Norsk

Styringssystem for informasjonssikkerhet – ISMS

Kontroller og dokumenter forpliktelsene deres.  

Kontinuerlig forbedring av din IT-sikkerhet

For å oppnå ISO 27001-sertifisering og dermed oppfylle informasjonssikkerhetskravet er det en rekke prinsipper som må håndheves. Vår løsning systematiserer IT-sikkerhet og sørger for at dere har en komplett oversikt, en klar plan og kontinuerlig veiledning. Dermed vet dere alltid hvilke risikoer som dere står overfor. Statusen til kontrollene vil alltid være tilgjengelig for dere og det vil bli oppdatert når dere må analysere og forberede rapporter. Dere vil alltid ha tilgang til viktig og nylig informasjon, slik at dere kan holde informasjonssikkerheten deres oppdatert.
ISMS_Information Security Management System_Compliance Software
Få en gjennomsiktig plan og kontinuerlig veiledning
Samle alle målepunktene på et sted og få en fullstendig oversikt
Ta beslutninger på informert og oppdatert grunnlag
Forbered risikovurderinger

Gjør det til normen

Løsningen gjør det mulig for organisasjonen å identifisere alle deres informasjonsaktivumer og alle risikoer forbundet med disse. Alle målepunktene samles et sted, noe som gjør det lettere å utarbeide risikovurderinger, nødvendige Annex A kontroller, Anvendelseserklæring (SoA) samt interne revisjoner og forbedringsaktiviteter. Dette bidrar til å sikre at ingen arbeidsoppgaver blir glemt, samtidig som det er mulighet for utveksling av kunnskaper på tvers av organisasjonen.
Les mer
Få en gjennomsiktig plan og kontinuerlig veiledning
Samle alle målepunktene på et sted og få en fullstendig oversikt
Ta beslutninger på informert og oppdatert grunnlag
Forbered risikovurderinger

Gjør det til normen

Løsningen gjør det mulig for organisasjonen å identifisere alle deres informasjonsaktivumer og alle risikoer forbundet med disse. Alle målepunktene samles et sted, noe som gjør det lettere å utarbeide risikovurderinger, nødvendige Annex A kontroller, Anvendelseserklæring (SoA) samt interne revisjoner og forbedringsaktiviteter. Dette bidrar til å sikre at ingen arbeidsoppgaver blir glemt, samtidig som det er mulighet for utveksling av kunnskaper på tvers av organisasjonen.
Les mer

Nyhetsbrev

Hold din kunnskap om compliance oppdatert
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.