Test: Hvor fremtidssikret er din GRC-indsats?

Uanset om du arbejder med GDPR, ISMS, ESG eller finansielle kontroller byder fremtiden på forandringer. En mere holistisk indsats til governance, risk og compliance vil give dig det bedste grundlag for at være på forkant med disse. 

Brug 10 min og få vejledning til, hvordan du med din nuværende situation kan optimere dit GRC-arbejde for at sikre vækst og opnå konkurrencefordele. 

GRC-score_GRC-modenhed

Der er ingen tid at spilde
– kom i gang nu

GRC-score Barometer_Tag testen
GRC-score beregnes
Du tages gennem 32 flervalgsspørgsmål designet til at beregne din organisations GRC-score og identificere, hvor på skalaen I ligger.
GRC-score Spiderweb med 8 dimensioner.
8 afgørende dimensioner
Få indblik i, hvor godt din organisation har styr på 8  afgørende dimensioner for dit arbejde med GRC – og find ud af, hvor I skal sætte ind for at stå stærkere.
GRC-score vejledning i forbindelse med GRC-modenhed.
Få hjælp til at komme videre
Der er altid plads til forbedring. Når du har fuldført testen, giver vi dig vejledning og tips til, hvordan du kan tage din GRC til næste niveau.

DE 32 SPØRGSMÅL TAGER DIG GENNEM 8 FORSKELLIGE DIMENSIONER AF DIN ORGANISATION:

Ledelse & ressourcer
GRC-score dimension

Ledelsesmæssig opbakning og forankring er vigtig, hvis arbejdet med governance, risk og compliance skal blive en succes. 

GRC-score dimension

En organisations standardisering og styring af arbejdsprocesser er influerende på, hvordan politikker efterleves og derved, hvor moden den er på vise arbejdsområder.

GRC-score dimension

Evnen til at dokumentere og rapportere indsatserne inden for governance, risk management og compliance er vigtig både af hensyn til intern værdiskabelse og eksterne myndigheder.

GRC-score dimension

Manglende systemunderstøttelse af GRC-områderne kan potentielt skabe en større risiko for dobbeltarbejde, tab af viden, ineffektivitet og siloarbejde.

GRC-score dimension

En god intern organisering og ressourcefordeling er essentiel for at skabe forståelse og sikre, at GRC-arbejdet udføres tilstrækkeligt.

GRC-score dimension

Governance referer til den organisationsstruktur, metoder, regler og procedurerdin organisation har etablereret for at kunne styre opgaver, processer, og roller og ansvar i organisationen. 

GRC-score dimension

Risk Management referer til, hvordan en organisation håndterer og arbejder med risici på tværs af forretningsområder. Med en risikobaseret tilgang til forretningen kan en organisation høste fordele. 

GRC-score dimension

Compliance referer sig til de lovmæssige forpligtelser, krav og standarder din organisation er underlagt.  Proaktivitet i forhold til disse bidrager til stor modenhed. 

DE 32 SPØRGSMÅL TAGER DIG GENNEM 8 FORSKELLIGE DIMENSIONER AF DIN ORGANISATION:

Ledelse & ressourcer
GRC-score dimension

Ledelsesmæssig opbakning og forankring er vigtig, hvis arbejdet med governance, risk og compliance skal blive en succes. 

Politikker & processer
GRC-score dimension

En organisations standardisering og styring af arbejdsprocesser er influerende på, hvordan politikker efterleves og derved, hvor moden den er på vise arbejdsområder.

Rapporter & dokumentation
GRC-score dimension

Evnen til at dokumentere og rapportere indsatserne inden for governance, risk management og compliance er vigtig både af hensyn til intern værdiskabelse og eksterne myndigheder.

Teknologi & løsninger
GRC-score dimension

Manglende systemunderstøttelse af GRC-områderne kan potentielt skabe en større risiko for dobbeltarbejde, tab af viden, ineffektivitet og siloarbejde.

Medarbejdere & kompetencer
GRC-score dimension

En god intern organisering og ressourcefordeling er essentiel for at skabe forståelse og sikre, at GRC-arbejdet udføres tilstrækkeligt.

Governance
GRC-score dimension

Governance referer til den organisationsstruktur, metoder, regler og procedurerdin organisation har etablereret for at kunne styre opgaver, processer, og roller og ansvar i organisationen. 

Risk management
GRC-score dimension

Risk Management referer til, hvordan en organisation håndterer og arbejder med risici på tværs af forretningsområder. Med en risikobaseret tilgang til forretningen kan en organisation høste fordele. 

Compliance
GRC-score dimension

Compliance referer sig til de lovmæssige forpligtelser, krav og standarder din organisation er underlagt.  Proaktivitet i forhold til disse bidrager til stor modenhed. 

GRC-score Baromenter med forskellige niveauer.

Hvor på skalaen ligger din organisation?

Ud fra besvarelsen af de 32 spørgsmål vil din organisation blive kategoriseret i en af disse tre modenhedsniveauer:

  • Fragmenteret
  • Defineret
  • Integreret

Jo mere integreret din organisation arbejder med GRC, desto højere modenhed vil dit GRC-program have. 

På hver af disse niveauer kommer modenhedsgraden forskelligt til udtryk i hverdagen og har stor indflydelse på, hvordan du griber optimeringsprocessen bedst an.