Norsk
NO

Intellektuelle Eiendom - IP Compliance

Gjør det til et konkurransedyktig parameter.

Koble intellektuelle rettigheter til dine produkter og tjenester

Organisasjoner kan oppnå store verdier gjennom aktivt arbeid med sine immaterielle rettigheter (IP). Til tross for dette så knytter kun et fåtall IP med sine egne produkter og tjenester. Ved hjelp av vår IP-løsning får dere enkelt koblet IP til deres produkter og tjenester. Dette vil holde deres forretningshemmeligheter og IP-rettigheter oppdatert, som for eksempel patenter – både de dere eier og de som selskapet deres må bruke som en del av samarbeid.
Oppnå kontroll på deres immaterielle rettigheter.
Checkmark - compliance solutionCheckmark - compliance solutionCheckmark - compliance solutionCheckmark - compliance solution
Få et helhetlig syn på alle deres IP.
Identifiser og lukk hull i deres IP.
Øk effektivitet og innvirkning
Be om demo
QMS_Quality management System_Compliance Solutions

Reduser risiko og kontroller bruk

Løsningens systematiske tilnærming gjør det enkelt å arbeide med IP og (enhver kritisk) informasjon som er kritisk for selskapet.

Ved å registrere deres IP i utviklingsprosessen, får dere en komplett oversikt og kan dermed dokumentere og holde styr på IP-søknader i produktporteføljen deres og i samarbeid med partnere. Samtidig blir det enkelt å holde toppledelsen og styret oppdaterte, og utarbeide planer for hvordan dere kan bli selvstendige uavhengig av leverandører som leverer kritiske komponenter.

Med andre ord, løsningen gjør det lettere for dere å arbeide proaktivt med IP og fange opp konkurransefortrinnet i form av redusert risiko og økt handlefrihet.
Les mer

Nyhetsbrev

Motta artikler, case-beskrivelser og veiledninger, invitasjon til arrangementer, tilbud og mer til, og hold deg oppdater med kunnskap og erfaringer om compliance, risikostyring og governance
* Nyhetsbrevet utgis på  dansk
Be om demo