Nedbryd kompleksiteten af CSRD

EU’s direktiv om ESG-rapportering giver nye udfordringer for mange organisationer, som fundamentalt vil påvirke deres arbejde med compliance. At forstå omfanget af CSRD og få skabt struktur på indsatsen kan skabe usikkerhed og virke intimiderende - især hvis Excel bruges til projektstyring. 

 

Med RISMA kan du strukturere CSRD-processen med at udvikle politikker og procedurer, definere roller og ansvar, samt centralisere og dokumentere informationer og data på tværs af organisationen. 

Forstå omfanget af ESRS

Få et komplet overblik over alle 12 European Sustainability Reporting Standards (ESRS) ét samlet sted.

Udfyldt med samtlige oplysningskrav og 1.144 datapunkter, og opdelt i individuelle E-S-G-noder, gør løsningen det nemt at navigere og holde styr på ESG-informationsstrømme på tværs af organisationer.CSRD-Understand the Scope of the ESRS
CSRD-empower and engage your organization

Engagér din organisation

Det er nemt at miste overblikket i komplekse projekter. Hold alle teams opdateret og engagér dem i at tage beslutninger omkring, hvem der gør hvad og hvornår igennem uddelegering af roller og ansvar. 

Del viden på tværs og skab sammenhængskraft. ESG-compliance handler nemlig om mere end aktionsplaner og kontroller – det handler om at engagere og motivere hele organisationen.

Start med hvad du har

Din ESG-indsats har ikke været forgæves. Alt dit tidligere arbejde med bæredygtighed - GRI, SASB, UNGC - due diligence på menneskerettigheder, klima eller materiality assessment og andet er en del af dokumentationskravet i CSRD-rapporteringen.

Du skal blot tilføje alle dine data om politikker og kontroller - og oprette din nye CSRD-baseline.

Start where you are

Bring din ESG-indsats til næste niveau

Komplekse Excelark og mails i forskellige indbakker holder din organisation tilbage. Systemunderstøt din CSRD-indsats og kom godt fra start med compliancearbejdet.

Lad os få en snak

CSRD-rapportering starter med en projektramme

Du leder muligvis efter et værktøj til at hjælpe med din CSRD-rapportering. Men for at indsamle og dokumentere den omfattende mængde kvalitativ og kvantitativ data, har du brug for en projektramme, der forbereder din organisation til compliancerapportering.

Med RISMAs CSRD-løsning får du en projektramme, der er skræddersyet eksplicit til CSRD. Compliancearbejdet er ikke længere begrænset til de juridiske og økonomiske teams.

Hvilke emner skal der rapporteres på?

Blåt checkmark

Double materiality

Blåt checkmark

Omstillingsplaner for klimaændringer tilpasset 1,5 graders scenarie

Blåt checkmark

Transitionsplaner for biodiversitet i overensstemmelse med scenariet uden nettotab

Blåt checkmark

Handlingsplaner for alle oplysningskrav

Blåt checkmark

Documentation af governance framework

Blåt checkmark

Scope 1, 2 og 3 emissions

Blåt checkmark

Risk Management

Blåt checkmark

Og meget mere....

Nøglefunktioner i CSRD-løsning

ikoner-03
ESG-struktur
For at lette navigationen og dataindsamlingen afspejler løsningen rapporteringsstandarderne og er opdelt i E, S og G’et.
ikoner-08
GAP-analyse
Identificér gaps og handlinger i din indsats. Sammenlign nuværende performance med forventninger og mål på tværs af funktioner og forretningsenheder.
ikoner-02
CSRD-baseline
Etablér en kvalitativ og kvantitativ baseline for oplysningskravene på alle datapunkter i baseline-modulet.
ikoner-09
GRC Intelligence Center
Effektivt datagovernance-værktøj. Definér alle relevante KPI'er til at måle compliancearbejdet og fremdriften på tværs af organisationen i realtid.
ikoner-10
Etablér handlingsplaner
Uddelegér roller og ansvar baseret på rapporteringskravene og engagere relevante interessenter i organisationen.
ikoner
Oplysningskrav
Etablér kvalitativ og kvantitativ data-baseline for alle oplysningskrav og strukturér kortlæggelsen af eksisterende data.

Se, hvordan vi kan strukturere din CSRD-indsats

Vi har allerede hjulpet mere end +500 SMV-organisationer med at få succes med deres complianceinitiativer - og hjælper også gerne dig. 

BOOK DEMO
Kontroloverblik i RISMAs løsning
integrated

En GRC-platform der bringer hele organisationen sammen

Styrk organisationen ved at forbinde teams, politikker, processer og rapportering i en integreret GRC-platform.  

Uanset om du implementerer én, to eller flere af GRC-platformens løsninger, er platformen garant for øget samarbejde, større gennemsigtighed og tidsbesparelser, som skaber stor værdi.

