Arbejd målrettet mod et sikkert og sundt arbejdsmiljø

For organisationer kan sygdom og arbejdsskader medføre betydelige omkostninger. Mange gange kan disse udfordringer dog undgås ved at etablere og opretholde et sikkert og sundt arbejdsmiljø.

Med vores ISO 45001-løsning kan I effektivt administrere sundheds- og sikkerhedsdata samt identificere styrker og svagheder i jeres indsats. Dette danner et solidt fundament, der giver jer mulighed for målrettet at skabe en arbejdsplads, hvor prioriteringen er et sundt og sikkert arbejdsmiljø.

Risk1

Systematisk risikostyring

Med en risikoorienteret tilgang gør vores løsning jeres indsats til en systematisk proces. Ved at samle, sammenholde og evaluere alle jeres sundheds- og sikkerhedsdata ét sted opnår I et samlet overblik.

Dette hjælper jer med løbende at identificere områder, der udgør de største risici.

Aktiv medarbejderinddragelse

Med vores løsnings fleksible opsætning kan I involvere alle relevante medarbejdere mere aktivt gennem videndeling og arbejdsfordeling.

Dette sikrer, at alle aspekter af sundhed og sikkerhed i jeres arbejdsprocesser bliver inddraget i jeres indsats.

Risk2
integrated

En GRC-platform der bringer hele organisationen sammen

Styrk organisationen ved at forbinde teams, politikker, processer og rapportering i en integreret GRC-platform.  

Uanset om du implementerer én, to eller flere af GRC-platformens løsninger, er platformen garant for øget samarbejde, større gennemsigtighed og tidsbesparelser, som skaber stor værdi.

Operational Tools

STRØMLINEDE KONTROLLER

Automatiser, dokumentér og rapportér ubesværet alle kontroller – inklusiv vurdering, mitigering og overvågning i én platform.

Læs om interne kontroller →
Operational Tools

ORGANISERET RISIKOSTYRING

Definer, analysér, vurder og mitiger din organisations risici, og brug din indsigt til at opnå strategiske fordele.

Læs om risk management-løsningen →
Other solutions

EFFEKTIVISERET ESG

Sæt klare mål og dokumenter din fremdrift for at sikre, at strategien for bæredygtighed bliver omsat til handling.

Læs om ESG-løsningen →