Arbeta målmedvetet för en säker och hälsosam arbetsmiljö

För organisationer kan sjukdom och arbetsskador innebära stora kostnader. Många gånger kan dock dessa utmaningar undvikas genom att skapa och upprätthålla en säker och hälsosam arbetsmiljö.

Med vår ISO 45001-lösning kan du effektivt hantera hälso- och säkerhetsdata och identifiera styrkor och svagheter i ditt arbete. Detta utgör en solid grund som gör att du målmedvetet kan skapa en arbetsplats där prioriteringen är en hälsosam och säker arbetsmiljö.

Risk1

Systematisk riskhantering

Med ett riskorienterat tillvägagångssätt förvandlar vår lösning dina ansträngningar till en systematisk process. Genom att samla, sammanställa och utvärdera alla dina hälso- och säkerhetsdata på ett ställe får du en omfattande överblick.

Detta hjälper dig att kontinuerligt identifiera områden som utgör de största riskerna.

Aktivt medarbetarengagemang

Med vår lösnings flexibla upplägg kan du involvera alla relevanta medarbetare mer aktivt genom kunskapsdelning och arbetsdelning.

Detta säkerställer att alla aspekter av hälsa och säkerhet i dina arbetsprocesser ingår i dina ansträngningar.

Risk2
integrated

En GRC-plattform som samlar hela organisationen

Stärk organisationen genom att koppla samman data, team, handlingsplaner och rapportering i en integrerad GRC-plattform.  

Oavsett om ni implementerar en, två eller flera av våra lösningar hjälper vår GRC-plattform er att samarbeta, öka transparensen och spara tid.

Operational Tools

EFFEKTIVISERADE KONTROLLER

Automatisera, dokumentera och rapportera alla kontroller – inklusive bedömning, riskminimering och övervakning i en enda plattform.

Läs om interna kontroller →
Operational Tools

ORGANISERAD RISKHANTERING

Definiera, analysera, utvärdera och åtgärda riskerna i organisationen, och använd uppnådda insikter för att få strategiska fördelar.

Läs om riskhanteringslösningen →
Other solutions

EFFEKTIVISERAD ESG

Sätt upp tydliga mål och dokumentera din utveckling för att säkerställa att hållbarhetsstrategin omsätts till handling.

Läs om ESG-lösningen →