Ansvarlig virksomhedsdrift 

Hvidvaskloven stiller strege krav til virksomheder om at bekæmpe økonomisk kriminalitet og terrorfinansiering. For de fleste berørte virksomheder betyder det, at en hvidvaskansvarlig skal udpeges for at implementere og overvåge virksomhedens anti-hvidvaskpolitik og -procedurer, samt træffe beslutninger på vegne af virksomheden. 

I samarbejde med Horten Advokatpartnerselskab har RISMA udviklet en complianceløsning, der hjælper jer i gang med at udvikle klare politikker og procedurer og dokumentere den nødvendige hvidvask-information.

AML Guided tilgang til anti-hvidvaskindsatsen_1000x750x72ppi

Guided tilgang til anti-hvidvaskindsatsen

Navigér sikkert igennem lovkravene og facilitér en effektiv anti-hvidvasksindsats og KYC-proces. Løsningen holdes løbende opdateret med relevant viden af Horten Advokatpartnerselskab, så I er på forkant med de seneste lovkrav og best practice. 

Minimér risikoeksponeringen

Identificér og håndtér potentielle risici tidligt ved hjælp af en effektiv kundekendskabsproces og onboarding af kunder. Dette giver jer mulighed for at træffe informerede beslutninger og implementere passende kontrolforanstaltninger, der sikrer compliance.

AML Minimer risikoeksponeringen 1000x750x72ppi
AML Auditeringsklar dokumentation 1000x750x72ppi

Auditeringsklar dokumentation

Saml al nødvendig complianceinformation og -dokumentation ét sted, så I kan fremlægge dokumentation for virksomhedens politikker, procedurer og kontroller under en inspektion af tilsynsmyndigheden.  

Arbejd målrettet med din anti-hvidvask

Opdag risici, styrk intern forståelse og etabler et stærkt kontrolmiljø

Lad os få en snak

Nøglefunktioner i AML-løsningen

ikoner-08
GAP -analyse
Få overblik over jeres politikker og procedurer med GAP-analysen. Identificer områder, hvor I måske ikke lever op til lovgivningen krav eller følger tilsynsmyndighedens vejledning.
ikoner-05
Automatiserede processer
Effektivisér arbejdsgangene ved at integrere dem i et nøje planlagt årshjul, tildele tydeligt definerede roller og fastlægge den nødvendige udførelsesfrekvens.
ikoner-10
Uddelegering af roller og ansvar
Styrk samarbejde på tværs af afdelinger og skab awareness om indsatsen. Uddelegér opgaver og ansvar gennem automatiserede notifikationer, så ingen opgaver blive tabt på gulvet.
ikoner
KYC-spørgeskema
Indhent den nødvendige information og relevante data fra kunder ved hjælp af KYC-spørgeskemaer, der hjælper med onboarding af nye kunder.
ikoner-19
Governance-review
Muliggør løbende overvågning af kundeforhold og opdatering af KYC-information og sikrer overholdelse af de løbende forpligtelser i et kundeforhold.
ikoner-13
Dashboard til auditering
Få fuld dokumentation og compliance ved at gemme udførte processer og indsamlede oplysninger. Præsenter dette under hvidvaskinspektion ved bland andet at lave udtræk af KYC-data eller interne kontroller.
integrated

En GRC-platform der bringer hele organisationen sammen

Styrk organisationen ved at forbinde teams, politikker, processer og rapportering i en integreret GRC-platform.  

Uanset om du implementerer én, to eller flere af GRC-platformens løsninger, er platformen garant for øget samarbejde, større gennemsigtighed og tidsbesparelser, som skaber stor værdi.

Operational Tools

STRØMLINEDE KONTROLLER

Automatiser, dokumentér og rapportér ubesværet alle kontroller – inklusiv vurdering, mitigering og overvågning i én platform.

Læs om interne kontroller →
Operational Tools

ORGANISERET RISIKOSTYRING

Definer, analysér, vurder og mitiger din organisations risici, og brug din indsigt til at opnå strategiske fordele.

Læs om risk management-løsningen →
Other solutions

EFFEKTIVISERET ESG

Sæt klare mål og dokumenter din fremdrift for at sikre, at strategien for bæredygtighed bliver omsat til handling.

Læs om ESG-løsningen →