ISO 27701 er en hjælp til at styrke privatlivsbeskyttelse i en organisation. Læs mere om standarden og bliv klogere på certificering her.
Sikring af privatlivsbeskyttelse med ISO 27701

Sikring af privatlivsbeskyttelse med ISO 27701

Time Reading
4 minutters læsning
GDPR

Beskyttelse af privatlivsdata er ikke kun en juridisk forpligtelse, det er også et spørgsmål om tillid og omdømme. Organisationer af alle størrelser står overfor en konstant udfordring i at beskytte følsomme oplysninger og samtidig overholde en voksende mængde af reguleringer og love om databeskyttelse både nationalt og internationalt.

ISO 27701 – standarden for privatlivsbeskyttelse – er en udvidelse af ledelsesstandarden ISO 27001 for informationssikkerhed, der giver indblik i de arbejdsgange og foranstaltninger, organisationen skal etablere for at opnå passende privatlivsbeskyttelse.

Hvad er ISO 27701?

I en verden, hvor datastrømmene flyder i alle retninger, og hvor privatlivets fred bliver mere og mere kompleks, tilbyder ISO 27701 en konkret vej til håndtering af privatlivsbeskyttelse. Som en udvidelse af ISO 27001 fokuserer standarden på de specifikke krav og retningslinjer, der er nødvendige for at beskytte personlige data.

ISO 27701 skal ikke ses som en teoretisk ramme, men nærmere en operationel guide, der kan tilpasses organisationens behov. Den dækker alt fra dataklassificering og adgangskontrol til risikovurdering og håndtering af incidents, og det er derfor et konkret værktøj, der kan tages i brug til blandt andet at demonstrere overholdelse af GDPR og signalere overfor kunder og samarbejdspartnere, at privatlivsbeskyttelse er en kerneværdi i organisationen.

Hvorfor arbejde med ISO 27701?

Der er flere fordele ved at følge kravene i ISO 27701 – først og fremmest at organisationen kan sikre og dokumentere, at gældende love og reguleringer overholdes, uanset om organisationen agerer som databehandler eller dataansvarlig. Men der er også blødere værdier på spil.

Ved at følge ISO 27701 kan organisationen styrke tilliden fra kunder og samarbejdspartnere, ligesom standarden tilbyder værktøjer til risikohåndtering, der kan hjælpe organisationen med at undgå faldgruber og styrke omdømmet. Med den rette strategi kan implementeringen desuden åbne døre til nye markeder og kunder, der stiller høje krav til privatlivsbeskyttelse. Derudover integrerer ISO 27701 privatlivsbeskyttelse i organisationens overordnede risikostyring, hvilket skaber en holistisk tilgang til sikkerhed og compliance.

Standarden kan ses som en strategisk og operationel ramme, der ikke kun adresserer de juridiske krav, men også de forretningsmæssige og etiske aspekter af privatlivsbeskyttelse. Dermed bliver det ikke kun et spørgsmål om at overholde loven, men om at bygge en kultur, hvor privatlivets fred er en integreret del af organisationens DNA.

LÆS OGSÅ: Compliance skaber værdi og konkurrencefordele

Hvordan bliver man certificeret i ISO 27701-standarden?

For at opnå certificering i ISO 27701 skal du implementere et effektivt ledelsessystem for beskyttelse af personlige oplysninger, der opfylder kravene i standarden. Det er en rejse, der indeholder flere trin – herunder:

1) Forstå kravene: Implementeringen starter med en forståelse for de specifikke krav i ISO 27701 og hvordan de relaterer sig til organisationen. Her er det nødvendigt med en grundig gennemgang af standarden, og det kan eventuelt ske med professionel rådgivning på sidelinjen.

 2) Gap-analyse: Når kravene er listet og sat i relation til organisationen, skal der udarbejdes en gap-analyse for at identificere, hvor organisationen skal sætte ind i forhold til standardens krav.

3) Implementering: Med udgangspunkt i gap-analysen skal relevante politikker, procedurer og kontroller udvikles og implementeres, så de imødekommer kravene i ISO 27701, hvilket kan omfatte både tekniske, organisatoriske og juridiske foranstaltninger.

4) Intern revision: Når ændringerne er implementeret, skal der udføres en intern revision, der sikrer, at alle krav er opfyldt, samt at processerne fungerer, som de skal.

5) Bliv certificeret: Det sidste trin i certificeringen er at vælge et anerkendt og akkrediteret certificeringsorgan, der kan udføre den eksterne certificeringsaudit.

Det er vigtigt at nævne, at selve certificeringen naturligvis er en bedrift i sig selv, men det er kun begyndelsen på rejsen. Privatlivsbeskyttelse er en dynamisk og skiftende udfordring, der kræver kontinuerlig vedligeholdelse, så organisationen hele tiden tilpasser sig ændringer på området og sikrer, at procedurer og kontroller stadig er relevante og udføres efter forskrifterne.

Logo