DYNAMISK. MEKTIG. INTUITIV.

Ikke bare enda en compliance-løsning.

I RISMA Systems skaper vi en compliance-kultur ved å tilby software-løsninger for alle deres compliance-prosesser.
Alle compliance-løsninger integrert i ett system, noe som gjør det lettere å få en fullstendig oversikt over alle organisasjonens aktiviteter. Hver av disse løsningene blir opprettet som en egen blokk, så det er mulig å tilpasse plattformen til deres spesifikke styrings-, risiko- og compliancebehov. Dere kan til enhver tid legge til ekstra løsninger; dere kan til og lage deres egne compliance-områder ved hjelp av vår spesielle mal.
Våre løsninger er bygget opp rundt den samme enkle logikken som systematisk hjelper organisasjonen deres til å identifisere alle risikoer, og veileder brukerne gjennom de nødvendige trinnene for å sikre deres compliance.

Med et omfattende spørreskjema – laget spesielt for det relevante compliance området – vil prosessene deres bli kartlagt. Dette legger grunnlaget for en oversikt over de nødvendige handlingsområdene. På denne måten kan dere visualisere gap mellom nåværende og ønskede compliance-nivåer og utvikle en effektiv strategi med fokus der det trengs.
Våre løsninger er bygget opp rundt den samme enkle logikken som systematisk hjelper organisasjonen deres til å identifisere alle risikoer og veileder brukerne gjennom de nødvendige trinnene for å sikre compliance. 

Med et omfattende spørreskjema – laget spesielt for det relevante compliance området – vil prosessene deres bli kartlagt. Dette legger grunnlaget for en oversikt over de nødvendige handlingsområdene. På denne måten kan dere visualisere gap mellom de nåværende og ønskede compliance-nivåer og utvikle en effektiv strategi som passer der det trengs.
De integrerte prosjekt- og kontrollhåndteringsløsningene tillater at dere enkelt kan dokumentere, utveksle kunnskap og overvåke fremdriften av deres mitigerende handlinger. Det er enkelt å delegere ansvar, observere rutiner og kontroller, og påminne de ansvarlige om tidsfristene til deres aktiviteter, slik at ingen oppgave blir glemt.

Samtidig kan organisasjonen deres, ved hjelp av systemet, få tilgang til historikken til hver kontroll. Dette gjør det enklere å identifisere uregelmessigheter, og opprette og tilpasse retningslinjer der det trenges. Dette betyr at dere alltid vil ha de beste forutsetningene for å skape en pålitelig compliancesprosess med et optimalisert kontrollmiljø for å sikre vedvarende compliance.
Målrettede aktiviteter
Effektiv planlegging og «road-map» til mål
Identifiser gap mellom eksisterende og ønskede compliance-nivåer
Forbli compliant
Be om demoBe om demo
Garantert en optimal prosess som fokuserer på effektiv mitigering
Ta avgjørelser basert på fullstendig og oppdatert grunnlag
Oppnå høy grad av åpenhet og gjennomsiktighet
Monitorer utviklingen i organisasjonens risikoer

Compliance og mye mer - Enterprise Risk Management

Våre løsning for risikostyring kan også brukes separat og egenhendig til risikostyring på organisasjonsnivå.

Løsningens design gjør det enkelt å legge til alle de informasjon-aktivumene som en risikoanalyse må baseres på, og den gjør det enklere for deg å få en helhetlig oversikt over risikolandskapet, konsekvensene og sannsynlighetene som dere står overfor. Samtidig er det mulig å trekke ut ledelsesrapporter som kan deles med ledelsen samt styret. Dette bidrar til høy åpenhet og gjør det lettere å ta viktige beslutninger basert på et fullstendig og oppdatert grunnlag.

I kombinasjon med våre prosjekt- og styringsløsninger, Actions og Controls, er det også mulig å observere rutiner og kontroller, noe som bidrar til å sikre en optimal arbeidsflyt med fokus på å redusere risiko. Dermed vil dere ikke bare få overvåke risikoer, men også forsikre at arbeidet for å forhindre risikoscenarier gjennomføres.

Compliance og meget mere - Enterprise Risk Management

Våre risikostyringsløsninger kan også brukes separat og egenhendig til risikostyring på organisasjonsnivå. 

Løsningens design gjør det enkelt å legge til alle de informasjon-aktivumene som en risikoanalyse må baseres på, og den gjør det enklere for deg å danne en samlet oversikt over risikolandskapet, konsekvensene og sannsynligheten, som dere står overfor. Samtidig er det mulig å trekke ut ledelsesrapporter som kan deles med ledelsen samt styret. Dette skaper høy åpenhet og gjør det lettere å ta viktige beslutninger basert på et fullstendig og oppdatert grunnlag.

I kombinasjon med våre prosjekt- og styringsløsninger, og Actions og Controls, er det også mulig å observere rutiner og kontroller, noe som bidrar til å sikre en optimal arbeidsflyt med fokus på å redusere risiko. Dermed vil dere ikke bare få overvåke risikoer, men også forsikre at arbeidet for å forhindre risikoscenarier gjennomføres.
Garanter en optimal prosess som fokuserer på effektiv mitigering
Ta avgjørelser basert på fullstendig og oppdatert grunnlag
Oppnå høy grad av gjennomsiktighet
Monitorer utviklingen i organisasjonens risikoer
Be om demoBe om demo

Nyhetsbrev

Hold din kunnskap om compliance oppdatert*
* Nyhetsbrevet er på engelsk.
Norsk
Norsk