Double materiality kommer på sigt til at spille en rolle for langt de fleste organisationer. Læs med og bliv klogere på emnet her.
Financial materiality vs. impact materiality: Forståelse af dobbelt væsentlighed

Financial materiality vs. impact materiality: Forståelse af dobbelt væsentlighed

Time Reading
7 minutters læsning
ESG

Bæredygtighed er på dagsordenen i hele EU. På tværs af brancher og lande skal organisationer bidrage til udviklingen ved at forstå og adressere både de positive og negative effekter, organisationens aktiviteter har på miljø og samfund.

Hvad er dobbelt væsentlighed?

Dobbelt væsentlighed - eller double materiality som det hedder på engelsk - er et begreb knyttet til ESG-rapportering og henviser til princippet om, at organisationer påvirker miljøet og samfundet  og omvendt. Ifølge Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) skal organisationerne tage højde for princippet om dobbelt væsentlighed i deres rapporter, så omverdenen kan få et gennemsigtigt og pålideligt indblik i deres aktiviteters indvirkning på miljøet og samfundet samt konsekvenserne heraf.

Dobbelt væsentlighed kan dermed ses som en holistisk tilgang til bæredygtig udvikling, der anerkender, at organisationers ansvar går ud over økonomiske resultater og også inkluderer deres indflydelse på verden omkring dem.

Hvad er Financial Materiality?

Financial Materiality refererer til de aspekter af organisationens aktiviteter, der har en betydelig indvirkning på de økonomiske resultater. Det kan omfatte en bred vifte af faktorer, fra operationelle og juridiske risici til miljømæssige og sociale konsekvenser.

I en verden, hvor sociale og miljømæssige fodaftryk betyder mere og mere for både kunder og samarbejdspartnere, er det ikke længere nok kun at fokusere på de traditionelle finansielle indikatorer. Organisationen skal også tage højde for, hvordan dens aktiviteter påvirker samfundet og miljøet, og hvordan disse påvirkninger i sidste ende kan påvirke de økonomiske resultater.

For eksempel kan en organisation, der ikke tager hensyn til miljømæssige risici, stå over for betydelige omkostninger i form af bøder, retssager og tab af omdømme. Det kan have en betydelig indvirkning på organisationens finansielle resultater. På samme måde kan organisationer, der ikke tager hensyn til sociale risici, såsom arbejdsforhold og menneskerettigheder, også stå over for betydelige økonomiske konsekvenser.

Derfor er det vigtigt at forstå og tage højde for Financial Materiality i både beslutningstagning og rapportering. Ved at gøre dette kan organisationen bedre styre risici, udnytte muligheder og skabe langvarig værdi for alle interessenter.

Hvad er Impact Materiality?

Impact Materiality er en del af den bredere ESG-tilgang, der tager højde for organisationens påvirkning på en række områder, herunder klimaforandringer, menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, korruption og mange flere.

I modsætning til Financial Materiality, som fokuserer på, hvordan disse faktorer kan påvirke organisationens finansielle resultater, ser Impact Materiality på, hvordan organisationens handlinger påvirker verden omkring den. Det er en mere holistisk tilgang, der anerkender, at virksomheder har et ansvar, der strækker sig ud over deres bundlinje.

For eksempel kan en organisation, der producerer højemissionsprodukter, have en betydelig negativ indvirkning på miljøet, selvom disse produkter er rentable. Impact Materiality vil tage denne miljøpåvirkning i betragtning og kunne føre til ændringer i organisationens praksis for at mindske dens miljøpåvirkning.

Det er vigtigt at bemærke, at Impact Materiality ikke er en erstatning for Financial Materiality, men snarere en udvidelse. Begge tilgange er vigtige for at få et fuldstændigt billede af organisationens praksis og dens langsigtede levedygtighed.

LÆS OGSÅ: Bliv klar til at møde kravene i CSRD

Sådan påvirker Double Materiality organisationen

Double Materiality vil have en betydelig indflydelse på organisationer, uanset deres størrelse eller sektor. Det er ikke længere nok at fokusere udelukkende på de økonomiske aspekter af virksomhedsdriften. I stedet skal organisationer også tage højde for de miljømæssige og sociale konsekvenser af deres aktiviteter.

I de seneste år er det blevet tydeligt, at miljømæssige, sociale og ledelsesmæssige aspekter i en organisation ikke længere er frivillige. Bæredygtighed er i høj grad til stede på den europæiske offentlige dagsorden, og derfor kommer Double Materiality også til at spille en rolle for din organisation.

I første omgang (2024) er det kun store og børsnoterede organisationer, der skal rapportere – og som bliver direkte påvirket af Double Materiality – men i realiteten vil langt de fleste underleverandører også opleve stigende krav til bæredygtighedsrapportering. Lovgivninger som CSRD har nemlig en tendens til at sprede sig som ringe i vandet og skabe bølger for de virksomheder, som på nuværende tidspunkt ikke er direkte omfattet af lovgivningen. Mindre virksomheder vil derfor også opleve øget efterspørgsel på ESG-data.

I 2025 vil direktivet inkludere virksomheder i EU over 250 medarbejdere (og en vis omsætning eller balancesum), og frem mod 2028 indfases flere standarder rettet mod specifikke sektorer og SMV-segmentet.

Struktur udgør fundamentet for CSRD-compliance

At navigere i det nye landskab kan være udfordrende, men det er også en mulighed for organisationer til at forbedre deres bæredygtighedspraksis, styrke deres omdømme og skabe værdi på lang sigt.  

Double Materiality-vurderingen er dog en kompleks opgave, der kræver mere end blot gode intentioner. Den involverer blandt andet indsamling af omfattende datamængder, identifikation af risici og udvikling af mitigationsplaner. For at håndtere denne kompleksitet er det vigtigt at strukturere arbejdet systematisk, da det ellers kan være udfordrende at vurdere de ESG-relaterede påvirkninger, risici og muligheder, som organisationen står overfor.

At finde den rette kombination af værktøjer og CSRD-softwares er derfor afgørende, så ESG-managers kan drive projektet og sikre overholdelse af CSRD's krav. Det er ikke en opgave, der kan klares med et par Excel-ark. Ud over at dæmme op for nogle af udfordringerne fungerer software som katalysatorer for kommunikation og samarbejde. De hjælper med at holde alle teams opdaterede og engagerede, hvilket er afgørende for at træffe velinformerede beslutninger og være proaktive i forhold til  fremtidige udfordringer og muligheder.

Software er således ikke blot et værktøj: det er med til at forme fundamentet for organisationens succes i arbejdet med double materiality, CSRD og derved også evnen møde en mere bæredygtig fremtid. 

 

Logo