Risikostyring handler om at definere risici og finde ud af, hvordan de bedst håndteres. Læs her, hvorfor du bør gøre det igen og igen.
Risikostyring er ikke en opgave – det er en løbende proces

Risikostyring er ikke en opgave – det er en løbende proces

Time Reading
4 minutters læsning
Risk

I en verden præget af konstant forandring og usikkerhed er evnen til at identificere, forstå og håndtere risici blevet afgørende for enhver organisation. Man kan ikke komme uden om det, da det er nøglelement for organisationers vækst og vedligeholdelse.

Hvad er risikostyring?

Risikostyring handler om at analysere de risici, der kan medføre skader eller værditab i din forretning og finde ud af, hvordan du bedst håndterer dem. Det gælder for organisationens vigtigste forretningsprocesser, men også for it-services og systemer samt risici i forbindelse med både medarbejdere, leverandører og samarbejdspartnere.

Formålet er at beskytte organisationen mod uforudsete hændelser, sikre kontinuerlig optimering og opfylde relevante krav - eksempelvis fra samarbejdspartnere eller internationale standarder såsom ISO 27001.

At komme i gang med risikostyring kan dog være en udfordrende opgave, især hvis din organisation ikke har en systematisk tilgang til at identificere, vurdere og håndtere risici. Nogle virksomheder oplever nemlig, at den udarbejdede risikoanalyse bliver glemt i skuffeen indtil revisionsrapport året efter. Derfor er det en god idé at gøre risikostyring til en kontinuerlig proces for at sikre, at alle medarbejdere forstår, hvad der skal gøres både før, under og efter, at en given risiko bliver en realitet.

3 grunde til at gøre risikostyring til en proces

Neden for har vi samlet tre gode grunde til kontinuerligt at arbejde med risici, og til sidst giver vi et bud på, hvordan du gør risikostyring til en integreret del af organisationen.

1) Konstant forandring

Vi lever i en foranderlig verden, hvor særligt teknologien udvikler sig med lynets hast. Det gør det ikke bare svært at forudsige trusler og risici, det betyder også, at din organisation er i konstant forandring.

Hvis du står stille og lader risikoanalysen samle støv i skuffen, risikerer du at blive indhentet af risici, du ikke havde forudset – eller at det enkelte risikoscenarie udvikler sig. I sidste ende kan det koste mange penge på bundlinjen.

2) Effektiv handlingsplan

Det er umuligt at undgå, at risici indtræffer. Så meget desto vigtigere er det, at du og dine medarbejdere ved, hvad der skal gøres, når det sker.

Med risikostyring som proces er organisationens handlingsplaner hele tiden opdateret, og det er muligt at forebygge frem for altid at slukke ildebrande.

3) Større sikkerhed

Hvis du løbende tjekker op på risici – både nuværende og fremtidige – vil sikkerheden alt andet lige være bedre, end hvis du kun giver organisationens risici et tjek én gang om året.

Samtidig vil den løbende opmærksomhed på risici gøre medarbejderne bevidste om jeres risk management-strategi. På den måde bliver det i løbet af kort tid en integreret del af arbejdsgangen.

LÆS OGSÅ: Få styr på din risikohåndtering

Gør risikostyring enkelt og let

Risikostyring behøver hverken at være svært, kedeligt eller tidskrævende. Det handler om at opstille en række procedurer og arbejdsgange, der systematiserer arbejdet og strømliner det på tværs af afdelinger, lande og processer.

Og det gør du ved at anvende målrettet software.

Der findes flere forskellige systemer til risikostyring, og det er vigtigt, at du vælger en løsning, der matcher organisationens behov. Både nu, men også i fremtiden. Det kræver først og fremmest, at I har styr på jeres risk management-strategi, så jeres behov kan fastlægges. Derudover er det et spørgsmål om research og vejledning, så du sikrer den rette løsning i første omgang.

LÆS OGSÅ: Hvad skal du overveje, når du skal finde en risk management-løsning

Logo