Norsk
NO

Operasjonell compliance – tiltak og kontroller

Å holde mange alternativer på bordet er greit så lenge dere klarer å håndtere dem alle - Vi kan hjelpe.

Actions – fokuser på prosjektet, ikke på verktøyet du bruker

For organisasjoner og bedrifter består hverdagen av en rekke tiltak og prosjekter. Noen av dem involverer viktige forretningsbeslutninger, mens andre relaterer til hverdagslige oppgaver. Felles for dem alle er at de må bli fullført. Vår prosjektstyringsløsning, Actions, kan hjelpe dere med å lage en helhetlig oversikt over arbeidet deres, noe som gjør det lettere for dere å sikre at alle oppgaver blir utført og at dere unngår flaskehalser.

Løsningens intuitive grensesnitt gjør det enkelt for alle involverte medarbeidere å rapportere informasjon om fremskritt på oppgaven som de er ansvarlige for. På denne måten vil åpenhet oppdrives i organisasjonens arbeid, og ledelsen kan kontinuerlig overvåke utviklingen og sikre at tidsfrister blir oppfylt. Samtidig gjør løsningens enkle tilnærming til prosjektledelse at ledelsen når som helst kan trekke ut rapporter som viser statusen til de respektive tiltakene og prosjektene.
Actions_Compliance Solution

Controls – aldri glem en tilbakevendende oppgave

For å sikre compliance med lovgivning, interne retningslinjer og forskrifter må organisasjoner utføre et stort antall gjentagende oppgaver.

Ved hjelp av vår kontroll-løsning, Controls, vil dere klare å administrere alle gjentagende oppgaver - fra utførsel av finansielle kontroller til begrensing av compliance- og risikoproblemer. Så snart kontrollen er fullført, vil løsningen fremheve neste kontroll på samme parameter og ansvarsområde. På den måten blir aldri en oppgave glemt og det blir også lettere å følge historien, oppdage uregelmessigheter, og opprette rapporter om eventuelle endringer i oppgavens gjennomføring. Dette bidrar til å gi et best mulig kontrollmiljø med en stor grad av åpenhet, der man alltid har tilgang til fremtidige kontroller.

Kontroller har blitt utviklet i samarbeid med ledende eksperter innen finansielle tjenester, noe som betyr at løsningen ikke bare er designet for å møte de mest krevende beste praksis-standardene, uten også for å være fleksibel for å håndtere alle typer kontroller som dere har behov for.

Controls – aldri glem en tilbakevendende oppgave

For å sikre at man er compliant med lovgivning, interne retningslinjer og forskrifter må organisasjoner utføre et stort antall gjentagende oppgaver.

Ved hjelp av vår kontrollløsning, Controls, vil dere klare å administrere alle gjentagende oppgaver - fra utførsel av finansielle kontroller til begrensing av compliance- og risikoproblemer. Så snart kontrollen er fullført, vil løsningen fremheve neste kontroll på samme parameter og ansvarsområde. På den måten blir en oppgave aldri glemt og det blir også lettere å følge historikken, oppdage uregelmessigheter, og opprette rapporter om eventuelle endringer i oppgavens gjennomføring. Dette bidrar til å gi et best mulig kontrollmiljø med en stor grad av åpenhet, der man alltid har tilgang til fremtidige kontroller.

Kontroller har blitt utviklet i samarbeid med ledende eksperter innen finansielle tjenester, noe som betyr at løsningen ikke bare er designet for å møte de mest krevende beste praksis-standardene, uten også for å være fleksibel for å håndtere alle typer kontroller som dere har behov for.
Be om demo
Våre løsninger, Actions and Controls, er også en vesentlig del av alle våre complianceløsninger, som GDPR, AML osv. Dette gjør det enkelt å dokumentere, utveksle kunnskap og overvåke fremskritt på deres mitigerende oppgaver. Dere kan delegere ansvar, observere rutiner og kontroller, og systemet påminner de som er ansvarlige om kommende aktiviteter. På denne måten får dere sørget for at compliancearbeidet hele tiden er oppdatert og at tiltakene deres alltid blir gjennomført.
Les mer

Nyhetsbrev

Hold din kunnskap om compliance oppdatert*
* Nyhetsbrevet er på engelsk.
Be om DEMO