RelyOn Nutec setter strøm til sin risikostyring og governance

July 31, 2020
Norsk
NO

Sikkerhetsvirksomheten RelyOn Nutec effektiviserer sin risikostyring og forbedrer sitt kontrollmiljø ved hjelp av RISMAs plattform.

I kraft av arbeidet med å levere sikkerhets- og overlevelsestrening til over 10.000 kunder årlig over fem kontinenter byr RelyOn Nutec sin hverdag på en kompleks samling av oppgaver knyttet til risikostyring.

Opprinnelig valgte virksomheten å håndtere disse oppgavene gjennom en rekke manuelle prosesser og regneark. De erfarte likevel at tilgangen ikke var optimal for deres ririskoarbeid.

«For oss, som et globalt selskap, er det ekstremt viktig konstant å bevare den fulle oversikt over innsatsen, slik at vi kan være sikre på at ingen oppgaver faller mellom to stoler. Det var likevel en stor utfordring da vi ikke egentlig hadde et transparent system til å håndtere prosesser, risiko og kontroller. Det førte til mye dobbelt arbeid, da det til tider var vanskelig å holde orden på utviklingen og sikre god informasjonsflyt på tvers av landegrensene», uttaler Christian Urenholt, Group Finance Director.

En løsning som omfavner alt

For å gjøre jobben med risikostyring mer effektivt satte RekyOn Nutec i gang en prosess for å finne en løsning som kunne omfavne alle deres behov. De ønsket å dra fordeler av de muligheten som lå i å systemunderstøtte sin risk management og governance.

«Vi undersøkte ulike løsninger. Vi vurderte i midlertidig at RISMA var mer modent enn andre konkurrenter og at de bedre kunne akkomodere det vi hadde behov for. Med deres plattform kan vi linke mellom de ulike delene og enhetene. Vi kan definere prosesser og risiko, identifisere gap, iverksette handlingsplanet – alt sammen i samme system. Det gjør det my enklere for oss å ha oversikt over helheten, og forholde oss til hva det neste skritt i en prosess er. På den måten kommer alle relevante faktorer med i arbeidet vårt med risk management og governance», fortsetter Christian Urenholt.

Perfekt på tvers av kulturer og tidssoner

EN av tingene som RelyOn Nutec la stor vekt på i en ny løsning var at den måtte kunne brukes alle steder i verden – i alt fra Danmark, Brazil og Canada, til Nigeria, USA og Thailand. Medarbeiderne måtte heller ikke være hemmet i sin bruk på grunn av kulturelle forskjeller.

«Med mange organisatoriske enheter verden over er det viktig at systemet vårt fungerer på tvers av kulturer og tidssoner. Ikke alle har den samme bakgrunn. Systemene vi bruker må derfor være intuitive. Det opplever vi at RISMAs programvare er. Hele løsningen er godt satt sammen. Medarbeiderne våre veiledes enkelt gjennom prosessen, og lærer hva som forventes av dem. Særlig trafikklys-systemet er en genial funksjonalitet for oss, da dette er et universelt symbol».

Ingen flaskehalser og overskrevne tidsfrister

Ifølge Christian Urenholt har RelyOn Nutec gjort et stort fremskritt ved å anskaffe RISMA da de bedre kan ivare oversikt og kontroll over arbeidsoppgaver.

«Eksempelvis ved å samle alle kontrollene våre i ett system kan vi bedre styre kontrollmiljøet vårt, og dermed sikre at akke involverte har de nødvendige informasjoner for å fullføre en oppgave. Dermed kan vi unngå flaskehalsproblemer og overskrevde tidsfrister, da vi ikke har en medarbeider sittene som ikke vet hvordan en kontroll skal håndteres».

Også muligheten for å tilpasse spørreskjemaer i RISMA har vlrt en stor fordel for virksomheten, da det har styrket RelyOn Nutecs evne til å samle informasjon, dokumente og videreutvikle sin arbeidsgang.

«Ved å tilpasse spørreskjemaene til vårt unike behov har det vært mulig å inkorporere dem i kartleggningsprosessen av vårt risikolandskap. Det er ikke kun med til å sikre transparans, men også at ledelsen har oppdatert informasjon når det skal tas beslutninger.

Samarbeidet på verdensplan er blitt mer funksjonelt, ettersom informasjon, læring og kunnskap flyter mer fritt mellom de ulike enhetene. Det har gitt os verdi i det daglige, da vi ved hvor vi skal fokusere for å optimere, samt identifisere og dele best practice på tvers av organisasjonen» - avrunder Christian Uhrenholt.