Norsk
NO

Anti-Hvitvasking – AML Compliance

Strukturer tiltakene deres og oppnå innsikt i deres anti-hvitvaskingsprogram.

Be om demo

En enkel og fokusert løsning

Lovgivningen om hvitvasking (AML) er et omfattende sett av regler, som kan være vanskelige å overholde på en konsekvent måte. Derfor er det behov for en kontrollert og målrettet innsats for å sikre at man er compliant. Vår AML-løsning bidrar til å strømlinje innsatsene deres for å gjøre det enklere å identifisere fallgruver og tiltaksområder, samt dokumentere deres mitigerende aktiviteter og deres compliance.
Utviklet i samarbeid med strategiske kunnskapspartnere.
Checkmark - compliance solutionCheckmark - compliance solutionCheckmark - compliance solutionCheckmark - compliance solution
Øker bevisstheten om deres program mot hvitvasking.
Dokumenterer deres tiltak mot hvitvasking til relevante interessenter.
Skaper et godt kontrollmiljø.
Be om demo
AML_Anti-hvidvask_Compliancesoftware

Øk din bedrifts bevissthet

Løsningen er utviklet i nært samarbeid med spesialister hos våre kunnskapspartnere, som daglig arbeider med hvitvaskingslovgivningen.

Manglende kunnskap om hvitvaskingslovgivningen vil dermed ikke være noe hinder, da løsningen vil lede og hjelpe dere med å fokusere på de områdene som er relevante for deres virksomhet. Samtidig blir informasjonsflyten på tvers av organisasjonen deres mindre komplisert, da løsningen gjør det enkelt å involvere alle relevante parter og delegere oppgaver. Dette bidrar til å styrke den interne bevisstheten om lovgivningen og sikrer at alle som er involvert kontinuerlig kan kontrollere prosedyrer og sine individuelle ansvar. Dermed får dere de beste forutsetningene for å skape et godt kontrollmiljø til deres løpende oppgave med å forsikre at dere er compliant.
Les mer

Nyhetsbrev

Motta artikler, case-beskrivelser og veiledninger, invitasjon til arrangementer, tilbud og mer til, og hold deg oppdater med kunnskap og erfaringer om compliance, risikostyring og governance
* Nyhetsbrevet utgis på  dansk