Kamstrup
Naviair
intility
Logo_Satair_2 (2)
USN-logo

Lei av lappeløsninger i Excel eller Jira?

Excel er perfekt til beregninger. Jira er perfekt til prosjektledelse. RISMA er perfekt til ISMS-compliance.

Løsningen er utviklet i samarbeid med eksperter og tilpasset av kunder, slik at den kan matche dine behov og krav og hjelpe deg med å følge ISO-standarden på mest mulig effektiv måte.

Få en 360 graders oversikt

Gjennom den komplette kartleggingen av dine informasjonsaktiva får du en samlet oversikt, slik at du enkelt kan identifisere og lukke hull.

60ad07021195130be814998b_Blue checkmark_RISMA-03

Skap en komplett kartlegging av informasjonsaktiva

60ad07021195130be814998b_Blue checkmark_RISMA-03

Strukturer dine retningslinjer og prosedyrer gjennom prosessbiblioteket

ISMS1
ISMS2

Skreddersydd handlingsplan

Gjør om gap-analysens resultater og innsikter til en skreddersydd plan med oppfølgingstiltak og kontroller for å sikre at tingene blir gjort ordentlig første gang.

60ad07021195130be814998b_Blue checkmark_RISMA-03

Få en 114-trinns handlingsplan som veileder deg gjennom prosessen

60ad07021195130be814998b_Blue checkmark_RISMA-03

Begrens tiltak til forretningsområder som ligger over risikoappetitten

60ad07021195130be814998b_Blue checkmark_RISMA-03

Forbered risikovurderinger av dine systemer og databehandlere

Kontinuerlig samsvar

Mens kontrollene pågår kan du sikre at hullene forblir lukket. Dette sikrer kontinuerlig samsvar og støtter de 114 Anneks A-kontrollmålene i ISO 27001.

60ad07021195130be814998b_Blue checkmark_RISMA-03

Automatiske kontroller sikrer at oppgaver utføres riktig og til riktig tid

60ad07021195130be814998b_Blue checkmark_RISMA-03

Sentral katalog med IT-kontroller

ISMS3
Report & Documentation

Rapportering og dokumentasjon

Dra enkelt ut et fullstendig SoA-dokument (Statement of Applicability), rapporter om fremskritt og få full dokumentasjon av organisasjonens IT-sikkerhet.

60ad07021195130be814998b_Blue checkmark_RISMA-03

Få rapporter med risikodokumentasjon

60ad07021195130be814998b_Blue checkmark_RISMA-03

Rapporter fremdrift med handlingsplanene

Få oversikt og en handlingsplan, slik at du kan systematisere informasjonssikkerheten

Få dekket alle behov i en avansert, men ikke komplisert ISO 27001-løsning.

La oss snakke sammen

Nøkkelfunksjoner i ISMS-løsningen

ikoner-14
TILSYN MED IT-SYSTEMER
Funksjonen gjør det mulig å få oversikt over de ulike IT-systemene, slik at du kan risikovurdere dem.
ikoner-03
INTERNE REVISJONER
Med interne revisjoner får du oversikt over hvilke handlinger du må iverksette for å oppnå compliance på tvers av organisasjonen.
ikoner-06
HÅNDTERING AV RETNINGSLINJER
I prosessbiblioteket har du muligheten til å sette struktur på retningslinjene og prosedyrene og skape bevissthet om dem.
ikoner-15
FÅ OVERSIKT OG KONTROLLÉR
I et overskuelig gantt-diagram kan du holde styr på fremdriften i prosjektene og få et overskuelig årshjul som viser om alle utfører kontrollene sine.
ikoner-05
AUTOMATISER PROSESSER
Du kan automatisere prosesser, noe som gjør det enkelt for organisasjonen din å sikre at delegerte oppgaver blir fulgt opp hos den enkelte.
ikoner-12
SKAP SYNLIGHET
Du kan kommunisere direkte til kolleger at det finnes oppdateringer, som for eksempel retningslinjer og prosedyrer, de må bekrefte at de har lest og forholdt seg til.

ISO 27701 – Kombinert ISMS- og GDPR-løsning

Informasjonssikkerhet spiller en stor og viktig rolle i personvernforordningen, som nettopp har til formål at alle bedrifter øker informasjonssikkerheten, skaper gjennomsiktighet og sikrer de registrertes rettigheter med de mange personopplysningene som strømmer gjennom bedriften.  

Du kan velge å kombinere en ISMS-løsning med en GDPR-løsning, slik at du og kollegene dine samtidig jobber mot å overholde personvernreglene og følge ISO 27701-standarden.

EU regulations-01

General Data Protection Regulation

Håndter rammeverket for samsvar med lover, kontroller, risikoer, retningslinjer og rapportering i én integrert løsning.
Les mer om GDPR-løsningen  ➝
Operational Tools

Risikostyring

Definer, vurder, analyser og demp organisasjonens risikoer og bruk din innsikt til å oppnå strategiske fordeler.
Les om risikoløsning ➝

ISO 27001-compliance
Vi veileder deg gjennom prosessen trinn for trinn

Risikovurdering

Først må du identifisere alle risikoene som kan være en trussel mot organisasjonens eksistens. Det kan f.eks. være koronavirus, tyveri, hacking, løsepengevirus og systemhavari.

Risikovurderingene hjelper deg med å få oversikt, slik at du kan avgrense tiltak til de områdene i forretningen som ligger over risikoappetitten. Risikovurderingene tar utgangspunkt i trussel- og sårbarhetskataloger samt sannsynlighet. Deretter kan du foreta en konsekvensvurdering – FIT, CIA eller ditt eget oppsett.

