Dataansvarlig eller databehandler?

May 25, 2018
Dansk_Sprog
Dansk
DA

Med den kommende persondataforordning, er det vigtigt at få afklaret om du, i forbindelse med behandling af personoplysninger, er databehandler eller dataansvarlig.

Dataansvarlig:

Det dig og din virksomhed der som udgangspunkt er ansvarlig for overholdelse af persondataloven. Det er dig, som afgør, hvordan personoplysninger skal behandles.

En god tommelfingerregel er, at en dataansvarlig, er den en registreret kan udøve sine rettigheder efter persondataloven over for.

Databehandler:

Opbevarer og/eller behandler du persondata for andre, er du databehandler. Du må derfor ikke bruge de overladte data til andet end at løse opgaven, du har fået af dataansvarlig.

Hvis din organisation håndterer data for andre, gælder en række forpligtelser. Der skal bl.a. være indgået en formel, skriftlig kontrakt, der sætter rammerne for databehandlingen – en databehandleraftale – og du må udelukkende behandle data efter klare og dokumenterede instrukser fra den dataansvarlige.

Dataansvarlig eller databehandler_ GDPR-løsning