Systematiser arbejdet med bæredygtighed

Det komplekse arbejde med at spore data og processer på tværs af afdelinger og manuelt dokumentere alt i Excel og Word kan hurtigt blive en uoverskuelig affære. Det er samtidig ineffektivt og en kæmpe tidsrøver.

Med RISMAs ESG-værktøj får du hjælp til at strukturere processer og politikker, så I effektivt kan håndtere og kontrollere alle ESG-initiativer på tværs af organisationen. ESG-løsningen gør det også nemt at dokumentere fremdrift på, at strategien for bæredygtighed bliver omsat til handling.

Dashboard som viser risikostyring

Risikostyring

Definér, vurdér og analysér ESG-risici og brug din indsigt til at tage velovervejede beslutninger om virksomhedens tilgang.

60ad07021195130be814998b_Blue checkmark_RISMA-03

Integrer de mange ESG-risici i hele organisationens rammeværk

60ad07021195130be814998b_Blue checkmark_RISMA-03

Få overblik over det samlede risikolandskab og planlæg din indsats

60ad07021195130be814998b_Blue checkmark_RISMA-03

Opsæt retningslinjer og delegér risikoopfølgning

Strømlinede kontroller og handlingsplaner

Få hjælp til at vedligeholde din compliance med automatisering af kontroller, så du slipper for det manuelle kontrolarbejde og minimerer risikoen for fejl.

60ad07021195130be814998b_Blue checkmark_RISMA-03

Strukturer og håndter fremdriften af dine ESG-initiativer

60ad07021195130be814998b_Blue checkmark_RISMA-03

Opret årshjul med automatiske kontroller

60ad07021195130be814998b_Blue checkmark_RISMA-03

Gennemfør ESG-audits af værdikæden - scope 2 og 3

Strømlinede kontroller og handlingsplaner
skærmbillede af dokumentationsoverblik

Dokumentation og rapportering

Med hurtig adgang til dokumentation og rapporter får du nemt overblikket, så du præcist ved, hvilke aktiviteter der er blevet foretaget, hvad status er, og hvad der mangler.

60ad07021195130be814998b_Blue checkmark_RISMA-03

Nem adgang til dokumentation af bæredygtighedsfaktorer

60ad07021195130be814998b_Blue checkmark_RISMA-03

Automatisér fundamentet for din sustainabilityrapport

60ad07021195130be814998b_Blue checkmark_RISMA-03

Dokumentér ESG-indsatsen overfor relevante interessenter

RISMAs onepager for ESG-comliance

Vil du se en liste med alle ESG-løsningens nøglefunktioner?

Download Produktbladet

Fra strategi til handling

Når først bæredygtighed og FN’s verdensmål er sat på dagsordenen, skal strategien omsættes til handling og gennemsyre hele organisationens værdikæde samt forankres på tværs af lande og afdelinger.

RISMAs ESG-løsning hjælper med at skabe sammenhæng mellem alle de indsatser og områder, som ESG-compliance kræver.

Book demo

RISMA ESG SKABER SAMMENHÆNG

Blåt flueben

Sustainability-rapporten

Blåt flueben

Politikker og procedurer

Blåt flueben

Mål og commitments

Blåt flueben

Værdikæden scope 1, 2 og 3

Blåt flueben

Delegering og forankring

Blåt flueben

Kontroller og handlingsplaner

Blåt flueben

Løbende intern og ekstern rapportering

Blåt flueben

Dokumentation af fremdrift på ESG-mål

Nøglefunktioner i ESG-løsningen

ikoner-13
ALT-I-ÉN PLATFORM
Al information der berører jeres bæredygtighedsstrategi bliver samlet og struktureret ét sted og eliminerer det rod, der kan opstå omkring informationsindsamling og ved manuelt at logge alt i Excel.
ikoner-04
RISIKOVURDERING
Du får hjælp til at udarbejde risikovurderinger i relation til de enkelte bæredygtighedsfaktorer. Du skal kende til de konkrete risici for at kunne vurdere hvilke foranstaltninger, du skal implementere.
ikoner-14
REVIEWS AF KONTROLLER
Du bliver i stand til at foretage reviews af udførte kontroller og få overblik over, hvorvidt I efterlever målsætningerne på tværs af organisationen.
ikoner-10
DELEGER OPGAVER OG ANSVAR
Du kan placere konkrete opgaver hos relevante medarbejdere og dermed placere ansvaret for indsamling af information om bæredygtighedsfaktorerne hos de rette medarbejdere.
ikoner-08
GAP-ANALYSE
Du får hjælp til udarbejde gap-analyser, som indikerer det nuværende complianceniveau og giver dig et godt udgangspunkt for at identificere problemområder, som du bør adressere på kort og lang sigt.
ikoner-06
POLICY MANAGEMENT
I procesbiblioteket har du mulighed for at sætte struktur på jeres politikker og procedurer samt skabe awareness om dem.

