Governance. Risk. Compliance.

Alt integrert i en GRC-plattform som gjør strategi til handling, minimerer risikoer og sikrer løpende overholdelse av lovgivningen.

Bestill demo

Hvorfor GRC?

En GRC-plattform leverer en integrert tilgang som styrker organisasjonens ytelse og konkurranseevne.

I stedet for å takle utfordringer i oppdelte og isolerte siloer, skaper integreringen av compliance, risikostyring og kontroller et sentralt nervesystem som sikrer at risikoer og ineffektivitet oppdages og behandles tidlig.

ÉN organisasjon = ETT overblikk

Få det forkrommede overblikket ved å samle alt som hører sammen, og dra nytte av de felles fordelene ved å knytte sammen prosesser, arkitektur, risikoer og kontroller. Det gir full oversikt og gjennomsiktighet.

Bedre strategisk beslutningstaking og ytelse

Fragmenterte tiltak og manuelt arbeid bremser organisasjonen din. Identifiser og rett opp på ineffektive prosesser ved å tildele ressurser til de viktigste områdene i forretningen.

Proaktiv risikostyring

Vår GRC-plattform sikrer at tingene gjøres på riktig måte. Den holder styr på alt som skjer og varsler deg når ting begynner å gå galt, eller det oppstår risikoer som må håndteres.

En integrert GRC-plattform hvor du kan styre, kontrollere og dokumentere dine governance-, risiko- og compliance-tiltak

Alt du trenger i en avansert, men ikke komplisert plattform.

La oss snakke sammen

Byggeklossene i en profesjonell suite

Ikon der symboliserer RISMAs GDPR-løsning.

Personvern og GDPR

Administrer rammene for compliance, kontroller, risiki, policy, dokumentasjon og rapportering i en integrert løsning.
Les mer ➝
Ikon der symboliserer RISMAs Risk Management-løsning.

Risikostyring

Definer, vurder, analyser og mitiger din organisasjons risiki og benytt innsikten til strategiske aktiva.
Les mer ➝
Ikon der symboliserer RISMAs ISMS-løsning.

Informasjonssikkerhet

Systematiser din informasjonssikkerhet og oppnå full ISMS – compliance – inklusive visuelt overblikk, overvåkning i realtid, innebygget risikovurdering og effektiv rapportering.
Les mer ➝
Ikon med to tandhjul, der symboliserer RISMAs kontrol-løsning.

Finansiell kontroll og styring

Automatiser, dokumenter og rapporter dine kontroller effektivt i tillegg til vurdering, mitigerende handlinger og overvåkning.
Les mer ➝
Ikon der symboliserer RISMAs ESG-løsning.

ESG – Environmental, Social og Governance

Gjør dine sosial løfter til virkelighet ved effektivt å styre alle ESG initiativer på tvers av organisasjonen i Rismas GRC suite. Målstyring, oppsett av kontroller og statusrapportering med on demand rapporter.
Ikon der symboliserer leverandørstyring.

Leverandørstyring

Identifiser, vurder og følg dine leverandører 3 parter, mens du overvåker deres risikonivå. Send spørreskjema, samle inn informasjon og sett opp interne kontroller for å hindre og redusere avvik.
Ikon der symboliserer Policy Management.

Policy management

Simplifiser dine policy’ livssyklus med online distribusjon, underskrifter og sporing for å sikre at alle i organisasjonen alltid er oppdaterte og følger gjeldende standarder og krav.
Ikon der symboliserer Incident Management.

Incident managment

Gi medarbeiderne en uniform tilgang til styring av hendelser for å sikre overholdelse av organisasjonens policy’ og retningslinjer ved uønskede hendelser.

Interessert i profesjonell suite?

Bestill demo

Nøkkelfunksjoner i GRC-plattformen

AUTOMATIsering
Du kan automatisere kontrollene ved å sette dem opp i ett årshjul, tilordne roller og velge en frekvens for hvor ofte de skal utføres.
DOKUMENTKONTROLL
Alle dokumenter som beskriver strategi, retningslinjer, kontroller og rapporter lagres sentralt med versjoner og endringsloggfiler.
HENDELSESSTYRING
Når en oppgave eller et problem oppstår, må en medarbeider ta seg av det. Funksjonen gjør det mulig å spore arbeidet og støtte andre former for samarbeid.
ARBEIDSFLYT
Opprett definerte arbeidsprosesser for godkjenning, hendelsesstyring og andre oppgaver som krever deltakelse av flere kolleger i en rekke veldefinerte trinn.
KARTLEGGING AV PROSESSER
Kartlegg forretningsprosessene visuelt for å få en holistisk oversikt, slik at du kan analysere effektiviteten og bestemme hvor og hvordan du skal implementere kontroller for å få forretningen til å yte bedre.
DASHBORD
Få strukturert dokumentasjon og rapportering gjennom dashbord. De gjør det enkelt å få overblikk og avgjøre status.
EN SKREDDERSYDD REGELMOTOR
Bygg en skreddersydd regelmotor og bestem hvordan hendelser skal håndteres, hva som skal skje hvis en kontroll blir brutt, hvordan rapporter skal distribueres osv.
RAPPORTERING PÅ ORGANISASJONSNIVÅ
Spor organisasjonens prestasjonsevne og rapporter enkelt tiltak uten manuell eksport av data og reformering av informasjonen.
ORGANISATORISK SMIDIGHET
Øk organisasjonens smidighet ved å etablere en proaktiv compliance-kultur.

