Simplificer jeres arbejde med ABC-compliance

Gode intentioner og overordnede politikker fritager ikke ledelsen og organisationen for ansvar vedrørende korruption. Arbejdet med anti-korruption og -bestikkelse (ABC) kan dog hurtigt blive komplekst og gribe om sig. 

Med RISMAs ABC-løsning guider din organisation gennem en struktureret proces, der gør det nemmere at indsamle, analysere og rapportere data, så I kan opdage, forebygge og afskrække korrupt adfærd.

Internalcontrols1

Effektiv korruptionsforebyggelse

Med din data samlet et sted, kan din organisation analysere og rapportere på ABC-indsatsen. På den måde kan I bedre danne jer et overblik og forebygge potentielle korruptionsproblemer.

Løsningen hjælper også med at målrette indsatsen og dokumentere styrker, hvilket letter håndtering af uoverensstemmelser og prioritering af indsatsen mod korruption.

Helhedsorienteret tilgang

En systematisk tilgang forenkler processen med at definere, håndhæve og dokumentere relevante regler og politikker. Dette fremmer videndeling og øger kendskabsgraden til, hvad organisationen må og ikke må.

Den helhedsorienterede tilgang giver samtidig mulighed for at identificere risikoområder og sætte ind, hvor det har størst effekt.

NIS2 3
integrated

En GRC-platform der bringer hele organisationen sammen

Styrk organisationen ved at forbinde teams, politikker, processer og rapportering i en integreret GRC-platform.  

Uanset om du implementerer én, to eller flere af GRC-platformens løsninger, er platformen garant for øget samarbejde, større gennemsigtighed og tidsbesparelser, som skaber stor værdi.

Operational Tools

STRØMLINEDE KONTROLLER

Automatiser, dokumentér og rapportér ubesværet alle kontroller – inklusiv vurdering, mitigering og overvågning i én platform.

Læs om interne kontroller →
Operational Tools

ORGANISERET RISIKOSTYRING

Definer, analysér, vurder og mitiger din organisations risici, og brug din indsigt til at opnå strategiske fordele.

Læs om risk management-løsningen →
Other solutions

EFFEKTIVISERET ESG

Sæt klare mål og dokumenter din fremdrift for at sikre, at strategien for bæredygtighed bliver omsat til handling.

Læs om ESG-løsningen →