Förenkla ditt arbete med anti-korruption

Goda avsikter och övergripande riktlinjer fritar inte ledningen och organisationen från ansvar för korruption. Arbetet med antikorruption och mutor (ABC) kan dock snabbt bli komplext och spridas.

Med RISMA:s ABC-lösning guidar din organisation dig genom en strukturerad process som gör det enklare att samla in, analysera och rapportera data för att upptäcka, förebygga och avskräcka från korrupt beteende.

Internalcontrols1

Effektivt förebyggande av korruption

Med dina data samlade på ett ställe kan din organisation analysera och rapportera om ABC-insatser. På så sätt kan du få en bättre överblick och förebygga potentiella korruptionsproblem.

Lösningen hjälper också till att rikta insatser och dokumentera styrkor, vilket underlättar hantering av meningsskiljaktigheter och prioritering av insatser mot korruption.

Helhetssyn

Ett systematiskt tillvägagångssätt förenklar processen med att definiera, genomdriva och dokumentera relevanta regler och policyer. Detta främjar kunskapsdelning och ökar medvetenheten om vad organisationen kan och inte kan göra.

Samtidigt gör helhetssynen det möjligt att identifiera riskområden och vidta åtgärder där det gör störst effekt.

NIS2 3
integrated

En GRC-plattform som samlar hela organisationen

Stärk organisationen genom att koppla samman data, team, handlingsplaner och rapportering i en integrerad GRC-plattform.  

Oavsett om ni implementerar en, två eller flera av våra lösningar hjälper vår GRC-plattform er att samarbeta, öka transparensen och spara tid.

Operational Tools

EFFEKTIVISERADE KONTROLLER

Automatisera, dokumentera och rapportera alla kontroller – inklusive bedömning, riskminimering och övervakning i en enda plattform.

Läs om interna kontroller →
Operational Tools

ORGANISERAD RISKHANTERING

Definiera, analysera, utvärdera och åtgärda riskerna i organisationen, och använd uppnådda insikter för att få strategiska fördelar.

Läs om riskhanteringslösningen →
Other solutions

EFFEKTIVISERAD ESG

Sätt upp tydliga mål och dokumentera din utveckling för att säkerställa att hållbarhetsstrategin omsätts till handling.

Läs om ESG-lösningen →