ESG-compliance
Vi guider dig gennem processen trin for trin

FORRETNINGSOVERBLIK

Du får hjælp til at skabe fuldt overblik over jeres behandlingsaktiviteter. Overblikket skabes på grundlag af den information, du indsamler, om blandt andet anvendte databehandlere og leverandører, it-systemer, implementerede politikker og processer samt dataflows.

INFORMATIONSINDSAMLING

Gennem en klar og struktureret spørgeramme får du hjælp til at indsamle alle de nødvendige informationer om jeres behandlingsaktiviteter. ESG-softwaren gør det desuden muligt for dig at uddelegere indsamlingen af information til de rette medarbejdere.

Dermed er du sikret, at det er de mest kompetente medarbejdere inden for de respektive områder af organisationen, der leverer input.

GAP-ANALYSE

På grundlag af informationsindsamlingen hjælper ESG-løsningen til at udarbejde delvist automatiske gap-analyser for de forskellige behandlingsaktiviteter.

Gap-analyserne hjælper til at forstå, hvor organisationen lever op til målsætningerne, men de identificerer også, hvor der er behov for at igangsætte yderligere mitigerende handlinger og kontroller.

MITIGERENDE HANDLINGER OG KONTROLLER

Med afsæt i de udarbejdede gap-analyser giver ESG-løsningen dig mulighed for at opsætte mitigerende handlinger. Det er handlinger, der skal sikre, at identificerede gaps lukkes, så behandlingsaktiviteterne sker i overensstemmelse med de definerede målsætninger. De kan udføres gennem enkeltstående initiativer eller kontinuerlige opfølgende kontroller.

Du får hjælp til at opsætte de opfølgende kontroller, så du kan sikre, at lukkede gaps også fremadrettet forbliver lukkede.

DOKUMENTATION

Du kan nemt trække rapporter over organisationens politikker, leverandører og processer samt alle indførte tiltag i relation til disse. Fx ESG-rapporter i forbindelse med årsregnskabet.

Rapporteringen kan blandt andet anvendes som dokumentation over for bestyrelsen, direktionen og ikke mindst aktionærerne.

Implementering af ESG-løsningen

For at få den bedst mulige start og sikre en optimal implementering står Customer Success-teamet klar til at hjælpe din organisation godt i gang med et tilrettelagt forløb.

De ved, hvad der er best practice, og hvad der skal til for at blive flyvende i projektgruppen og på tværs af organisationen. De vil også løbende supportere jer og stå til rådighed, så I får mest mulig værdi ud af jeres løsning.

Customer success-medarbejder der sidder ved computer

Klar til at prøve RISMA?

Book en demo og se, hvordan vi kan hjælpe din organisation til at give konkurrenterne baghjul i arbejdet med ESG.

BOOK DEMO
Information assets overblik fra RISMAs platform
integrated

En GRC-platform der bringer hele organisationen sammen

Styrk organisationen ved at forbinde teams, politikker, processer og rapportering i en integreret GRC-platform.  

Uanset om du implementerer én, to eller flere af GRC-platformens løsninger, er platformen garant for øget samarbejde, større gennemsigtighed og tidsbesparelser, som skaber stor værdi.

Operational Tools

Strømlinede kontroller

Automatiser, dokumentér og rapportér ubesværet alle kontroller – inklusiv vurdering, mitigering og overvågning i én platform.

Læs om interne kontroller →
ISO Standards

Systematiseret informationsSIKKERHED

Opnå fuld ISMS-compliance – inklusiv visuelt overblik, overvågning i realtid, indbygget risikovurdering og perfekt rapportering.

Læs om ISMS-løsningen →
EU regulations-01

optimeret GDPR-COMPLIANCE

Erstat den rodede informationsindsamling, manuelle processer og upålidelige excelark med en optimeret GDPR-løsning.

Læs om GDPR-løsningen →