Norsk

Anti-Hvitvasking – AML

Strukturer innsatsene deres og oppnå innsikt i deres anti -hvitvaskingsprogram.

En enkel og fokusert løsning

Lovgivningen om hvitvasking (AML) er et omfattende sett av regler, som kan være vanskelige å overholde på en konsekvent måte. Derfor er det behov for en kontrollert og målrettet innsats for å sikre compliance. Vår AML-løsning kan bidra til å strømlinje innsatsene dine for å gjøre det enklere å identifisere fallgruver og tiltaksområder, og dokumentere deres mitigerende aktiviteter og compliance.
AML_Anti-Money Laundering_Compliance Software
Utviklet i samarbeid med strategiske kunnskapspartnere
Øker bevisstheten omderes program mot hvitvaskingundefined
Dokumenter deres innsatser mot hvitvaskingtil relevante interessenter
Skaper et godt kontrollmiljø

Øk din bedrifts bevissthet

Løsningen er utviklet i nært samarbeid med spesialister hos våre kunnskapspartnere, som daglig arbeider med hvitvaskingslovgivningen.

Manglende kunnskap om hvitvaskingslovgivningen vil dermed ikke være noe hinder, da løsningen vil lede og hjelpe dere med å fokusere bare på de områdene som er relevante for deres aktiviteter. Samtidig blir informasjonsflyten på tvers av organisasjonen deres mindre komplisert, da løsningen gjør det enkelt å involvere alle relevante parter og dele ut oppgaver. Dette bidrar til å styrke den interne bevisstheten om lovgivningen og sikrer at alle som er involvert kan kontinuerlig kontrollere prosedyrer og sine individuelle ansvar. Dermed får dere de beste forholdene for å skape et godt kontrollmiljø til deres pågående oppgave med å forsikre dere compliance.
Les mer

Nyhetsbrev

Hold din kunnskap om compliance oppdatert
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.