Nationalbanken_Logo
Danske spil_logo
bonnier_publications
Copenhagen_metro_logo
Kamstrup

Gennemsigtighed: Nøglen til vellykket risikostyring

Risikostyring spiller en central rolle i så godt som alle organisationer. Med den stigende kompleksitet bliver det dog sværere at navigere i risikolandskabet og samtidig have fuld tillid til egne evner.

RISMAs risk management-løsning hjælper dig med at skabe et krystalklart overblik over det samlede risikolandskab, så du kan være på toppen af de værste risikoscenarier og træffe beslutninger på et oplyst grundlag.

360 graders overblik

Få det forkromede overblik, og overvåg alt fra dit dashboard. Analysér uden begrænsninger, og lad dine data tale for sig selv.

60ad07021195130be814998b_Blue checkmark_RISMA-03

Se sammenhængen mellem risici på tværs af organisationen

60ad07021195130be814998b_Blue checkmark_RISMA-03

Identificer gensidig påvirkning, og planlæg din indsats

60ad07021195130be814998b_Blue checkmark_RISMA-03

Opsæt retningslinjer, og deleger risikoopfølgning

Risk1
Risk2

Effektiv mitigering af risici

Prioriter og brug dine ressourcer effektivt på de mest kritiske risici. Du sikrer gennemsigtighed og kan konstant overvåge og automatisk spore udførte kontroller.

60ad07021195130be814998b_Blue checkmark_RISMA-03

Få en guidet tilgang til risikostyring

60ad07021195130be814998b_Blue checkmark_RISMA-03

Automatiser dine kontroller, og vælg frekvenser

60ad07021195130be814998b_Blue checkmark_RISMA-03

Opnå bedre videndeling og gennemsigtighed

Dokumentation af risiko og kontrol

Slip for Excel og manuelt arbejde ved at opbygge risici- og kontrolporteføljer i en central database. Knyt dem til relaterede behandlingsaktiviteter for at opnå større gennemsigtighed og deleger ansvar for arbejdsprocesser.

60ad07021195130be814998b_Blue checkmark_RISMA-03

Dokumentér din risikostyring

60ad07021195130be814998b_Blue checkmark_RISMA-03

Opret bestyrelses- og ledelsesrapporter

60ad07021195130be814998b_Blue checkmark_RISMA-03

Tag beslutninger på et informeret grundlag

Risk3

Eliminér manuelle processer og opnå større gennemsigtighed og effektivitet

Alt hvad du skal bruge i en risk management-løsning.

Lad os få en snak

Enterprise risk management trin for trin

Du får et værktøj, som gennem forskellige trin gør det nemmere og mere overskueligt for dig at håndtere organisationens risikostyring.

risma_ikoner_angle-circle

Du identificerer de risici, der kan være en trussel for organisationen.

risma_ikoner_angle-circle

Du opretter relevante parametre, som du ønsker at vurdere risikoen ud fra.

risma_ikoner_angle-circle

Du sætter mitigerende handlinger i gang, der hvor du ønsker at mindske sandsynligheden og dermed mindske jeres sårbarhed.

risma_ikoner_angle-circle

Du kontrollerer og vurderer løbende eksisterende og nye risici og vedligeholder dermed jeres risikobillede.

Risikovurderinger er intet værd uden mitigerende handlinger og opfølgende kontroller. Det har vi naturligvis taget højde for, så du får en 360 graders løsning til jeres enterprise risk management.

Risikohåndtering på flere niveauer

Uanset hvilke typer af risici du har brug for at håndtere, kan vores software hjælpe dig med at være på toppen af jeres risikoscenarier.

Vi leverer software til risikovurderinger som:

Blue checkmark

Enterprise risk management

Blue checkmark

Information risk management

Blue checkmark

Risikovurdering for den registrerede

Blue checkmark

Project risk management

Blue checkmark

Operational risk management

Det siger vores kunder

" RISMAs rapporteringsmodul gør det nemt for mig at trække data ud af systemet, så jeg med lethed kan servicere organisationen."

Peter Hedevang Christensen
it specialist - Sund & Bælt

Implementering af risk-løsningen

For at få den bedst mulige start med risk management-løsningen står Customer Success-teamet klar til at hjælpe dig og dit team godt i gang med et veltilrettelagt implementeringsforløb.

Efter utallige implementeringer ved de, hvad der er best practice, og hvad der skal til at sikre et succesfuldt implementeringsforløb. De vil også yde løbende support i implementeringsfasen for at sikre, at I får mest muligt ud af jeres løsning.

Customer succes-medarbejder som sidder ved computerskærm

Klar til at prøve RISMA?

Book en demo og se, hvordan vi kan hjælpe og guide dig til at få styr på organisationens risikostyring.

BOOK DEMO
Information assets overblik fra RISMAs løsning
integrated

En GRC-platform der bringer hele organisationen sammen

Styrk organisationen ved at forbinde data, teams, handlingsplaner og rapportering i en integreret GRC-platform.  

