Norsk
NO

Styringssystem for informasjonssikkerhet – ISMS Compliance

Kontroller og dokumenter forpliktelsene deres.

Be om DEMO

Kontinuerlig forbedring av din IT-sikkerhet

For å oppnå ISO 27001-sertifisering og dermed oppfylle informasjonssikkerhetskravet er det en rekke prinsipper som må håndheves. Vår løsning systematiserer IT-sikkerhet og sørger for at dere har en komplett oversikt, en klar plan og kontinuerlig veiledning. Dermed vet dere også alltid hvilke risikoer som dere står overfor. Statusen til kontrollene vil alltid være tilgjengelig for dere og de vil bli oppdatert når dere analyserer og forbereder rapporter. Dere vil alltid ha tilgang til viktig og ny informasjon, slik at dere kan holde informasjonssikkerheten deres oppdatert.
Få en transparent plan og kontinuerlig veiledning
Checkmark - compliance solutionCheckmark - compliance solutionCheckmark - compliance solutionCheckmark - compliance solution
Samle alle målepunktene på et sted og få en fullstendig oversikt
Ta beslutninger på informert og oppdatert grunnlag
Forbered risikovurderinger
Be om demo
ISMS_Information Security Management System_Compliance Software

Gjør det til normen

Løsningen gjør det mulig for organisasjonen å identifisere alle deres informasjonssystemer og alle risikoer forbundet med disse. Alle målepunktene samles et sted, noe som gjør det lettere å utarbeide risikovurderinger, nødvendige Annex A kontroller, Anvendelseserklæring (SoA) samt interne revisjoner og forbedringsaktiviteter. Dette bidrar til å sikre at ingen arbeidsoppgaver blir glemt, samtidig som det er mulighet for utveksling av kunnskap på tvers av organisasjonen.
Les mer

Nyhetsbrev

Hold din kunnskap om compliance oppdatert*
* Nyhetsbrevet er på engelsk.