God data governance sikrer, at data anvendes effektivt og ansvarligt på tværs af hele organisationen. Læs med og bliv klogere her.
Hvad er data governance?

Hvad er data governance?

Time Reading
5 minutters læsning
Compliance

Data governance er en strategisk og operationel disciplin inden for organisationer af enhver størrelse – en disciplin der er afgørende for styringen af organisationens dataressourcer. Det primære formål med data governance er at maksimere værdien af data og sikre, at data anvendes både effektivt og ansvarligt.

Et vedvarende fokus på data governance understøtter produktivitet og effektivitet i organisationen. Ved at etablere klare regler og procedurer for datahåndtering sikres det, at alle afdelinger har adgang til nødvendige og pålidelige data, hvilket er afgørende for hurtig og præcis beslutningstagning. Samtidig danner en robust data governance-struktur fundamentet for compliancearbejdet, idet den sikrer overholdelse af både interne politikker og eksterne lovkrav. Gennem effektiv styring og overvågning af data kan organisationen proaktivt adressere og navigere i reguleringsmæssige udfordringer, hvilket reducerer risici.

Hvad er data governance?  

Data governance omfatter den samlede kontrol med tilgængelighed, brugbarhed, integritet og sikkerhed af de data, der anvendes i en organisation. Det omfatter politikker, procedurer og planer for, hvordan data håndteres fra indsamling og opbevaring til anvendelse og sletning – herunder hvordan data beskyttes og verificeres gennem deres livscyklus.

Centrale aspekter af data governance inkluderer:

 • Datakvalitet
  Det skal sikres, at alle data er nøjagtige, fuldstændige og pålidelige gennem hele levetiden. Det kan blandt andet opnås gennem implementering af valideringsprocesser og regelmæssige kvalitetskontroller, som hjælper med at opretholde dataintegriteten over tid.
 • Datasikkerhed
  Data skal beskyttes mod uautoriseret adgang og tab ved at implementere sikkerhedsforanstaltninger som kryptering, adgangskontrolsystemer og regelmæssige audits, der kontinuerligt vurderer sikkerheden.
 • Compliance
  Effektiv data governance sikrer, at alle datahåndteringsprocesser overholder relevante love og standarder, såsom GDPR. Det involverer ofte samarbejde med complianceafdelingen for at sikre, at politikkerne er opdaterede med de nyeste lovkrav.
 • Datastyring
  Definition af klare roller og ansvar inden for organisationen er afgørende for at sikre, at beslutninger om data er velinformerede og effektive. Det kan eksempelvis omfatte oprettelsen af stillinger som data managers, der har specifikke ansvarsområder i forhold til datahåndtering.
 • Dataarkitektur
  Udvikling af en robust dataarkitektur, der understøtter organisatoriske behov og fremmer effektivt dataflow mellem afdelinger, er nødvendigt. Det kan indebære implementering af softwareløsninger for at forbedre tilgængelighed og skalerbarhed. 

Når data governance implementeres effektivt i organisationen, sikres det, at data opbevares sikkert og anvendes korrekt, men også at data aktivt bidrager til organisationens målsætninger. Det øger effektiviteten og understøtter beslutningstagning baseret på pålidelig og rettidig information.

 Hvorfor er data governance vigtigt?

Data governance er afgørende for have kontrol over organisationens data. Det er ikke bare vigtigt for at holde styr på informationerne og sikre compliance; effektiv data governance sikrer, at hele organisationen arbejder sammen mod fælles mål med en koordineret og informeret tilgang.

En klar og veldefineret tilgang til data governance gør det muligt at nedbryde de informationssiloer, der ofte findes mellem forskellige afdelinger. Siloerne forhindrer effektiv informationsdeling og samarbejde på tværs af organisationen, hvilket potentielt kan hæmme både dagligdagen og større strategiske initiativer. Effektiv data governance sikrer, at alle relevante dele af organisationen har adgang til de samme opdaterede og korrekte data, hvilket understøtter en mere samlet og koordineret indsats.

Data governance spiller også en central rolle i compliancearbejdet. God data governance sikrer, at organisationen overholder både gældende lovgivning, regulativer og interne regler. For eksempel er data governance afgørende for overholdelsen af GDPR, idet den sikrer, at der er fuld kontrol og oversigt over, hvilke data der opbevares, og hvordan de håndteres. Det gør det lettere at opfylde de juridiske krav og reagere hurtigt, hvis der opstår problemer med dataene.

I sidste ende styrker solid data governance organisationens grundlag ved konsekvent at understøtte datadrevet beslutningstagning og innovation. Det gør organisationen mere agil og konkurrencedygtig og sikrer mere effektive arbejdsprocesser samt en stærkere, mere sammenhængende virksomhedsstruktur.

 Understøt arbejdet med målrettet software

Software spiller en vigtig rolle i effektiviseringen af data governance. Ved at automatisere processer og centralisere datastyring kan målrettede softwareløsninger hjælpe organisationen med at opretholde en klar oversigt over data og sikre konsistens og nøjagtighed på tværs af alle afdelinger.

Det rette software kan samtidig facilitere oprettelsen af standardiserede regler for datadefinitioner, adgangskontroller og sikkerhedsprotokoller, hvilket gør det nemmere at overholde både interne politikker og eksterne regulativer. Mange softwareplatforme tilbyder desuden dashboards og rapporteringsværktøjer, der giver ledere indsigt i datahåndtering i realtid, så eventuelle problemer kan identificeres og adresseres hurtigt.

 

Logo