WEBINAR ON DEMAND

Sæt turbo på din outsourcingcompliance

Ønsker du at blive klogere på, hvordan I kan blive i stand til at efterleve outsourcingbekendtgørelsen, der trådte i kraft 1. juli 2020?

Hvis svaret er ja, er dette webinar relevant for dig.

Det blev oprindeligt afholdt den 18. juni 2020. Her præsenterer RISMA og Plesner den outsourcingløsning, som de i tæt samarbejde har udviklet til finansielle virksomheder.

På webinaret får du som noget af det første et overblik over forpligtelserne efter outsourcingreglerne og anbefalede slutprodukter.

Derefter får du en kort præsentation af RISMAs koncept og platform.

Vi bruger mest krudt på at give dig en demo af, hvordan I ved hjælp af systemunderstøttelse helt konkret kan være opdaterede, så I overholder de nye, skærpede krav i lovgivningen.

Her får du vist, hvordan outsourcingløsningen er bygget op og bl.a. kan hjælpe dig og dine kolleger med at:

  • vurdere nye outsourcingarrangementer
  • sikre compliance med outsourcingreglerne  
  • implementere de nødvendige kontroller til monitorering af outsourcingarrangementer.

Sidst i webinaret gennemgår Plesner de mest relevante ændringer i outsourcingbekendtgørelsen, som trådte i kraft 1. juli 2020.

Webinaret er relevant for:

  • Pengeinstitutter
  • Realkreditinstitutter
  • Betalingsinstitutter
  • Fondsmæglerselskaber
  • Investeringsforvaltningsselskaber
  • Fælles datacentraler
  • E-pengeinstitutter

Webinarets værter

I webinaroptagelsen møder du RISMAs kommercielle direktør Mikael Johannesen. Fra Plesner bliver du ført gennem outsourcingløsningen af advokatfuldmægtig Nina Bech Damgaard Pedersen, som bliver suppleret af Partner Niels Christian Ellegaard.

Se webinar