Norsk

Om RISMA Systems

Compliance, fordi det er det riktige å gjøre.

Pålitelig og oppdatert informasjon spiller en vesentlig rolle for suksess i dagens moderne næringsliv. Utveksling av kunnskap på tvers av organisasjoner kan imidlertid være en stor utfordring, da informasjon kan være tilbøyelig til å drukne blant et økende antall planer, mål, prosjekter, diagrammer og strategier, som kontinuerlig oversvømmer arbeidsdagen vår. Mange har derfor opplevd konsekvensene av å ta beslutninger basert på utilstrekkelige eller utdaterte data. 

Ved RISMA Systems har vi satt oss et enkelt, men ambisiøst mål: vi skal tilby IT-løsninger som hjelper alle organisasjoner til å oppnå sitt fulle potensiale ved å gjøre informasjonsflyten enklere. Ved hjelp av våre løsninger vil alle ledelsesnivåer alltid ha tilgang til oppdatert og relevant informasjon, som samtidig er intuitiv og enkel å bruke for alle involverte. Det vil si: Alltid tilgjengelig og relevant kunnskap- aldri et problem.