Norsk

Anti-Hvitvasking – AML

Strukturer innsatsene deres og oppnå innsikt i deres anti -hvitvaskingsprogram.

En enkel og fokusert løsning

Lovgivningen om hvitvasking (AML) er et omfattende sett av regler, som kan være vanskelige å overholde på en konsekvent måte. Derfor er det behov for en kontrollert og målrettet innsats for å sikre compliance. Vår AML-løsning kan bidra til å strømlinje innsatsene dine for å gjøre det enklere å identifisere fallgruver og tiltaksområder, og dokumentere deres mitigerende aktiviteter og compliance.
AML_Anti-Money Laundering_Compliance Software
Checkmark - compliance solutionCheckmark - compliance solutionCheckmark - compliance solutionCheckmark - compliance solution
Utviklet i samarbeid med strategiske kunnskapspartnere
Øker bevisstheten omderes program mot hvitvaskingundefined
Dokumenter deres innsatser mot hvitvaskingtil relevante interessenter
Skaper et godt kontrollmiljø

Øk din bedrifts bevissthet

Løsningen er utviklet i nært samarbeid med spesialister hos våre kunnskapspartnere, som daglig arbeider med hvitvaskingslovgivningen.

Manglende kunnskap om hvitvaskingslovgivningen vil dermed ikke være noe hinder, da løsningen vil lede og hjelpe dere med å fokusere bare på de områdene som er relevante for deres aktiviteter. Samtidig blir informasjonsflyten på tvers av organisasjonen deres mindre komplisert, da løsningen gjør det enkelt å involvere alle relevante parter og dele ut oppgaver. Dette bidrar til å styrke den interne bevisstheten om lovgivningen og sikrer at alle som er involvert kan kontinuerlig kontrollere prosedyrer og sine individuelle ansvar. Dermed får dere de beste forholdene for å skape et godt kontrollmiljø til deres pågående oppgave med å forsikre dere compliance.
Les mer

Nyhetsbrev

Hold din kunnskap om compliance oppdatert
Takk skal du ha! Du er vår favoritt abonnent denne måneden.
Oops! Something went wrong while submitting the form.