Øgede krav til digital modstandsdygtighed

Den 16. januar 2023 trådte EU's forordning om digital operationel modstandsdygtighed (DORA) i kraft for at imødekomme de voksende risici forbundet med digitalisering og cybertrusler i den finansielle sektor. DORA indfører nye rammer for overvågning og regulering af IT- og cybersikkerhed i hele EU's finanssektoren. 
 
Med RISMA får du en effektiv complianceløsning, der hjælper med at synliggøre opgaven i jeres organisation og  dokumentere informationer, herunder IKT-arrangementer og kontrakter med tredjepartsleverandører. 

Sikr ”license to operate” v2

Effektiv implementering af DORA

Navigér sikkert gennem implementeringen af direktivet og opfyld de regulatoriske krav og best practice inden for IKT.

DORA-løsningen opdateres løbende med ekspertviden fra Plesner Advokatpartnerselskab, hvilket sikrer, at I altid er ajour med de seneste ændringer og opretholder jeres operationelle modstandsdygtighed. 

Complianceklar dokumentation

Saml al nødvendig complianceinformation og -dokumentation ét sted for at spare tid og ressourcer ved inspektion fra tilsynsmyndighederne.   

Med en effektiv dokumentationsproces, kan I nemt fremvise compliance med DORA-regulativet.

Effektiv compliance-klar dokumentation  copy
Styrk den interne forankring v2

Styrk den interne forankring

Del viden på tværs af organisationen for at sikr, at alle interessenter er opdateret, engageret og arbejder mod de samme mål.

Dette bidrager til en stærkere intern forankring og øger organisationens evne til at implementere og opretholde compliancekravene effektivt.   

 

Et struktureret rammeværk der hjælper med at sikre DORA-compliance

Opdag risici, styrk intern forståelse og etabler et stærkt kontrolmiljø

Lad os få en snak

Nøglefunktioner i DORA-løsningen

ikoner-08
Mapping af politkker, procedurer og processer
Få styr på understøttende dokumentation af politikker, procedurer på tredjepartsleverandører og kontrakter med IKT-serviceudbydere på tværs af organisationen.
ikoner-05
Overblik over krav og tilhørende RTS/ITSer
Få overblik og analysér alle kravene i DORA-forordningen samt de specificerede krav fra RTSen om ICT Risk Management. Dette giver jer en effektiv håndtering af de respektive krav og reguleringer under ét tag uden at miste overblikket.
ikoner-10
Gap-analyse
Få overblik over complianceniveau indenfor: Forvaltning og organisation, IKT-risikostyring, IKT-hændelser, digital operationel modstandsdygtighed, IKT-tredjepartsrisici og Informationsudveksling.
ikoner
Kritiske eller vigtige funktioner (COIF/CIF)
Administrér kritiske funktioner og arrangementer CIF/COIF-funktionaliteten - Herunder kontrakter og governance i overensstemmelse med de regulatoriske krav.
ikoner-19
Håndtering af IKT-udbydere og tredjepartsleverandører
Administrér IKT-arrangementer i overstemmelser i artikel 28, 29 og 30 - herunder vurdering af kontrakter for støtte til kritiske eller vigtige funktioner (CIF/COIF) samt opfyldelse af krav til både eksisterende og nye kontrakter.
ikoner-13
Due diligence-spørgeskema
Optimér kontraktforhandlinger ved at anmode leverandører om at udfylde due diligence-spørgeskemaer i evalueringsprocessen. Dette giver jer et grundlag for vurdering af leverandørerne og styrker jeres beslutningsgrundlag.
integrated

En GRC-platform der bringer hele organisationen sammen

Styrk organisationen ved at forbinde teams, politikker, processer og rapportering i en integreret GRC-platform.  

Uanset om du implementerer én, to eller flere af GRC-platformens løsninger, er platformen garant for øget samarbejde, større gennemsigtighed og tidsbesparelser, som skaber stor værdi.

Operational Tools

STRØMLINEDE KONTROLLER

Automatiser, dokumentér og rapportér ubesværet alle kontroller – inklusiv vurdering, mitigering og overvågning i én platform.

Læs om Interne kontroller →
Operational Tools

ORGANISERET RISIKOSTYRING

Definer, analysér, vurder og mitiger din organisations risici, og brug din indsigt til at opnå strategiske fordele.

Læs om risk management-løsningen →
Other solutions

EFFEKTIVISERET ESG

Sæt klare mål og dokumenter din fremdrift for at sikre, at strategien for bæredygtighed bliver omsat til handling.

Læs om ESG-løsningen →