NIS2-direktivet øger kravene til cybersikkerhed, men åbner samtidig op for forretningsmæssige fordele. Læs med og bliv klogere på hvordan.
Forretningsmæssige fordele ved NIS2

Forretningsmæssige fordele ved NIS2

Time Reading
5 minutters læsning
NIS

NIS2-direktivet indfører nye standarder for net- og informationssikkerhed. Det øger kravene til organisationers cybersikkerhed, men det åbner også for forretningsmæssige fordele.

Udover at sikre compliance kan NIS2 blandt andet bidrage med reducerede omkostninger og øget indtægt i kombination med forbedret effektivitet, understøttelse af fjernarbejde, overholdelse af andre regulativer samt styrkelse af værdikæden som helhed.

5 forretningsmæssige fordele ved NIS2

1) Reducering af operationelle omkostninger

Effektiv forberedelse og implementering af NIS2 kan føre til betydelige besparelser ved at forebygge tab relateret til cyberangreb. I 2022 blev der rapporteret en stigning på 64 % i antallet af hackerangreb mod danske virksomheder sammenlignet med året før, og det er en tendens, der forventes at fortsætte. Både små og mellemstore virksomheder samt organisationer med avancerede sikkerhedssystemer er udsatte, når det kommer til cybertrusler. For eksempel oplevede Mærsk for få år siden et tab i milliardklassen som følge af et cyberangreb, der medførte betydelige økonomiske konsekvenser i form af tabt forretning og udgifter til systemgendannelse.

Ved at styrke cybersikkerheden med NIS2 kan organisationen forebygge cyberangreb og mindske risikoen for operationelle afbrydelser. Eksempler på forbedrede sikkerhedsforanstaltninger er kravet om øget netværksovervågning, der gør det muligt for organisationen at opdage og reagere på trusler hurtigere.

Vægten på præventive handlinger understreger betydningen af at være proaktiv i cybersikkerhedsindsatsen. NIS2-direktivet hjælper med at udvikle en robust forsvarsmekanisme, der forbereder organisationen på at håndtere potentielle trusler, før de materialiseres. Det bidrager til en stærkere overordnet sikkerhedsposition og mindre sårbarhed over for cyberangreb.

2) Øget indtægt

En robust cybersikkerhedsstrategi kan bidrage direkte til at øge organisationens indtægter. Cybertrusler er en konstant bekymring for både forbrugere og samarbejdspartnere, og organisationers evne til at demonstrere stærk cybersikkerhed er blevet en afgørende faktor for tilliden. Og det forventes ikke kun at organisationen forholder sig til sin egen sikkerhed, men også at leverandører og partnere overholder høje sikkerhedsstandarder. 

Når en organisation kan garantere sikker håndtering af data og effektiv beskyttelse mod cyberangreb, bliver det en væsentlig konkurrencefordel i forhold til både eksisterende og nye kunderelationer. Derudover bliver evnen til at imødekomme krav om transparens i forbindelse cybersikkerhed stadig vigtigere, herunder at kunne udlevere informationer om sikkerhedsprotokoller og risikostyringsprocesser, hvilket styrker tilliden i værdikæden og skaber nye forretningsmuligheder. 

3) Effektivisering og procesoptimering

Implementering af NIS2 kan føre til effektivitetsforbedringer og procesoptimering i organisationen. Fokus på en struktureret håndtering af netværks- og informationssikkerhed sikrer højere transparens i de interne processer, hvilket gør det lettere at identificere og mitigere sikkerhedshuller samt effektivisere arbejdsgange.

Resultatet kan blandt andet være automatisering af sikkerhedsprocesser, der reducerer tidsforbrug og menneskelige fejl, ligesom forbedret sikkerhed og overskuelighed i processerne muliggør en mere effektiv udnyttelse af ressourcerne og reducerer risikoen for hændelser og de deraf følgende driftsforstyrrelser.

4) Samspil med andre regulativer

Kravene i NIS2 hjælper med at skabe et fundament, der ikke alene opfylder specifikke krav til cybersikkerhed, men også understøtter overholdelsen af en række andre lovgivningsmæssige forpligtelser. 

For eksempel kan forbedret netværks- og informationssikkerhed understøtte overholdelsen af GDPR. Samtidig kan en stærk sikkerhedsinfrastruktur og risikostyringsstrategi facilitere compliance med brancherelevante standarder og lovgivning. Compliance med NIS2 kan således skabe en dominoeffekt, hvor indsatse bidrager til arbejdet med andre lovgivningsmæssige krav. Det betyder ikke bare en mere sikker og sammenhængende compliancestruktur i organisationen, det sparer også tid og ressourcer internt.

5) Styrkelse af værdikæden

NIS2-direktivet har potentiale til at styrke hele værdikæden, hvilket kan have en markant indflydelse på organisationens position i markedet. Ved at implementere høje sikkerhedsstandarder i hele værdikæden, opnår organisationen en mere sikker og pålidelig forsyning, hvilket reducerer risikoen for afbrydelser og økonomiske tab væsentligt.

En sikker værdikæde er desuden afgørende for at opretholde kundetillid og loyalitet. Med stærke cybersikkerhedsforanstaltninger bliver organisationen attraktiv for både nuværende og potentielle samarbejdspartnere, hvilket åbner op for nye forretningsmuligheder og innovation.

Udnyt NIS2 til at drive innovation og vækst

NIS2 repræsenterer mere end blot en opdatering af cybersikkerhedskravene: direktivet kan også  blive en katalysator for både sikkerhedsforbedringer og forretningsmæssig vækst.

Netværks- og informationssikkerhed vil dog udvikle sig i takt med de skiftende cybersikkerhedstrusler og teknologiske landvindinger. Der vil komme større forkus på trusselsdetektion, automatiserede sikkerhedssystemer og integration i kunstig intelligens i cybersikkerhedsstrategier, ligesom samspillet med andre regulerende rammer bliver endnu mere integreret.

Kort sagt: Med en holistisk tilgang til cybersikkerhed bliver NIS2 ikke bare endnu en regulativ forpligtelse, der skal overholdes, men en mulighed for at styrke sikkerhedsgrundlaget i hele værdikæden og dermed skabe et fundament til at drive innovation, forbedre kundetillid og opnå langsigtet vækst.

Logo