig compliancesprosess med et optimalisert kontrollmiljø for å sikre vedvarende compliance.
Målrettede aktiviteter
Effektiv planlegging og «road-map» til mål
Identifiser gap mellom eksisterende og ønskede compliance-nivåer
Forbli compliant
Be om demoBe om demo
Veiledes gjennom dine risikovurderinger

Reduser risiko
Enkelt og sikkert
Identifiser trusler og sårbarheter

Information Risk Management – sett fokus på dine informasjonsaktiva

Det mest sentrale elementet i vellykkede informasjonsikkerhetsprogram er en omfattende risikovurdering, som lett kan kan utdelegeres til de riktige personene i organisasjonen.

Vår løsning gjør denne prosessen enklere og forsikrer at din organisasjon får et nøyaktig bilde av deres risikoer. Basert på en holistisk tilnærming til informasjonssikkerhet, blir dere veiledet gjennom deres risikovurderinger. Alle relevante parametre blir inkludert slik at dere oppnår fullstendig kjennskap og bevissthet til alle deres trusler og sårbarheter. Det blir på den måten enklere å synliggjøre hva som er mest presserende og igangsette de nødvendige aktivitetene for å redusere operasjonell risiko.

Vårt fleksible design gjør at løsnigen kan tilpasses til deres behov og dere kan tilføje opp til 10 konsekvensparametre per vurdering. Samtidig overføres vurderinger fra tidligere perioder, som gjør at dere sparer tid og ressurser,  men også gjør at dere enkelt kan danne dere et presist historisk overblikk over deres risikoarbeid og utvikling. Løsningen gir dere dermed det nødvendige verktøyet til å forstå, vurdere og kontrollere effekten av dere informasjonssystemer på en effektiv og presis måte.
Be om demo

Information Risk Management – sett fokus på dine informasjonsaktiva

Det mest sentrale elementet i vellykkede informasjonsikkerhetsprogram er en omfattende risikovurdering, som lett kan kan utdelegeres til de riktige personene i organisasjonen.

Vår løsning gjør denne prosessen enklere og forsikrer at din organisasjon får et nøyaktig bilde av deres risikoer. Basert på en holistisk tilnærming til informasjonssikkerhet, blir dere veiledet gjennom deres risikovurderinger. Alle relevante parametre blir inkludert slik at dere oppnår fullstendig kjennskap og bevissthet til alle deres trusler og sårbarheter. Det blir på den måten enklere å synliggjøre hva som er mest presserende og igangsette de nødvendige aktivitetene for å redusere operasjonell risiko.

Vårt fleksible design gjør at løsnigen kan tilpasses til deres behov og dere kan tilføje opp til 10 konsekvensparametre per vurdering. Samtidig overføres vurderinger fra tidligere perioder, som gjør at dere sparer tid og ressurser,  men også gjør at dere enkelt kan danne dere et presist historisk overblikk over deres risikoarbeid og utvikling. Løsningen gir dere dermed det nødvendige verktøyet til å forstå, vurdere og kontrollere effekten av dere informasjonssystemer på en effektiv og presis måte.
Veiledes gjennom dine risikovurderinger

Reduser risiko

Enkelt og sikkert

Identifiser trusler og sårbarheter
Be om demo

Nyhetsbrev

Hold din kunnskap om compliance oppdatert*
* Nyhetsbrevet er på engelsk.
Be om demo