<img src="https://secure.east2pony.com/208265.png" alt="" style="display:none;">

Nedbryd kompleksiteten

EU’s direktiv om ESG-rapportering giver nye udfordringer for mange organisationer, som fundamentalt vil påvirke deres arbejde med compliance. At forstå omfanget af CSRD og få skabt struktur på indsatsen kan skabe usikkerhed og virke intimiderende - især hvis Excel bruges til projektstyring. 

 

Med RISMAs CSRD-løsning kan du strukturere arbejdet med at indsamle, validere og implementere al kvalitativ og kvantitativ data på ESG for at blive klar til rapportering. 

Kontroller_audit trails

Forstå omfanget af ESRS

Få et komplet overblik over alle 12 European Sustainability Reporting Standards (ESRS) ét samlet sted.

Udfyldt med samtlige oplysningskrav og 1.144 datapunkter, og opdelt i individuelle E-S-G-noder, gør løsningen det nemt at navigere og holde styr på ESG-informationsstrømme på tværs af organisationer.Engagér din organisation

Det er nemt at miste overblikket i komplekse projekter. Hold alle teams opdateret og engagér dem i at tage beslutninger omkring, hvem der gør hvad og hvornår igennem uddelegering af roller og ansvar. 

Del viden på tværs og skab sammenhængskraft. ESG-compliance handler nemlig om mere aktionsplaner og kontroller – det handler om at engagere og motivere hele organisationen.

RISMA skærmbillede_Overblik
Strømlinede kontroller og handlingsplaner

Start med hvad du har

Din ESG-indsats har ikke været forgæves. Alt dit tidligere arbejde med bæredygtighed - GRI, SASB, UNGC - due diligence på menneskerettigheder, klima eller materiality assessment og andet er en del af dokumentationskravet i CSRD-rapporteringen.

Du skal blot tilføje alle dine data om politikker og kontroller - og oprette din nye CSRD-baseline.

Bring din ESG-indsats til næste niveau

Komplekse Excelark og mails i forskellige indbakker holder din organisation tilbage. Systemunderstøt din CSRD-indsats og kom godt fra start med compliancearbejdet.

Lad os få en snak

CSRD-rapportering starter med en projektramme

Du leder muligvis efter et værktøj til at hjælpe med din CSRD-rapportering. Men for at indsamle og dokumentere den omfattende mængde kvalitativ og kvantitativ data, har du brug for en projektramme, der forbereder din organisation til compliancerapportering.

Med RISMAs CSRD-løsning får du en projektramme, der er skræddersyet eksplicit til CSRD. Compliancearbejdet er ikke længere begrænset til de juridiske og økonomiske teams.

Hvilke emner skal der rapporteres på?

Blue checkmark

Double materiality

Blue checkmark

Omstillingsplaner for klimaændringer tilpasset 1,5 graders scenarie

Blue checkmark

Transitionsplaner for biodiversitet i overensstemmelse med scenariet uden nettotab

Blue checkmark

Handlingsplaner for alle oplysningskrav

Blue checkmark

Documentation af governance framework

Blue checkmark

Scope 1, 2 og 3 emissions

Blue checkmark

Risk Management

Blue checkmark

Og meget mere....

CSRD byggesten

60ae55ab6296f7f0f50de581_Audit trails_Ikon
ESG-struktur
For at lette navigationen og dataindsamlingen afspejler løsningen rapporteringsstandarderne og er opdelt i E, S og G’et.
GAP-analyse
GAP-analyse
Identificér gaps og handlinger i din indsats. Sammenlign nuværende performance med forventninger og mål på tværs af funktioner og forretningsenheder.
60ad1843b7e5140a6458bc05_Andre løsninger_Ikon  20
CSRD-baseline
Etablér en kvalitativ og kvantitativ baseline for oplysningskravene på alle datapunkter i baseline-modulet.
ikoner_audit
GRC Intelligence Center
Effektivt datagovernance-værktøj. Definér alle relevante KPI'er til at måle compliancearbejdet og fremdriften på tværs af organisationen i realtid.
Reviews
Etablér handlingsplaner
Uddelegér roller og ansvar baseret på rapporteringskravene og engagere relevante interessenter i organisationen.
ikoner-1
Oplysningskrav
Etablér kvalitativ og kvantitativ data-baseline for alle oplysningskrav og strukturér kortlæggelsen af eksisterende data.

Se, hvordan vi kan strukturere din CSRD-indsats

Vi har allerede hjulpet mere end +500 SMV-organisationer med at få succes med deres complianceinitiativer - og hjælper også gerne dig. 

BOOK DEMO
Ready to try RISMA
En GRC-platform der bringer hele organisationen sammen

En GRC-platform der bringer hele organisationen sammen

Styrk organisationen ved at forbinde teams, politikker, processer og rapportering i en integreret GRC-platform.  

Uanset om du implementerer én, to eller flere af GRC-platformens løsninger, er platformen garant for øget samarbejde, større gennemsigtighed og tidsbesparelser, som skaber stor værdi.

Ikoner

STRØMLINEDE KONTROLLER

Automatiser, dokumentér og rapportér ubesværet alle kontroller – inklusiv vurdering, mitigering og overvågning i én platform.

læs mere
Arrow Right
60a65e75191cf24e45fe3f1b_ikoner-233-2

ORGANISERETRISIKOSTYRING

Definer, analysér, vurder og mitiger din organisations risici, og brug din indsigt til at opnå strategiske fordele.

Læs mere
Arrow Right
ESG ikon

Effektiviseret ESG

Sæt klare mål og dokumenter din fremdrift for at sikre, at strategien for bæredygtighed bliver omsat til handling.

LÆs mere
Arrow Right