Dansk_Sprog
Dansk
DA
Engelsk_sprogNorsk_Sprog

Book en demo

Se hvordan du og din organisation kan opnå fuld compliance gennem en guidet proces.
Book en gratis demo og få svar på, hvordan du og din organisation kan efterleve gældende lovkrav, regler og standarder med vores governance, risk og compliance-platform.

Vi vil gennemgå de trin, I skal arbejde med for at opnå compliance, og du vil se, hvordan løsningen hjælper og guider jer gennem forløbet.

Du vil også se, hvordan I kan sikre, at det vedvarende arbejde med compliance bliver gennemført på tværs af organisationen, og hvordan I med få klik kan overholde dokumentationspligten.

Det er uden tvivl en stor opgave at opnå fuld compliance, men med RISMAs GRC-platform bliver arbejdet nemmere og langt mere overskueligt.
Send dine informationer, og du vil hurtigst muligt blive kontaktet af vores salgsteam.

Vejen mod compliance – trin for trin

2
3
4
5
1
Forretningsoverblik - Du kortlægger og får et overblik over omfanget af organisationens compliancearbejde.
Informationsindsamling - Gennem en klar og struktureret spørgeramme, der afspejler de regler, principper eller standarder, der gælder for området, indsamler du og dine kolleger relevant information.
Gap-analyse - Når I har kortlagt og informationsindsamlet, vil en gap-analyse vise, hvor din organisation er compliant, og hvor I skal sætte ind med initiativer for at overholde lovgivningen eller standarden.
Mitigerende handlinger og kontroller - I får et overblik over hvilke områder, der kræver mitigerende handlinger dvs. aktiviteter, der kan lukke gaps. I kan også monitorere indsatsen og opretholde jeres compliance med løbende kontroller.
Dokumentation - I kan til enhver tid trække rapporter ud, så I kan dokumentere jeres indsats overfor relevante interessenter.