Operational Tools

STRØMLINEDE KONTROLLER

Automatiser, dokumentér og rapportér ubesværet alle kontroller – inklusiv vurdering, mitigering og overvågning i én platform.

læs om interne kontroller
Operational Tools

ORGANISERET RISIKOSTYRING

Definer, analysér, vurder og mitiger din organisations risici, og brug din indsigt til at opnå strategiske fordele.

Læs om risk management-løsningen
Other solutions

Effektiviseret ESG

Sæt klare mål og dokumenter din fremdrift for at sikre, at strategien for bæredygtighed bliver omsat til handling.

LÆs om esg-løsningen

FAQ

Hvordan ved jeg, om min virksomhed er omfattet CSRD?

Arrow

Den 1. januar 2024 pålægges virksomheder med over 500 ansatte, heriblandt dem som allerede rapporterer i henhold til Non-Financial Reporting Directive (NFRD), at rapportere om deres bæredygtighedspræstationer i henhold til Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD). Her vil der primært være tale om børsnoterede selskaber, forsikringsselskaber og banker. Til en begyndelse kommer CSRD til at omfatte ca. 49.000 virksomheder fordelt på EU's medlemslande.  

Vi anbefaler dog altid, at du kontakter dine virksomhedsrådgivere for at få en omfattende forståelse af om din virksomhed er omfattet af CSRD. De har ekspertisen til at give dig tilpasset rådgivning baseret på nøglefaktorer som:  

 • Virksomhedens størrelse
 • Den juridiske person eller enhed
 • Virksomhedens omsætning 

Hvornår træder CSRD i kraft for mig?

Arrow

Kontakt dine virksomhedsrådgivere for at guide dig i denne sag, da det afhænger af virksomhedens juridiske status og størrelse. Europa Kommissionen har offentliggjort følgende tidsplaner for de respektive regnskabsår, der gælder for EU-virksomheder og ikke-europæiske virksomheder, der opererer inden for EU:  

 

1. januar, 2024, med rapportering i 2025 
Børsnoterede virksomheder med over 500 ansatte, inklusive dem, der allerede rapporterer om direktivet om ikke-finansiel rapportering (NFRD).

1. januar, 2025, med rapportering i 2026
Andre store virksomheder, som overskrider to ud af tre af kriterier:

 • Balancesum: 156 mio. kr.
 • nettoomsætning: 313 mio. kr.
 • Antal ansatte 250

1. januar, 2026, med rapportering i 2027 
Børsnoterede SMV’er (små og mellemstore virksomheder).  

Det er dog ikke usandsynligt at både SMV'er samt øvrige virksomheder alligevel bliver berørt af de nye lov- og rapporteringskrav allerede fra 2024 – ganske enkelt fordi det bliver nødvendigt for de store aktører at skærpe kravene til deres underleverandører for selv at kunne rapportere inden for lovgivningen.

Hvad skal min CSRD-rapport indeholde?

Arrow

CSRD-rapporten skal følge EU’s rapporteringsstandarder, ESRS.  Disse ESRS omfatter miljø, sociale forhold og selskabsledelse, som samlet set også kaldes for ESG (environmental, social og governance). 

Der kan være tale om ESG-nøgletal såsom: 

Environment (miljøforhold) 

 • Klimaforandringer
 • Vandressourcer
 • Cirkulær økonomi
 • Forurening
 • Biodiversitet

Social (sociale forhold) 

 • Lige muligheder for alle  
 • Arbejdsforhold
 • Respekt for menneskerettigheder 

Governance (selskabsledelse)  

 • Ledelsens opgaver i forhold til virksomhedens bæredygtighed
 • Virksomhedsetik og -kultur
 • Virksomhedens kontrol og risikostyring i forhold til bæredygtighedsrisici 

Det anbefales dog, at du tager kontakt din virksomhedsrådgiver eller revisor for at vide, hvis din virksomhed skal rapportere, og hvad din virksomhed helt specifik skal rapportere på.

Hvordan rapporterer jeg?

Arrow

Kontakt din virksomhedsrådgiver og/eller revisor, hvis din virksomhed opfylder kravene til obligatorisk rapportering i henhold til CSRD. Alle endelige rapporter skal understøtte digital tagging og skal publiceres som en del af det offentlige finansielle regnskab.

I henhold til Erhvervsstyrelsen skal CSRD-rapporten indeholde virksomhedens arbejde med bæredygtighed herunder deres ESG-nøgletal.

RISMAs CSRD-løsning kan være en del af din virksomheds tech-stack for at gøre denne opgave mere overskuelig. Vi sætter en projektramme, så du og din virksomhed er forberedt til CSRD-rapportering.