Dette sier kundene våre

"RISMAs styrke er at de ulike elementene henger virkelig godt sammen. Vi kan enkelt linke systemer, databehandlere og prosesser, så vi kan få tilgang til underlaget fra forskjellige vinkler og se hvordan de understøtter hverandre. Det har spart oss for mye tid."

PETER HEDEVANG CHRISTENSEN
IT SPECIALIST - SUND & BÆLT

Utviklet av ledende eksperter – skreddersydd av kunder

Våre banebrytende compliance-løsninger er eksklusivt utviklet i samarbeid med ledende eksperter innenfor compliance, risiko og governance.

Vi har forvandlet ekspertenes kunnskap til systematiserte prosesser som gjør det enklere for deg å følge beste praksis. Dermed kan du føle deg trygg på at du jobber mot ikke å ha hull eller løse ender i compliance-arbeidet.

Mens kjernen i vårt produkt konstant blir utviklet og vedlikeholdt i samarbeid med eksperter, skreddersyr vi plattformens funksjonalitet i samarbeid med kundene, slik at de passer til deres daglige behov og gjør det mulig å jobbe mer effektivt.

Fusjonen av ekspertkunnskap, vår banebrytende teknologi og vilje til å bruke kundenes tilbakemeldinger, er det som gjør RISMA til en markedsleder i feltet av GRC-plattformer.

Samle alt i en integrert plattform

Compliance-området er et dynamisk farvann som ofte endres. Du vil sannsynligvis oppleve at både interne og eksterne interessenter stiller stadig større krav til organisasjonen om at dere følger med i utviklingen og overholder gjeldende lover eller standarder og kan dokumentere deres compliance-tiltak.

Når det skjer oppdateringer på compliance-områdene, oppdaterer vi det raskt i vår GRC-løsning, slik at innholdet følger de nyeste lovene, reglene og standardene. De kan både være generelle for alle, bransjespesifikke eller gjelde helt ned på bedriftsnivå.

Dermed kan kundene våre føle seg trygge på at vi og våre kunnskapspartnere passer på og hjelper dem med å følge gjeldende lover og standarder, og kontinuerlig opprettholder compliance.

Opplev styrken av GRC

Vår GRC-plattform består av unike løsninger som kan settes sammen på en rekke måter. Dermed er du garantert en plattform som er tilpasset dine bestemte behov for governance, risiko og compliance.

Du kan når som helst legge til ekstra GRC-områder. Du kan også få utviklet dine helt egne compliance-moduler ved hjelp av vår spesielle mal.

GOVERNANCE

Ved hjelp av årshjul kan du håndtere og dokumentere kontroller og sikre at det vedvarende arbeidet med compliance på tvers av organisasjonen blir gjennomført og at ingen oppgaver blir glemt.

Les om governance ➝

RISIKOSTYRING

Risiko gjør det enkelt å håndtere og rapportere de ulike risikoene som en risikoanalyse skal ta utgangspunkt i, slik at du kan få overblikk over risikolandskapet, konsekvensene og sannsynligheten.

Les om risikostyring ➝

COMPLIANCE

Compliance bidrar til å håndtere det generelle samsvaret med gjeldende lover, kunngjøringer og standarder. Løsningene er spekket med kunnskap og oppdatert innhold.

Les om GDPR-løsningen  ➝

Klar til å prøve RISMA?

Bestill en demo og se hvordan vår programvare kan hjelpe og veilede din organisasjon til governance, risikostyring og compliance.

Bestill demo nå

Vanlige spørsmål

Hvor lang tid tar det å implementere GRC-plattformen?

For å få en best mulig start med GRC-plattformen står kollegene våre i kundesuksess-teamet klare til å hjelpe organisasjonen din godt i gang med en godt tilrettelagt prosess. Du må regne med at implementeringen tar ca. 4-12 uker. I løpet av de ukene skal våre konsulenter bruke ca. 40-80 timer på å føre dere gjennom forskjellige faser, slik at dere kan bli selvstendige og ta eierskap på løsningen.

Hvorfor bør jeg investere i en GRC-plattform?

Jobber du i dag med din compliance i Word, Excel eller SharePoint, men vurderer å kjøpe en løsning som kan gjøre jobben enklere og mer oversiktlig?

Gjør deg selv tjenesten å tenke i en samlet GRC-plattform fra starten av og ikke bare i enkeltstående områder som skal komplementere hverandre. Det blir aldri veldig bra.

Når du investerer i en GRC-plattform, får du dekket dine fremtidige behov helt fra starten av, i takt med at de oppstår. Etter å ha samarbeidet med flere hundre kunder er det vår erfaring at behovene for å kunne håndtere både governance, risiko og compliance på forskjellige områder utvikler seg – det er bare et spørsmål om tid.

Hos RISMA kan du starte med for eksempel en GDPR- eller en ISMS-løsning og legge til moduler etter hvert, som f.eks. corporate governance, APV og verdensmål.