Med FN's verdensmål er bæredygtighed for alvor kommet på dagsordenen. Se hvordan ESG-software kan hjælpe med at omsætte strategi til handling.
Reducer manuelle processer med ESG-software

Reducer manuelle processer med ESG-software

Time Reading
4 minutters læsning
ESG

Miljø- og bæredygtighedsspørgsmål påvirker i stigende grad opfattelsen af en given organisation – på investor- og bestyrelsesniveau såvel som på forbrugerniveau. Derfor vægtes ESG-nøgletal højere og højere, men det kræver de rette redskaber at overvåge, overholde og spore data og fremdrift på tværs af organisationen.

Med ESG-software kan du spore initiativer og ydeevne i forhold til organisationens processer og politikker, og samtidig kan du dokumentere og rapportere de nødvendige data. Men inden vi kigger nærmere på, hvordan du kan systematisere arbejdet med bæredygtighed og forankre værdikæden på tværs af lande og afdelinger, dykker vi ned i selve begrebet ESG.

Hvad er ESG?


ESG (environmental, social og governance) har eksisteret som begreb siden 2005, men særligt de seneste år er det blevet et populært værktøj blandt større organisationer. Begrebet anvendes til at kommunikere et fuldstændigt billede af virksomhedsdriften såvel som organisationens bæredygtige strategi over for investorer, samarbejdspartnere og kunder.

Værktøjet beskriver en organisations påvirkninger på miljø og klima, sociale forhold og ledelsesmæssige forhold. I Danmark er man ikke forpligtet til at afgive en ESG-rapport, men i forbindelse med årsregnskabet er der alligevel mange, der gør det – det er nemlig et eminent værktøj til at kommunikere organisationens arbejde med bæredygtighed.

Den enkelte organisation beslutter selv, hvilke ESG-indsatsområder de ønsker at fokusere på. Nedenfor har vi samlet en række eksempler til inspiration:

 • Environment
  Environment handler i al sin enkelthed om, hvordan organisationen belaster miljø og klima gennem forskellige arbejdsprocesser. Her kigger man blandt andet på energiforbrug, vandforbrug, forurening, CO2-udledning og affald, og samtidig er bevaring af biodiversitet og naturen et ofte anvendt fokusområde.
 • Social
  Social handler om ansatte, samarbejdspartnere, kunder og samfundet som helhed. Her kigges der ofte på medarbejdergennemstrømning, ligestilling og direktionens lønninger, ligesom organisationens sundhedspolitik, kundetilfredshed og interesse i lokalsamfundet kan spille en rolle.
 • Governance
  Governance handler om gennemsigtighed i ledelsen fra øverst til nederst, og her er fokusområderne blandt andet ledelsesstil, interessekonflikter i bestyrelsen, aktionærernes rettigheder samt intern kontrol. Samtidig er gennemskueligheden af årsregnskabet og organisationens etik omdrejningspunkter i denne sammenhæng.

Mange større organisationer anvender allerede ESG-nøgletal i deres kommunikation, og vi ser en stadig stigende tendens til at flere og flere virksomheder får øjnene op for de mange fordele ved ESG. Med det sagt er det ikke alle virksomheder, der nødvendigvis har brug for at præsentere eksemplerne overfor – det kommer an på branche såvel som modtager.

Uanset hvad – hvis du ønsker at arbejde mere effektivt med ESG, kan du med fordel overveje at investere i ESG-software, der kan reducere de mange manuelle processer.

Systematisering med ESG-software

Har du som så mange andre startet din dataindsamling i Excel eller Word, ved du, at det er en kompleks og uoverskuelig affære, der gør det svært at rapportere præcist og effektivt.

Med et komplet ESG-system kan du strukturere processer og politikker og dermed kontrollere alle ESG-initiativer på tværs af organisationen. Samtidig kan du dokumentere fremdrift og dermed sikre, at organisationens bæredygtighedsstrategi bliver ført ud i livet.

Din ESG-software bør først og fremmest indeholde elementer til:

 • Risikostyring
 • Politikker
 • Procedurer
 • Mål og commitments
 • Delegering
 • Kontroller
 • Handlingsplaner
 • Rapportering
 • Dokumentation


Derudover er det essentielt at overveje en ESG-løsning, der samler al organisationens data på ét sted. På den måde skabes overblik, og arbejdsgange og processer effektiviseres for alle involverede, så der skabes sammenhæng mellem de indsatser og områder, ESG kræver.

SE WEBINAR ON DEMAND: Sådan sætter du bæredygtighed, ESG og FN's Verdensmål i system

Logo