Norsk
NO

Anti-bestikkelse og korrupsjon – ABC Compliance

Å jobbe med ABC er ikke like lett som 1-2-3. Vi hjelper dere med å strømlinje og digitalisere innsatsene deres.

Gjør arbeidet ditt med compliance mye enklere

Verken gode intensjoner eller generelle retningslinjer fritar ledelsen eller organisasjonen for ansvar i forbindelse med korrupsjon. Men, kampen mot korrupsjon og bestikkelse (ABC) kan raskt bli overveldende, og det kan bli vanskelig å opprettholde oversikten.

Vår ABC-løsning bidrar til å skape en målrettet innsats som fokuserer på å samle, analysere og rapportere data, slik at man kan identifisere og forhindre korrupt atferd. Løsningen vår vil lede dere gjennom prosessen, samtidig som den gjør det enklere å dokumentere styrkene og redusere svakhetene deres. Dermed får dere avdekket uoverensstemmelser og prioritert tiltakene deres riktig.
Utviklet i samarbeid med strategiske kunnskapspartnere
Dekker alle områder av prosessen
Identifiserer risikoområder
Øker bevisstheten om hva dere kan og ikke kan gjøre som representanter for organisasjonen
Checkmark - compliance solutionCheckmark - compliance solutionCheckmark - compliance solutionCheckmark - compliance solution
Be om demo
APV_Arbejdspladsvurderinger_Compliance Solution

Bring effektivitet inn i ditt arbeid med tiltak

Løsningen har blitt utviklet i samarbeid med våre kunnskapspartnere, som er eksperter på ABC, for å sikre at alle relevante elementer er inkludert. Dette gir dere de beste forutsetningene for å skape et helhetlig syn på arbeidet deres og dekke hele prosessen.

Den systematiske tilnærmingen i kampen mot korrupsjon og bestikkelser gjør det lettere å definere, håndheve og dokumentere relevante regler og retningslinjer. Dette gjør det mulig for organisasjonen deres å identifisere risikoområder og iverksette tiltak der det har størst innvirkning. Dette bidrar også til å fremme deling av informasjon på tvers av deres organisasjon og å øke bevisstheten om hva dere må gjøre, og det dere ikke skal gjøre, som representanter av deres organisasjon.
Les mer

Nyhetsbrev

Motta artikler, case-beskrivelser og veiledninger, invitasjon til arrangementer, tilbud og mer til, og hold deg oppdater med kunnskap og erfaringer om compliance, risikostyring og governance
* Nyhetsbrevet utgis på  dansk
Be om demo