Kom hele vejen rundt om alle NIS2-kravene

NIS2 kræver, at organisationer implementerer effektive sikkerhedsforanstaltninger og dokumenterer deres compliance for at beskytte kritiske aktiver og samfundets kontinuitet. Implementeringen af sådan en omfattende sikkerhedspraksis kan dog være kompleks.

RISMAs NIS2-løsning er designet til at lette byrden og sikre compliance. Den kan tilpasses jeres eksisterende sikkerhedsprocesser i ISO 27001/2, så I kan fokusere på jeres kritiske processer. 

Risk matrix over risici i forsyningskæden

Mitigér risici i forsyningskæden

Samler du organisationens supply chain data i forskellige Excel ark, eller systemer og platforme med forskellige ejere? Så ved du også, at det kan skabe forvirring, fejl og at data bliver væk.

Ved at samle alle informationer om leverandører og forretningspartnere ét centralt sted, får din organisation nemmere ved at bevare overblikket og mitigere risici. 

Optimér alle sikkerhedsforanstaltninger

Start med at udvikle politikker og procedurer, som I kan evaluere for relevans, implementere og måle for effektivitet.

Dette er afgørende for at forbedre kvaliteten og optimere implementeringen af NIS2, og sikrer den kontinuerlige driftssikkerhed.

Optimering af sikkerhedsforanstaltninger
Oversigt over GAP-analyse

Forbedret compliance og audit-readiness

Ved at holde al information samlet ét sted, forbedres efterlevelsen af compliancekrav, og forbereder jer til audits, herunder tilsyn af CSIRT. 

Dette resulterer også i tids- og ressourcebesparelser ved complianceaudits.

Forbedr håndteringen af risici i jeres kritiske infrastruktur 

Kom på forkant med væsentlige hændelser ved hjælpe af et effektivt rammeværk.

Lad os få en snak

Nøglefunktioner i NIS2-løsningen

ikoner-24
Rapportering til CSIRT
Strukturér og få overblik over indrapporteringen af væsentlige hændelser og klæd organisationen på til at kende processen.
ikoner-03
Mapping af kritiske aktiver
Etablér et overblik over de forskellige typer af kritiske aktiver, der indgår i jeres værdikæde, og dokumentér deres sikkerhedsniveau.
ikoner-04
Kritiske aktiver, systemer og processer
Udarbejd risikovurderinger, der tager udgangspunkt i det aktuelle trusselsbillede, aktivernes placering i værdikæden og de potentielle konsekvenser for samfundet.
ikoner-19
Compliancekontrol og scope af SoA
Indfør en indledende compliancegennemgang, og efterfølgende prioritere og scope på SoA ud fra kravene i NIS2.
ikoner-08
GAP-analyse
Klar oversigt over jeres nuværende niveau af compliance og implementering i forhold til de kontrolmål, der er afgørende for at opfylde NIS2.
ikoner-05
Automatiserede processer
Ved at automatisere kontrolopfølgninger og kommunikation med interne stakeholders, sikrer du, at alle relevante opgaver udføres korrekt og rettidigt.
GRC-desktop-01

En GRC-platform der bringer hele organisationen sammen

Styrk organisationen ved at forbinde teams, politikker, processer og rapportering i en integreret GRC-platform.  

Uanset om du implementerer én, to eller flere af GRC-platformens løsninger, er platformen garant for øget samarbejde, større gennemsigtighed og tidsbesparelser, som skaber stor værdi.

Operational Tools

STRØMLINEDE KONTROLLER

Automatiser, dokumentér og rapportér ubesværet alle kontroller – inklusiv vurdering, mitigering og overvågning i én platform.

Læs mere
Operational Tools

ORGANISERET RISIKOSTYRING

Definer, analysér, vurder og mitiger din organisations risici, og brug din indsigt til at opnå strategiske fordele.

Læs mere
ISO Standards

SYSTEMATISERET INFORMATIONSSIKKERHED

Opnå fuld ISMS-compliance – inklusiv visuelt overblik, overvågning i realtid, indbygget risikovurdering og perfekt rapportering.

Læs mere