EU-lovgivning
GDPR - løsning
GDPR & Privacy

Opfyld alle lovgivningsmæssige forpligtelser effektivt og sikkert uden endeløst manuelt arbejde.

CSRD - AdobeStock_180874554
CSRD

Nedbryd kompleksiteten og få overblik over CSRD med et implementerings- og governancerammeværk.

NIS2
NIS2

Opnå NIS2-compliance med en løsning udviklet til at integre med rammeværket for ISO 27001.

EBA EIOPA - løsning
EBA & EIOPA

Omdan EBA og EIOPA’s retningslinjer til en guidet proces og bevar overblikket over opgaver, vurderiger og processer.

Dora - alle løsninger (1)
DORA

Opnå DORA-compliance med en løsning, som hjælper med at strukturere din indsats.

Andre lovgivninger
ESG Sustainability - løsning
ESG & Sustainability

Faciliter transformationen mod en bæredygtig fremtid ved at skabe overblik, kontrollere initiativer og sikre dokumentation.

nsis-1-660292ba54805
NSIS

Sikr compliance med NSIS-krav: skab et fuldt overblik, identificer risici og implementer handlingsplaner.

Åpenhetsloven - løsning
Åbenhedsloven

Få styr på leverandørdata og dokumentation til åbenhedslovens redegørelse med en struktureret due diligence-proces.

aml-1-660281418b568
AML & Hvidvaskloven

Beskyt forretningen med en struktureret tilgang til anti-hvidvaskindsatsen og KYC-processen.

ABC - løsninger
ABC

Opnå kontrol og gennemsigtighed for at sikre compliance samt forebygge mod bestikkelse og korruption.

ISO-standarder
ISMS - løsning
ISMS & ISO 27001

Få overblik og en handlingsplan, så du kan opnå ISMS-compliance og optimere din informationssikkerhed.

QMS - løsning
QMS & ISO 9001

Skab et solidt fundament for kvalitetsledelse med fokus på vedligeholdelse og udvikling af processer.

EMS & ISO 14001
EMS & ISO 14001

Sikr compliance med ISO 14001 ved at identificere standardopfyldelse, facilitere GAP-analyse og implementere handlingsplaner.

OHS - løsning
OHS & ISO 45001

Få kontrol over sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen ved at identificere risici, samt forbedre arbejdssikkerhed og -forhold.

Operational Excellence
Internal Controls - løsning
Interne kontroller

Fjern manuelle og tidskrævende revisions- og kontrolprocedurer, og nå mere på kortere tid.

contract løsning
Contract management

Få mest mulig værdi ud af dine kontrakter og giv dig selv det bedste udgangspunkt i en forhandlingssituation.

Risk Management - løsning
Risk Management

Definér, vurdér og analysér dine risici for at træffe oplyste beslutninger og styrke din organisation.

Incidents-løsning
Incident management

Styrk incidenthåndtering med strømlinet rapportering, effektiv handling og opfølgning for alle typer hændelser.

Policy - løsning
Policy management

Sæt strøm til politikker, processer og procedurer med struktureret overblik, ejerskab, ansvar og løbende synlighed.