English

Let's create a compliance culture

Let's create
a compliance culture

Handle all your compliance processes within a single platform.

Handle all your compliance processes
within a single platform.

Our software is built to...
Time-saving solution - complianceUser-friendly platform - Compliance
Save you time
Be user-friendly
Give you the overview, you need
Document your efforts
Get a full overview - complianceOne Stop Compliance
Time-saving solution - complianceUser-friendly platform - ComplianceGet a full overview - complianceDocument your efforts - compliance
Document your efforts
One Stop Compliance
Save you time
Be user-friendly
Give you the overview, you need
Be your one-stop compliance platform
Be your one stop compliance platform

Compliance is hard. We make it simple.

We wanted to build a platform that helps you to easily track, monitor and manage all your GRC activities. We have created a flexible design which enables you to adapt to your ever-changing compliance needs, ensuring that you are continuously up to date with your internal and regulatory standards.

Our platform creates synergy between governance, risk and compliance, delivering you with business intelligence, that will support effective decision-making. The intuitive interface helps you bring simplicity into your everyday work with compliance and helps you facilitate collaboration across the organization
- giving you the best foundation to CREATE A COMPLIANCE CULTURE.
How it works

Become part of this amazing group

Our customers say
For os er RISMA Systems' løsning til GDPR et brugervenligt værktøj til vores complianceprogram for persondatabeskyttelse. Kombinationen af gap-analyser og muligheden for at tildele ansvar for aktiviteter og kontroller sikrer, at vi løbende har et overblik over vores complianceniveau, og at vi kan tage hånd om eventuelle forhold, som kan eller skal forbedres.
Niklas Kejlskov
Juridisk Chef - Newsec A/S
Som offentlig virksomhed er det afgørende for Movia at have styr på persondata. Med RISMA får vi den tryghed der ligger i et gennemarbejdet værktøj, der kan opfylde mange dokumentationsbehov i forhold til GDPR. Vi er især glade for den overskuelige oversigt over vores processer og integrationerne mellem de forskellige data. Måden hvorpå processer, databehandlere og systemer kan bindes sammen på kryds og tværs, giver et godt og hurtigt overblik...
Tina Cort Pedersen
Direktionssekretariat,  Stab og Kommunikation - Movia
...Det giver tryghed i den del af arbejdet med GDPR, der handler om dokumentation. Der er selvfølgelig en opgave med at sikre, at indholdet af RISMA løbende ajourføres, men vi oplever at RISMA gør dette overkommeligt på grund af værktøjets fleksibilitet. En vigtig årsag til at vi har valgt RISMAs løsning er også muligheden for at automatisere og dokumentere de løbende kontroller.
Tina Cort Pedersen
Direktionssekretariat,  Stab og Kommunikation - Movia