Governance er et viktig element når organisasjonens konkurransevne skal styrkes i det lange løp. Les videre og finn ut av hvorfor.
Hva er governance og hvorfor er det viktig?

Hva er governance og hvorfor er det viktig?

Time Reading
3 minutters lesing
Controls

Governance - eller corporate governance (på norsk kan man også gjerne si eierstyring og selskapsledelse) for å være mer spesifikk - er en rekke regler, strukturer, prosesser og retningslinjer som er med til å definere en virksomhet, og er en konsekvens av god selskapsstyring. Formålet med governance er å styrke organisasjonens konkurranseevne på lang sikt ved å synliggjøre alle aspekter ved bedriften, og ikke minst integrere dem fra topp til bunn.

Her i denne artikkelen ser vi på hvorfor det er så viktig at både offentlige og private organisasjoner inkorporerer prinsipper og praksis for god selskapsstyring i deres daglige virksomhet.

Hva er governance?

Det finnes ikke en eksakt definisjon av governance, men hvis vi likevel skal prøve oss på en, kan det være noe i denne retning:

Governance er et system av prosesser, regler og retningslinjer som en organisasjon kontrolleres av og opererer med. Etikk, risikostyring, overholdelse av regelverk og administrasjon er alle elementer som omfattes av governance.

Det handler først og fremst om strukturer og prosesser for beslutningstaking, ansvar, kontroll og adferd. Videre handler det om å sikre at alle i organisasjonen følger hensiktsmessige og transparente prosesser, samt at alles interesser ivaretas og beskyttes.

Governance kan også sees som et sett relasjoner mellom ulike deler (ledelsen, styret, aksjonærene, ansatte osv.), og god governance etablerer tydelige roller og ansvar i organisasjonen. For eksempel, hva er det en IT-medarbeider kan, og hva er det et styremedlem skal gjøre?

Governance påvirker blant annet:

  • Hvordan organisasjonens mål blir satt og oppnådd
  • Hvordan risiko overvåkes og håndteres
  • Hvordan optimalisere ytelse

Det er også viktig å se på governance som et system og en kontinuerlig prosess - ikke bare som en enkeltstående aktivitet. En vellykket governancestrategi krever derfor en systematisk tilnærming til de regler, praksiser og prosesser som organisasjonen styres etter. Dette sikrer at mekanismene som driver organisasjonen er solide og formbare, og kan tilpasses og endres etter hvert som ulike muligheter og/eller utfordringer oppstår.

Hvorfor er governance viktig?

Governance har som formål å støtte verdiskapende og ansvarlig ledelse, slik at organisasjonens konkurranseevne styrkes på lang sikt.

Man kan grovt sagt si at governance omfatter alle praksiser, prosesser og regler som hjelper til med å veilede organisasjonen i riktig retning. Det er "det store bildet" av organisasjonen - et slags fugleperspektiv - som sikrer at økonomien er stabil, risikostyringen er under kontroll og at de langsiktige strategiene er på plass.

Mer spesifikt kan en vellykket governancestrategi:

  • Forbedre organisasjonens ytelse
  • Hjelpe organisasjonen med å bli mer stabil
  • Åpne for nye muligheter
  • Redusere risiko
  • Skape tillit

Med dette i bakhodet kan governance ses som en agent for forretningsmessig bærekraft og lønnsomhet. Det er en medvirkende faktor når man skal bygge opp et godt omdømme og en sunn kultur i organisasjonen - og ikke minst når organisasjonens mål skal nås.

Logo