Norsk
NO
Sunnhet og sikkerhet på arbeidsplassen - OHS Compliance

Arbeidsplass uten hendelser
– få visjonen deres til virkelighet.

Skap et sterkt fundament

Sykdommer og skader på arbeidsplassen kan bli dyre for organisasjoner. Samtidig kan dette i mange tilfeller unngås ved å skape og vedlikeholde et trygt og sunt arbeidsmiljø. Ved hjelp av vår ISO 45001-løsning kan dere håndtere alle helse- og sikkerhetsdataene deres, samt identifisere styrker og svakheter i deres aktiviteter. Dette gir dere et godt grunnlag som gjør det mulig å jobbe på en målbevisst måte for å skape en arbeidsplass som prioriterer et godt arbeidsmiljø.
Identifiser risikoområder
Checkmark - compliance solutionCheckmark - compliance solutionCheckmark - compliance solutionCheckmark - compliance solution
Få et helhetlig syn på innsatsene
Øk bevisstheten om deres OHS
Oppnå optimal kunnskapsutveksling og arbeidsfordeling
Be om demo
GDPR_ Persondataforordningen_Compliance Software

Sett folk først

Gjennom et risikoorientert fokus kan løsningen gjøre at innsatsen deres blir en systematisk prosess, hvor dere har mulighet til å samle, sammenligne og evaluere dataene deres, alt på et sted. Dette bidrar til å gi dere en helhetlig oversikt som dere kan sammenligne i konteksten av organisasjonen deres. På denne måten har dere kontinuerlig en mulighet til å identifisere områder som utgjør de største risikoene og dermed forbedre ansattes sikkerhet, redusere ulykker på arbeidsplasser og skape bedre arbeidsforhold.

Løsningens fleksible oppsett gjør det mulig å involvere alle relevante ansatte i prosessen, på en mer aktiv måte gjennom utveksling av kunnskap og fordeling av arbeid. Dette sikrer at alle aspekter av helse og sikkerhet på arbeidsplassen deres er involvert i tiltakene.
Les mer

Nyhetsbrev

Motta artikler, case-beskrivelser og veiledninger, invitasjon til arrangementer, tilbud og mer til, og hold deg oppdater med kunnskap og erfaringer om compliance, risikostyring og governance
* Nyhetsbrevet utgis på  dansk
Be om demo