General Data Protection Regulation - GDPR

Implementer og vedlikehold deres GDPR compliance ved å se det i den større sammenhengen.

Gjør det til et samarbeid

Vår GDPR-løsning bidrar til å gi bedre innsikt i deres organisasjons struktur fra et persondata-perspektiv. Dette vil gjøre det lettere å illustrere deres datahåndtering innom alle deres prosesser, samt å definere deres forpliktelser i forhold til disse.

Løsningen gir grunnlag for samarbeid på tvers av organisasjonen, siden sitt intuitive grensesnitt sørger for at alle nivåene av organisasjonen enkelt kan bli involvert, uansett kunnskapsnivå om GDPR. Dette gir de beste forutsetningene for å sikre konsekvent dokumentasjon og at GDPR-forordningen overholdes. 
GDPR_Compliance Software
Utviklet i samarbeid med strategiske kunnskapspartnere
Artikkel 30 rapporten alltid lett tilgjengelig
Involverer alle nivåene i organisasjonen - uansett deres bevissthet om GDPR
Overvåker nødvendige kontrollrutiner

Alltid up-to-date med lovgivningen

I samarbeid med våre strategiske kunnskapspartnere, som er ledende eksperter GDPR, har vi laget en løsning som gjør det enklere å arbeide med GDPR, ved å oversette de juridiske kravene til praktiske oppgaver og fremgangsmåter. Disse blir kontinuerlig oppdatert for å gjenspeile den gjeldende lovgivningen.

Løsningens integrerte modul for governance (virksomhetsstyring) gjør det enklere å sikre kontinuerlig compliance, ettersom det er mulig å opprette og overvåke kontroller. I tillegg til dette, så er det mulig å trekke ut relevante rapporter om tiltakene deres når som helst, for å sikre dokumentasjon deres, til relevante interessenter - for eksempel Datatilsynet.
Les mer
Norsk

Nyhetsbrev

Hold din kunnskap om compliance oppdatert
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.