Anti-bestikkelse & -korruption - ABC-compliance

ABC - Anti-Bribery and Corruption

Simplificer jeres arbejde med ABC-compliance

Hverken gode intentioner eller overordnede policy fratager ledelsen og organisationen for ansvar i forbindelse med korruption. Arbejdet med anti-korruption og -bestikkelse (ABC) kan dog hurtigt gribe om sig, og det kan blive vanskeligt at bevare overblikket.

Vores ABC-løsning kan hjælpe med at skabe en målrettet indsats med fokus på at indsamle, analysere og rapportere data, så I kan opdage, forebygge og afskrække korrupt adfærd.

Løsningen guider jer gennem processen samtidig med det bliver lettere at dokumentere jeres styrker og mitigere jeres svagheder. Herved kan I afdække uoverensstemmelser og prioritere jeres indsats.

Nøglefunktioner

Udarbejdet i samarbejde med Plesner Advokatpartnerselskab
Udarbejdet i samarbejde med Plesner Advokatpartnerselskab
Identificer risikoområder og kom hele vejen rundt om indsatsen
Identificer risikoområder og kom hele vejen rundt om indsatsen
Øg kendskabsgraden til, hvad man må og ikke må som repræsentant
Øg kendskabsgraden til, hvad man må og ikke må som repræsentant

Gør jeres ABC-initiativer mere effektive

Løsningen er udviklet i tæt samarbejde med vores videnspartner, Plesner Advokatpartnerselskab, for at sikre, at alle relevante elementer bliver inkluderet i compliancearbejdet. I får de bedste omstændigheder for at danne et holistisk blik på jeres indsats og nå hele vejen rundt om processen.

Den systematiske tilgang til bekæmpelsen af bestikkelse og korruption gør det mere simpelt at definere, håndhæve og dokumentere relevante regler og politikker.

Dette giver jeres organisation mulighed for at identificere risikoområder og sætte ind, hvor det har størst effekt. Samtidig er det med til at fremme jeres videndeling på tværs af organisationen samt øge kendskabsgraden til, hvad I må og ikke må som repræsentant for jeres organisation.

Se, hvordan vi passer ind i din organisation

Book en demo og se, hvordan vi kan hjælpe og guide din organisation til at opnå ABC-compliance.

BOOK DEMO

Anti-hvidvask - AML-compliance

AML - Anti-Money Laundering

En målrettet AML-løsning

Hvidvasklovgivningen er et omfattende regelsæt, som kan være vanskelig at overholde på en konsistent måde. Derfor er der behov for en styret og målrettet indsats for sikre compliance.

Vores AML-løsning kan hjælpe med at strømline jeres indsats, så det bliver nemmere at afdække faldgruber og indsatsområder samt dokumentere jeres compliance og mitigerende handlinger.

Nøglefunktioner

Udarbejdet i samarbejde med vores partner Plesner Advokatpartnerselskab
Udarbejdet i samarbejde med vores partner Plesner Advokatpartnerselskab
Styrk din kendskabsgrad til dit anti-hvidvaskprogram
Styrk din kendskabsgrad til dit anti-hvidvaskprogram
Dokumentér anti-hvidvaskindsatsen overfor relevante interessenter
Dokumentér anti-hvidvaskindsatsen overfor relevante interessenter

Styrk den interne kendskabsgrad til jeres AML-compliance

Løsningen er udviklet i tæt samarbejde med vores videnpartner, Plesner Advokatpartnerselskab, der til daglig arbejder med hvidvasklovgivningen. Manglende viden om hvidvasklovgivningen kommer derfor ikke til at være en stopper, da løsningen guider og hjælper jer til kun at fokusere på de områder, som er relevante for jeres aktiviteter.

Informationsflowet på tværs af jeres organisation bliver mindre kompliceret, da løsningen gør det nemt at inddrage alle relevante partnere samt uddelegere opgaver. Dette er med til at styrke den interne kendskabsgrad til indsatsen og sikrer, at alle involverede kontinuerligt har styr på procedurer og deres individuelle ansvar. Således har I de bedste forudsætninger for at skabe et godt kontrolmiljø for jeres kontinuerlige arbejde med at sikre compliance.

Se, hvordan vi passer ind i din organisation

Book en demo og se, hvordan vores software kan hjælpe og guide din organisation til fuld AML-compliance.

BOOK DEMO

Byg-selv-complianceløsning

Byg selv complianceløsning GRC platform

Din helt egen complianceløsning

Ikke alle compliancebehov kan dækkes af allerede eksisterende løsninger. Organisationer er uanset deres størrelse, branche og kompleksitet underlagt et hav af forskellige regler og regulativer – både interne og eksterne. Nogle af dem er mere ligetil at håndtere, mens det kræver mere arbejde og eftertanke at sikre overholdelse med andre. Fælles for dem alle er, at de bidrager til compliancesituationens kompleksitet og er med til at skabe nye og specielle behov for organisationen.

nøglefunktioner

Få adgang til vores template, som er opbygget efter vores compliancelogik
Få adgang til vores template, som er opbygget efter vores compliancelogik
Få hjælp og bliv guidet gennem hele processen
Få hjælp og bliv guidet gennem hele processen
Kom i gang og få overblik over dit compliancearbejde
Kom i gang og få overblik over dit compliancearbejde

Byg en løsning, der matcher dit behov

Vi har skabt en fleksibel byg-selv-løsning til vores platform, som sikrer, at I ikke går på kompromis med jeres compliancearbejde ved at forme det efter et setup, som ikke er det helt rigtige match.