Uanset om du implementerer én, to eller flere af GRC-platformens løsninger, er platformen garant for øget samarbejde, større gennemsigtighed og tidsbesparelser, som skaber stor værdi for alle.

Operational Tools

Strømlinede kontroller

Automatiser, dokumentér og rapportér ubesværet alle kontroller – inklusiv vurdering, mitigering og overvågning i én platform.

Læs om interne kontroller →
ISO Standards

Systematiseret informationsSIKKERHED

Opnå fuld ISMS-compliance – inklusiv visuelt overblik, overvågning i realtid, indbygget risikovurdering og perfekt rapportering.

læs om ISMS-løsningen →
EU regulations-01

optimeret GDPR-COMPLIANCE

Erstat den rodede informationsindsamling, manuelle processer og upålidelige excelark med en optimeret GDPR-løsning.

læs om GDPR-løsningen →

FAQ

Hvad er risk management?

Arrow

Risikostyring er en afgørende proces, der gør organisationer i stand til at identificere, vurdere og mindske potentielle risici, der kan påvirke deres drift. Det kræver en systematisk tilgang til styring af risici og bestemmelse af den bedste handlingsplan for at minimere eller undgå dem.

Som en del af risikostyringsprocessen skal du først identificere de potentielle risici, der kan påvirke din virksomhed. Dette kræver en risikovurdering, der tager hensyn til både interne og eksterne faktorer, herunder økonomiske forhold, reguleringsændringer og teknologiske fremskridt. Når risiciene er identificeret, skal de vurderes for at bestemme sandsynligheden for forekomst og den potentielle indvirkning på virksomheden.

Baseret på vurderingen kan risikostyringsstrategier udvikles for at hjælpe organisationen med at undgå, minimere eller overføre risici. Dette kan omfatte implementering af sikkerhedsforanstaltninger, beredskabsplaner eller forsikringspolitiske tiltag. Ved at styre risici effektivt kan organisationer træffe informerede beslutninger og prioritere investeringer og initiativer for at opnå deres mål, samtidig med at de mindsker potentielle negative resultater.

Hvad er de 4 vigtigste typer af risici

Arrow

Der findes mange forskellige typer af risici, der kan være potentielle trusler mod virksomheder og organisationer. Det afhænger meget af hvilken branche eller hvilket marked, de befinder sig i. Der er dog nogle overordnede risici, som kan ramme alle.

 • Strategiske risici – fx der kommer ny konkurrent på markedet
 • Compliance og regulatoriske risici – fx introduktion af nye regler og lovgivning
 • Finansielle risici – fx rentestigninger på virksomhedslån eller betaling der udebliver
 • Operationelle risici – fx it-virus eller tyveri af udstyr

Derudover er der også flere andre typer af risici som fx naturkatastrofer, sundhed- og sikkerhedskriser og kommercielle risici som fx svigt fra vigtige leverandører eller kunder.

Hvad er de essentielle trin i en risikostyringsproces?

Arrow

Risikostyringsprocessen involverer flere trin, der hjælper med at identificere og styre risici, der kunne have en negativ indvirkning på virksomheden. Disse trin omfatter typisk følgende:

 • Risikoidentifikation: Dette indebærer identifikation af risici, der potentielt kunne skade virksomheden.
 • Risikoanalyse: I dette trin vurderes sandsynligheden og potentielle konsekvenser af hver identificeret risiko.
 • Risikovurdering: Baseret på risikoanalysen vurderes omfanget af risikoen som en kombination af sandsynlighed og konsekvens.
 • Risikorespons: Når risiciene er blevet vurderet, kan organisationen beslutte at acceptere risikoen, undgå risikoen,  eller mitigere risikoen ved at implementere kontrolforanstaltninger.
 • Risikomonitering og -gennemgang: Risikostyringsprocessen er løbende og bør kontinuerligt overvåges og gennemgås for at identificere nye risici eller ændringer i eksisterende risici.

Hvilke standarder og rammeværk tilbyder RISMA i deres risikostyringsværktøj?

Arrow

RISMA er en fleksibel løsning, der kan tilpasses til at opfylde forskellige standarder og rammer. Løsningen kan konfigureres til at arbejde med følgende vigtige risikostyringskoncepter:

 • Sandsynlighed og konsekvens
 • Risikotolerance og risikoappetit
 • FIT/CIA analyse hvor I vurderer fortrolighed, integritet og tilgængelighed
 • Trusler og sårbarheder

I kan naturligvis også opsætte jeres egne parametre, som I arbejder med i dag og tilføje nye parametre i takt med at organisationen bliver mere moden.

Vores eksisterende kunder bruger risk management-løsningen til eksempelvis risikovurderinger i forbindelse:

 • GDPR-compliance
 • ISMS (information security management system)
 • Outsourcing risk assessments.