Ekstra oplysninger på én linje
Styrk indsatsen for antikorruption og -bestikkelse

Styrk indsatsen for antikorruption og -bestikkelse

Time Reading
4 minutters læsning
Antikorruption og -bestikkelse

Korruption og bestikkelse kan have alvorlige konsekvenser for organisationer i form af forringelse af omdømme, driftsforstyrrelser og risiko for bøder og erstatningskrav. Det er derfor vigtigt at kende risikobilledet på området, så uønskede hændelser kan forebygges – blandt andet med gennemarbejdede politikker.

Formålet med politikkerne er at give medarbejdere på tværs af organisationen en række retningslinjer at følge. Og der er mange fordele forbundet med at have skarpe politikker på området – fx:

  • Øget fokus på korruption minimerer risici.
  • Antikorruptionspolitikker styrker organisationens ansvarlighedsprofil.
  • Klare retningslinjer øger tilliden fra kunder og investorer.

Gå systematisk til værks

Vil du godt fra start med jeres indsats for antikorruption og bestikkelse, kan du med fordel gå systematisk til værks. Start med en omfattende risikovurdering på området, udarbejd politikker og retningslinjer, som medarbejderne kan følge, og sørg for, at alle medarbejdere på tværs af afdelinger, lande og hierarki får den nødvendige introduktion til emnet.

Vi gennemgår de tre skridt ét for ét neden for, så læs med og bliv bedre rustet til at håndtere risikoen for bestikkelse og korruption i organisationen.

Risk management – identificer risici

Første skridt på vejen mod en effektiv indsats for antikorruption og -bestikkelse er at identificere de risici, der måtte være.

Både korruption og bestikkelse er i sidste ende et spørgsmål om mennesker og de valg, de træffer. Derfor bør risikoanalysen også tage udgangspunkt i medarbejderne, og hvordan de interagerer med virksomhedens ressourcer i det daglige – og ikke mindst hvor der kan opstå svindel. Det er dog også værd at bemærke, at risici også kan opstå eksternt hos leverandører og underleverandører.

Målet er ikke kun at definere fremtidige risici, men også at kigge på de eksisterende og klarlægge, hvor mitigerende handlinger kan være med til at dæmme op for uhensigtmæssige handlemåder.

Med risikoanalysen på plads er næste skridt at definere, hvordan de respektive risici skal håndteres, og det er her, politikkerne kommer ind i billedet.

Processer og politikker

Når du har overblik over risici, bliver det lettere at definere, hvilket skridt der skal tages for, at organisationen er beskyttet og lovgivningen på området overholdt. Samtidig er det muligt at udarbejde klare retningslinjer, som alle medarbejdere kan følge – fx i forbindelse med repræsentationsgaver og lignende.

Har I svært ved at få greb om politikkerne på egen hånd, findes der standarder på området, der hjælper organisationen med at etablere en systematisk måde at minimere risikoen for korruption samt at dokumentere de aktuelle tiltag – både internt og eksternt.

Læring – en integreret del af hverdagen

Hvis antikorruption skal vinde indpas blandt medarbejderne, er det essentielt, at de ikke bare får en årlig introduktion til emnet gennem e-learning. Politikkerne skal være en naturlig del af hverdagen – de skal integreres i kulturen – og den nødvendige oplysning skal følges op af dialog og en ledelse, der gentager budskabet og viser det i egen ageren.

Ofte opstår korruption som en menneskelig fejl, hvor medarbejderen ikke er klar over, at de har trådt over stregen. Det kan imødekommes med tydelige politikker, god oplæring og ikke mindst muligheden for altid at stille spørgsmål om de udfordringer og dilemmaer, der kan opstå i eksempelvis en forhandlingssituation.

Et projekt der aldrig stopper

Vil I have succes med håndteringen af de risici, der er forbundet med korruption og bestikkelse, er det essentielt at se arbejdet som en fortløbende proces. Som med andre complianceområder, er det ikke en engangsforestilling, der er afsluttet, når politikkerne er udarbejdet.

Tværtimod handler forebyggelse af korruption og bestikkelse om at integrere værdier og politikker som en naturlig del af kulturen. Det kræver, at der kontinuerligt følges op, rettes til og kommunikeres, hvis projektet skal lykkes.

LÆS OGSÅ: Compliancekultur – hvordan driver du den forandring, der er nødvendig?

Logo