Norsk
Sunnhet og sikkerhet på arbeidsplassen - OHS

Arbeidsplass uten hendelser
– få visjonen deres til virkelighet.

Skap et sterkt fundament

Sykdommer og skader på arbeidsplassen kan bli dyre for organisasjoner. Imidlertid kan dette i mange tilfeller unngås ved å skape og vedlikeholde et trygt og sunt arbeidsmiljø. Ved hjelp av vår ISO 45001-løsning kan dere håndtere alle helse- og sikkerhetsdataene deres, samt identifisere styrker og svakheter i innsatsene deres. Dette gir dere et godt grunnlag som gjør det mulig å jobbe på en målbevisst måte for å skape en arbeidsplass som prioriterer et godt arbeidsmiljø.
OHS_Occupational Health and Safety_Compliance Solutions
 Identifiser risikoområder
 Få et helhetlig syn på innsatsene
 Øk bevisstheten om deres OHS
Oppnå optimal kunnskapsutveksling og arbeidsfordeling

Sett folk først

Gjennom et risikoorientert fokus kan løsningen gjøre at innsatsen deres blir en systematisk prosess, hvor dere har mulighet til å samle, sammenligne og evaluere dataene deres, alt på et sted. Dette bidrar til å gi dere en helhetlig oversikt som dere kan sammenligne i konteksten av organisasjonen deres. På denne måten har dere kontinuerlig en mulighet til å identifisere områder som utgjør de største risikoene og dermed forbedre ansattes sikkerhet, redusere ulykker på arbeidsplasser og skape bedre arbeidsforhold.

Løsningens fleksible oppsett gjør det mulig å involvere alle relevante ansatte i prosessen, på en mer aktiv måte gjennom utveksling av kunnskap og fordeling av arbeid. Dette sikrer at alle aspekter av helse og sikkerhet på arbeidsprosessene deres er involvert i innsatsene.
Les mer

Nyhetsbrev

Hold din kunnskap om compliance oppdatert
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.