General Data Protection Regulation - GDPR

Implementer og vedlikehold deres GDPR compliance ved å se det i den større sammenhengen.

Gjør det til et samarbeid

Vår GDPR-løsning bidrar til å gi deg bedre innsikt i deres organisasjons struktur, fra et persondata-perspektiv. Dette vil gjøre det lettere å illustrere deres håndtering av persondata gjennom alle deres behandlingsprosesser, samt å definere deres forpliktelser i forhold til disse.

Løsningen gjør samarbeid på tvers av organisasjonen mye enklere, siden det intuitive grensesnittet sørger for at alle nivåer av organisasjonen enkelt kan bli involvert, uansett kunnskapsnivå om GDPR. Dette gir dere de beste forutsetningene for å sikre konsekvent dokumentasjon og at GDPR-forordningen overholdes.
Checkmark - compliance solutionCheckmark - compliance solutionCheckmark - compliance solutionCheckmark - compliance solutions
Utviklet i samarbeid med strategiske kunnskapspartnere
Artikkel 30 rapporten alltid lett tilgjengelig
Involverer alle nivåer i organisasjonen - uansett kunnskapsnivå om GDPR
Overvåker nødvendige kontrollrutiner
Be om demo
GDPR_Compliance Software

Alltid up-to-date med lovgivningen

I samarbeid med våre strategiske kunnskapspartnere, som er ledende eksperter på GDPR, har vi laget en løsning som gjør det enklere for dere å arbeide med GDPR, ved å oversette de juridiske kravene til praktiske oppgaver og fremgangsmåter. Disse blir kontinuerlig oppdatert for å gjenspeile den gjeldende lovgivningen.

Løsningens integrerte modul for governance (virksomhetsstyring) gjør det enklere å sikre kontinuerlig compliance, ettersom det er mulig å opprette og overvåke kontroller. Det er i tillegg enkelt å trekke ut relevante rapporter om tiltakene deres når som helst, for å sikre dokumentasjonen deres til relevante interessenter - for eksempel Datatilsynet.
Les mer

Nyhetsbrev

Hold din kunnskap om compliance oppdatert*
* Nyhetsbrevet er på engelsk.
Norsk
Be om demo
Norsk