God incident management sikrer, at organisationen er forberedt på de cyberangreb, der kommer i fremtiden. Læs med og bliv klogere her.
Hændelsesforløb i forbindelse med cyberangreb

Hændelsesforløb i forbindelse med cyberangreb

Time Reading
4 minutters læsning
ISMS

Cyberangreb er ikke længere et spørgsmål om "hvis", men "hvornår". Med indførelsen af NIS2 står det klart, at organisationer skal være forberedte og i stand til at handle hurtigt, når de står over for digitale trusler.

Direktivet understreger behovet for en robust incident management-plan, der sikrer, at organisationen ikke blot venter passivt på det uundgåelige, men er proaktiv i sit forsvar. Planen er afgørende for at minimere skader, genoprette normal drift hurtigst muligt og i sidste ende styrke virksomhedens modstandsdygtighed over for cyberangreb.

Incident management giver operationel robusthed

En grundig incident management-plan begynder med en analyse af organisationens forretningskritiske funktioner. Det indebærer en identifikation af de mest vitale systemer, applikationer og data, som er afgørende for organisationens daglige drift og langsigtede succes. Ved at forstå, hvilke ressourcer der er uundværlige, kan organisationen udvikle en prioriteret plan for beskyttelse og hurtig genoprettelse.

For at sikre en effektiv plan skal organisationen gennemføre en risikovurdering, der afdækker potentielle sårbarheder og trusselscenarier. Det omfatter en vurdering af, hvordan forskellige typer af cyberangreb kan påvirke organisationens operationer og hvilke sikkerhedsforanstaltninger, der er nødvendige for at afbøde disse risici.

Når de kritiske elementer er identificeret, skal der udarbejdes en detaljeret genopretningsplan. Denne plan skal indeholde klare retningslinjer for, hvordan og i hvilken rækkefølge funktioner skal genetableres for at sikre kontinuitet i forretningen. Planen skal også omfatte procedurer for kommunikation til interessenter, både internt og eksternt, under og efter et cyberangreb.

Det er vigtigt, at planen regelmæssigt testes og opdateres for at afspejle ændringer i organisationens struktur, teknologi og det omkringliggende trusselslandskab. Det sikrer, at planen forbliver relevant og effektiv i tilfælde af et angreb.

De tre hjørnesten i god incident management

En robust incident management-strategi hviler på tre fundamentale hjørnesten: mennesker, processer og teknologi. Disse elementer arbejder sammen for at skabe en omfattende forsvarsmekanisme mod cyberangreb og sikre en hurtig og effektiv reaktion.

Mennesker er kernen i enhver incident management-strategi. Det er afgørende, at medarbejderne er veluddannede og forberedte på at håndtere hændelser, fx gennem regelmæssig træning og øvelser der simulerer forskellige angrebsscenarier, så medarbejderne kan udvikle de nødvendige færdigheder og en rolig tilgang til krisesituationer. Derudover er det vigtigt at opbygge et incident response team, som er udstyret med ekspertise inden for forskellige områder af cybersikkerhed, og som kan koordinere en effektiv reaktion på tværs af organisationen.

Processer udgør det strukturelle fundament, der sikrer, at reaktionen på et cyberangreb er hurtig, organiseret og i overensstemmelse med organisationens politikker og standarder. Det omfatter blandt andet udviklingen af klare retningslinjer og procedurer, der definerer roller, ansvar og trin-for-trin handlinger for at adressere og begrænse et angreb. Processerne skal være fleksible nok til at tilpasse sig forskellige typer af hændelser, men samtidig tilstrækkeligt detaljerede til at give vejledning under pres.

Teknologi er det værktøj, der muliggør tidlig identificering og forebyggelse af angreb samt effektiv reaktion, når et angreb er i gang. Investering i de rette værktøjer og systemer er afgørende for at kunne identificere trusler, analysere sikkerhedsbrud og automatisere visse aspekter af reaktionen for at accelerere genoprettelsesprocessen. Det kan omfatte avanceret trusselsdetektion, sikkerhedsinformation og event management-systemer (SIEM) samt automatiserede mekanismer, der kan isolere inficerede systemer og forhindre spredning af angrebet.

Sammen danner de tre hjørnesten et stærkt fundament for cybersikkerhed, der ikke kun fremmer en proaktiv tilgang til trusselsforebyggelse, men også sikrer, at organisationen kan komme hurtigt tilbage på fode efter et cyberangreb.

Logo