Norsk

Anti-bestikkelse og korrupsjon – ABC

Å arbeide med ABC er ikke like lett som 1-2-3. Vi hjelperdere med å strømlinje og digitalisere innsatsene deres.

Gjør arbeidet ditt med compliance mye enklere

Verken gode intensjoner eller generelle retningslinjer fritar ledelse og organisering av ansvar i forbindelse med korrupsjon. Derimot, kampen mot korrupsjon og bestikkelse (ABC) kan raskt bli overveldende, og det kan bli vanskelig å opprettholde oversikten.

Vår ABC-løsning bidrar til å skape en målrettet innsats som fokuserer på å samle, analysere og rapportere data, slik at man kan identifisere og forhindre korrupt atferd. Løsningen vil lede dere gjennom prosessen, samtidig som det gjør det enklere å dokumentere styrkene og redusere svakhetene deres. Dermed får dere avdekket uoverensstemmelser og prioritere innsatsene deres riktig.
ABC_Anti-Bribery and Corruption_Compliance Software
Checkmark - compliance solutionCheckmark - compliance solutionCheckmark - compliance solutionCheckmark - compliance solution
Utviklet i samarbeid med strategiske kunskapspartnere
 Dekker alle områderav prosessen
 Identifiserer risikoområder
Øker bevissthetenom hva dere kan og ikke kan gjøre som representant for organisasjonen

Bring effektivitet inn i ditt arbeid med tiltak

Løsningen har blitt utviklet i samarbeid med våre kunnskapspartnere som er eksperter på ABC for å sikre at alle relevante elementer er inkludert. Dette gir dere de beste forutsetningene for å skape et helhetlig syn på innsatsene deres og dekke hele prosessen.

Den systematiske tilnærmingen i kampen mot korrupsjon og bestikkelse gjør det lettere å definere, håndheve og dokumentere relevante regler og retningslinjer. Dette gjør det mulig for organisasjonen deres å identifisere risikoområder og iverksette tiltak der det har størst innvirkning. Dette bidrar også til å fremme deres deling av informasjon på tvers av organisasjonen og å øke bevisstheten om hva dere må gjøre, og det dere ikke skal gjøre, som representanter av deres organisasjon.
Les mer

Nyhetsbrev

Hold din kunnskap om compliance oppdatert
Takk skal du ha! Du er vår favoritt abonnent denne måneden.
Oops! Something went wrong while submitting the form.