IDENTIFISER INFORMASJONSAKTIVA

Du må identifisere informasjonsaktiva som er relevante for informasjonssikkerheten. Det vil si dataansvarlige, databehandlere, leverandører og systemer.

Det gir en oversikt over omfanget av jobben med informasjonssikkerhet. Det betyr at du får et strategisk styringsverktøy som hjelper deg med å bestemme målsettingen, avgrensningen og ansvarsplasseringen i retningslinjene for IT-sikkerhet.

INFORMASJONSINNSAMLING

Gjennom en strukturert spørreramme som er basert på kontrollmålene i ISO 27001-standarden, blir du veiledet til å samle inn all nødvendig informasjon.

ISMS-løsningen gjør det mulig å delegere informasjonsinnhentingen slik at det er de rette medarbeiderne med den rette kompetansen som gir innspill. Du har dessuten mulighet for å opprette bestemte spørreskjemaer målrettet mot databehandlerne og systemansvarlige.

Gap-analyse

Når du har samlet inn informasjon skal du opprette og tilknytte risikoer til de systemene og databehandlerne du bruker. Deretter foretar du en gap-analyse der du sammenligner de 114 Annex A-kontrollmålene med den informasjonen du nettopp har samlet inn.

Underveis kan du enkelt trekke et komplett SoA-dokument (Statement of Applicability) og få en samlet dokumentasjon av organisasjonens sikkerhetstiltak.

DEMPENDE HANDLINGER OG KONTROLLER

Når du er ferdig med gap-analysen, har du en plan på 114 trinn for ditt videre arbeid. Til hvert punkt knytter du kontroller eller initiativer som minimerer eller opprettholder risikoene ved de identifiserte gapene på det ønskede nivået. Kontroller kan f.eks. være stikkprøver, loggfiler og test av sikkerhetskopier.

Implementering av ISO 27001 ISMS-programvaren

For å få en best mulig start med å implementere RISMAs ISMS-programvare, står kundesuksess-teamet klare til å hjelpe dere i gang med et tilrettelagt implementeringsforløp.  

De vil også gi deg og kollegene fortløpende støtte, slik at dere får mest mulig ut av løsningen.

Onboarding

Klar til å prøve RISMA?

Bestill en demo og se hvordan vi kan hjelpe og veilede deg til å få kontroll på IT-sikkerheten

Bestill demo
Ready to try RISMA
integrated

En GRC-plattform som bringer hele organisasjonen sammen

Styrk organisasjonen ved å koble sammen data, team, handlingsplaner og rapportering i én integrert GRC-plattform.

Enten du velger én, to eller flere av GRC-plattformens løsninger, sørger plattformen for økt samarbeid, større gjennomsiktighet og tidsbesparelser som skaper stor verdi for alle.

Operational Tools

STRØMLINJET KONTROLLER

Automatiser, dokumenter og rapporter alle kontroller – inkludert evaluering, demping og overvåking i én plattform.

LES OM INTERNE KONTROLLER →
Operational Tools

ORGANISERT RISIKOSTYRING

Definer, analyser, vurder og demp organisasjonens risikoer og bruk din innsikt til å oppnå strategiske fordeler.

LES OM RISK MANAGEMENT-LØSNINGEN →
EU regulations-01

OPTIMERT GDPR-COMPLIANCE

Erstatt den rotete informasjonsinnhentingen, manuelle prosesser og ekstremt upålitelige Excel-ark med en optimert GDPR-løsning.

LES OM GDPR-LØSNINGEN →

Vanlige spørsmål

Hva er ISO/IEC 27701?

Arrow

ISO/IEC 27701 er standarden for personvern som så dagens lys i august 2019. Den heter «Security techniques – EXTENSION TO ISO/IEC 27001 AND ISO/IEC 27002 for privacy information Management - Requirements AND guidelines».

Ifølge DANSK STANDARD er det et ledelsesverktøy som gir innblikk i de arbeidsgangene og tiltakene som organisasjoner bør etablere for å oppnå en passende beskyttelse av personopplysninger.

Den er en utvidelse av ISO 27001 for informasjonssikkerhet. Den utvider dermed standarden med spesielle krav til behandling av personopplysninger ut fra hensynet til den registrerte som opplysningene handler om.

Hvorfor bør organisasjonen min ha en ISO 27001/2-sertifisering?

Arrow

Som med andre ISO-standarder er en sertifisering i ISO/IEC 27001/2 en mulighet og dermed ikke et lovkrav som organisasjoner er forpliktet til å implementere.

Noen organisasjoner velger å implementere standarden for å dra nytte av god ISO-praksis og konkurransefortrinnene og anseelsene som også er forbundet med å følge ISO-standarden.

Hva er SoA i henhold til ISO 27001-dokumentasjon?

Arrow

Soa (Statement of Applicability) er et statusoppgjør for din organisasjons arbeid med informasjonssikkerhet. Et SoA-dokument kan du bruke som beslutningsdokument for dine til- og fravalg av sikkerhetsmessige tiltak.

Det betyr også at SoA-dokumentet beskriver hvilke tiltak og dermed kontroller som inngår i ISMS-arbeidet.

Hva er ISMS – Information Security Management System?

Arrow

Information Security Management System (ISMS) er et styringssystem for styring av informasjonssikkerhet. Den internasjonale standarden ISO 27001 hjelper organisasjoner gjennom 114 Anneks A-kontrollmål med å få kontroll på informasjonssikkerheten. De 114 kontrollmålene kan du bruke som en sjekkliste for hvor langt i ISMS-prosessen du er.