Governance er et vigtigt element, når organisationens konkurrenceevne skal styrkes på den lange bane. Læs med og forstå hvorfor.
Hvad er governance, og hvorfor er det vigtigt?

Hvad er governance, og hvorfor er det vigtigt?

Time Reading
4 minutters læsning
Controls

Governance – eller corporate governance for at være helt specifik – er grundlæggende en række regler, strukturer, processer og retningslinjer, som definerer en virksomhed og udmønter sig i såkaldt god selskabsledelse. Formålet er at styrke en organisations konkurrenceevne på sigt ved at synliggøre alle delene i governance og ikke mindst integrere dem fra top til bund.

Neden for tager vi et kig på, hvorfor det er så vigtigt, at organisationer i både den offentlige og private sektor indarbejder principper og praksis for god selskabsledelse i deres daglige forretningsaktiviteter.

Hvad er governance?

Der findes ikke en egentlig definition af governance, men hvis vi alligevel skal forsøge os med en, må det være noget i denne retning:

Governance er et system af processer, regler og retningslinjer, som en organisation kontrolleres og opererer med. Etik, risikostyring, compliance og administration er alle elementer, der er omfattet af governance.

Det handler først og fremmest om struktur og processer for beslutningstagning, ansvarlighed, kontrol og adfærd. Derudover er det et spørgsmål om at sikre, at alle i organisationen følger passende og transparente processer, samt at alle interessenters interesser varetages/beskyttes.

Governance kan også ses som et sæt relationer mellem forskellige interessenter (ledelsen, bestyrelsen, aktionærerne, medarbejdere etc.), og god governance opsætter tydelige roller og ansvar i organisationen. For eksempel hvad kan man, som IT medarbejder og hvad skal man som bestyrelsesmedlem

Governance har blandt andet indflydelse på:

  • Hvordan organisationens mål sættes og nås
  • Hvordan risici overvåges og håndteres
  • Hvordan performance optimeres

Det er desuden vigtigt, at governance ses som et system og en løbende proces – ikke en enkelt aktivitet. En vellykket governancestrategi kræver derfor en systematisk tilgang til de regler, praksis og processer, organisationen styres efter, så man sikrer, at de mekanismer, der driver organisationen, er velbygget og olieret og løbende kan tilpasse og ændre sig, efterhånden som forskellige muligheder og/eller udfordringer opstår.

LÆS OGSÅ: Hvad er GRC, og hvilke fordele er der ved et godt GRC-program?

Hvad betyder governance for organisationer?

For organisationer betyder governance at skabe en ramme for værdiskabende og ansvarlig ledelse, der styrker konkurrenceevnen på sigt. Det indebærer en vedvarende indsats og en strategisk tilgang til at sikre, at governancestrukturerne konstant tilpasses og forbedres i takt med skiftende omstændigheder og nye udfordringer.

En organisation skal således se governance som en integreret del af sin daglige drift. Det kræver en systematisk tilgang til at implementere og vedligeholde regler, praksisser og processer, der hjælper med at guide organisationen i den rigtige retning. Det sikrer, at økonomien er stabil, risikostyringen er under kontrol, og de langsigtede strategier er på plads. Governance giver på den måde et helikopterblik over organisationen og skaber gennemsigtighed.

Mere specifikt kan en vellykket governancestrategi:

  • forbedre organisationens ydeevne
  • hjælpe organisationen med at blive mere stabil
  • frigøre nye muligheder
  • reducere risici
  • skabe tillid

Med ovenstående i baghovedet kan governance ses som en agent for forretningsmæssig bæredygtighed og rentabilitet. Det er en medvirkende faktor, når der skal opbygges et velrenommeret image og en sund kultur i organisationen – og ikke mindst når organisationens mål skal nås. Arbejdet med governance er dermed afgørende for at sikre, at alle organisatoriske processer fungerer optimalt og i overensstemmelse med bedste praksis og lovgivning.

LÆS OGSÅ: Finansielle kontroller – effektiviser dine finansprocesser

Logo