I kan inkorporere de præmisser, som I ønsker, jeres compliancearbejde skal baseres på – og derved tage jeres compliance til et nyt niveau.  Denne byg-selv-løsning tager udgangspunkt i den samme logik, som vores andre løsninger. Det vil sige, at brugerne stadig systematisk hjælpes med at identificere risici og guides gennem de nødvendige trin for at sikre compliance.

Se, hvordan vi passer ind i din organisation

Book en demo og se, hvordan vores GRC-platform kan hjælpe og guide din organisation til at governance, risikostyring og compliance.

BOOK DEMO

Arbejdsmiljø & sikkerhed - OHS-compliance

OHS løsning GRC platform

Få et godt fundament

Sygdom og arbejdsskader kan blive en dyr omgang for organisationer. I mange tilfælde kan det dog undgås ved at skabe og vedligeholde et sikkert og sundt arbejdsmiljø.

Med vores ISO 45001-løsning kan I håndtere alle jeres sundheds- og sikkerhedsdata samt identificere styrker og svagheder i jeres indsats. Dette giver jer et godt fundament, hvorfra I kan arbejde målrettet mod at skabe en arbejdsplads, som prioriterer et godt arbejdsmiljø.

Nøglefunktioner

Få et holistisk blik på hele indsatsen
Få et holistisk blik på hele indsatsen
Øg kendskabsgraden til jeres OHS
Øg kendskabsgraden til jeres OHS
Opnå god videndeling og arbejdsfordeling
Opnå god videndeling og arbejdsfordeling

Sæt medarbejderne først

Med en risikoorienteret fokus gør løsningen jeres indsats til en systematisk proces, hvor I har mulighed for at samle, sammenholde og evaluere jeres data ét sted. Dette hjælper med at give jer et samlet overblik, som I kan sammenholde med den kontekst, jeres organisation befinder sig. På den måde har I løbende mulighed for at identificere områder, der udgør de største risici og derigennem forbedre jeres medarbejdersikkerhed, reducere arbejdsulykker og skabe bedre arbejdsforhold.

Løsningens fleksible opsætning gør det muligt at inddrage alle relevante medarbejdere mere aktivt gennem videndeling og arbejdsfordeling. Dette sikrer, at alle aspekter af sundhed og sikkerhed i jeres arbejdsprocesser bliver inddraget i jeres indsats.

Se, hvordan vi passer ind i din organisation

Book en demo og se, hvordan vores software kan hjælpe og guide din organisation til at opnå ISO 45001-compliance.

BOOK DEMO

Kvalitetsledelse - QMS-compliance

QMS løsning GRC platform

Skab en troværdig proces

Succes med ISO 9001 defineres forskelligt alt efter, hvem du spørger. For nogle organisationer handler det om at få og bibeholde kunder, mens det for andre handler om skabe en effektiv og troværdig supply chain.

Vores løsning til ISO 9001-compliance hjælper med at skabe det bedste fundament for god kvalitetsledelse ved at fokusere på vedligeholdelse og udvikling af kvalitetsprocesserne.

Det bliver nemmere at effektivisere organisationens arbejde, da alle processer tilpasses og styres samme sted. Dette øger produktiviteten, forbedrer kundetilfredsheden og skaber tillid, da I kontinuerligt lever op til jeres kunders forventninger.

Nøglefunktioner

Spild ikke tiden med unødige analyser
Spild ikke tiden med unødige analyser
Identificer risikoområder
Identificer risikoområder
Få et holistisk blik på dit kvalitetsarbejde
Få et holistisk blik på dit kvalitetsarbejde

En guide til fuld ISO 9001-compliance

Løsningens procesdrevne tilgang gør det mere håndgribeligt at tilrettelægge og arbejde med kvalitet, da jeres compliacearbejde bliver samlet ét sted. Dette giver et samlet overblik over jeres indsats. I kan lettere identificere og adressere risici samt opsætte mitigerende kontroller, som bidrager til opretholdelse af jeres kvalitetsarbejde.

Løsningens forenklede sprog faciliterer forståelse på tværs af organisationen - trods manglende kendskab til hele ISO 9001-standarden. Samtidig gør den fleksible opsætning det nemt at foretage forbedringer i jeres dynamiske arbejde og notificere alle, som er involveret.

Se, hvordan vi passer ind i din organisation

Book en demo og se, hvordan vi kan hjælpe dig med at opnå ISO 9001-compliance.

BOOK DEMO